ÚvodO projektu

O projektu

Realizátory projektu jsou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a Regionálná rozvojová agentura Púchov. Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím společného vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti možností zisku podpory na rozvoj venkova a přeshraniční spolupráci pro menší obce a organizace Zlínského a Trenčianského kraje. Projekt se aktivně snaží podpořit a zvýšit povědomí o tématice regionálního rozvoje a přístupu k dotačním zdrojům, která často v malých obcích zůstává neřešena z důvodu vytížení starostů malých obcí.

Součástí realizace projektu jsou:

 • odborné semináře a workshopy
 • webové stránky s aplikací e-learning k problematice regionálního rozvoje a dotačních zdrojů
 • online dostupné vzorové žádosti o dotace
 • tištěná a elektronická publikace prezentující inspirativní projekty
 • A odborné poradenství pro sestavení vlastní žádosti o podporu obce během vzdělávacích aktivit.
 • Kontaktní místo pro konzultace rozvojových projektů

Subjektům v příhraničním regionu jsou v rámci projektu poskytovány konzultační služby k následujícím tématům:

 • Příprava a realizace rozvojových projektů
 • Finanční plánování projektu
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Pravidla publicity
 • Účtování realizace projektu

Projekt přináší vzájemné propojení obou regionů , které je z historického i současného hlediska přínosné pro zvýšení atraktivity území pro potenciální rozvoj území. Společná minulost obou státu umožňuje navázat na dřívější partnerství, ať už ve veřejné správě nebo v místních ekonomikách. Projekt navazuje výměnu znalostí, zkušeností a sdílení dobré praxe mezi subjekty z ČR a SR.