ÚvodInspirativní projekty Bezbariérové chodníky v Bělkovicích - Lašťanech

Bezbariérové chodníky v Bělkovicích - Lašťanech

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program (MAS Šternbersko)
Náklady akce celkem: 2 345 552 Kč
Požadovaná dotace: 2 228 274 Kč

Realizace projektu byla vzhledem k absenci chodníků a celkové situaci nezbytná. Úseky komunikací pro pěší, které projekt řešil, se nachází v obci Bělkovice - Lašťany podél silnice III/44437 a silnice III/44313 a to jak v severní, tak i v okrajové jižní části obce. V rámci projektu byly vybudovány dva úseky nových chodníků o celkové délce 359 metrů. Veškeré stavební práce budou realizovány tak, aby byly přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Pěší komunikace, které byly vybudovány zpřístupňují také zastávky veřejné hromadné dopravy. Projekt, prostřednictvím bezpečných, nových pěších komunikací přímo propojuje zastávku veřejné hromadné dopravy (zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Pod lipami) nastávající síť liniové infrastruktury pro chodce. Pěší komunikace propojuje každé z míst určené pro zastavení autobusu.

Realizovany-chodnik.pngRealizovaný chodník; autor: obec Bělkovice - Lašťany