ÚvodInspirativní projekty Sociální bydlení v obci Liptál

Sociální bydlení v obci Liptál

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 16 128 242 Kč
Požadovaná dotace: 14 987 665 Kč

Předmětem projektu bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Liptál, které umožní 27 osobám v tzv. tržním selhání a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu, stalo se tak v polovině roku 2019. Dílčím nástrojem pro dosažení uvedeného cíle byla adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se jednalo o přestavbu mateřské školy na adrese č. p. 78 Liptál, kde vzniklo 8 nových bytů s dispozicemi od 1+kk do 4+kk. Vytvořené sociální bydlení zajistilo rozšíření poskytovaných služeb směrem k občanům, u kterých je to potřebné. Poskytování sociálního bydlení vede k sociální inkluzi osob z cílových skupin projektu. Definované cíle i výsledky rozebíraného projektu jednoznačně přispěly k naplnění specifického cíle 2.1. programu IROP. U daného projektu je definována pětiletá udržitelnost. U ubytovaných nájemních bytů je ustanoven regulovaný nájem dle limitu ČSÚ 57,5 Kč za metr podlahové plochy bytů. Nájemní smlouva s nájemníky je uzavírána maximálně na dobu dvou let, kdy cílovými skupinami jsou osoby v produktivním věku 15 – 65 let. Aby dané osoby byly oprávněnými nájemníky musí se prokázat maximálním příjmem 0,5 násobku čisté mzdy k průměrné hrubé mzdě dle údajů ČSÚ u jednotlivců, v případě dvojce 0,8 násobkem, atd.

Budova-socialniho-bydleni-Liptal.pngBudova sociálního bydlení Liptál, autor: Mgr. Tomáš Jurčeka