ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Nové právní předpisy účinné od 1. 11. 2023, část od 1. 1. 2025 a část od 1. 1. 2026

Zákon č. 277/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Vyhláška č. 201/2023 Sb.

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2024

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

Nový právní předpis účinný od 30. 6. 2023

Zákon č. 185/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

Nový právní předpis účinný od 1. 6. 2023, část od 1. 1. 2025

Nový právní předpis účinný od 1. 6. 2023, část od 1. 1. 2024

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2023

Nové právní předpisy účinné od 1. 4. 2023, část od 1. 1. 2026

Nové právní předpisy účinné od 1. 4. 2023, část od 1. 1. 2024

Nové právní předpisy účinné od 1. 6. 2023

Nové právní předpisy účinné od 1. 4. 2023

Nový právní předpis účinný od 1. 3. 2023, část od 1. 1. 2024

Nové právní předpisy účinné od 1. 3. 2023

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Věstník MZe č. 1/2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2023

Nový právní předpis účinný od 4. 11. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 12. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 11. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Nové právní předpisy účinné od 1. 10. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 8. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 9. 2022, část od 1. 9. 2023

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022, část od 1. 1. 2023

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Nový právní předpis účinný od 25. 6. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 5. 2022

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 3. 2022, část od 1. 8. 2022 a část od 1. 1. 2023

Nový právní předpis účinný od 1. 3. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 2. 2022, část od 1. 9. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022

Věstník MZe č. 1/2021

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 11. 2021

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Nové právní předpisy účinné od 1. 10. 2021

Nový právní předpis účinný od 1. 9. 2021

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2021, část od 1. 1. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2022

Nový právní předpis účinný od 1. 5. 2021, část od 1. 6. 2021

Nový právní předpis účinný od 12. 5. 2021, část od 1. 10. 2021 a část od 1. 1. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2021

Nové právní předpisy účinné od 15. 4. 2021

Nový právní předpis účinný od 17. 2. 2021, část od 1. 1. 2022

Nové právní předpisy účinné od 1. 3. 2021

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2021

Nový právní předpis účinný od 1. 2. 2021, část od 1. 1. 2022

Věstník MZe, ročník 2020, částka 1

Nový právní předpis účinný od 1. 2. 2021, část od 1. 4. 2021, část od 1. 7. 2021, část od 1. 1. 2022 a část od 1. 1. 2027

Nové právní předpisy účinné od 1. 1. 2021

Nové právní předpisy účinné od 1. 10. 2020

Věstník MZe – ročník 1999, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 3

Věstník MZe – ročník 1997, částka 2

Věstník MZe – ročník 1997, částka 1

Věstník MZe – ročník 1996, částka 4

Věstník MZe – ročník 1996, částka 3

Věstník MZe – ročník 1996, částka 2

Věstník MZe – ročník 1996, částka 1

Věstník MZe – ročník 1995, částka 3

Věstník MZe – ročník 1995, částka 2

Věstník MZe – ročník 1995, částka 1

Věstník MZe – ročník 1994, částka 3

Věstník MZe – ročník 1994, částka 2

Věstník MZe – ročník 1994, částka 1

Věstník MZe – ročník 1993, částka 4

Věstník MZe – ročník 1993, částka 3

Věstník MZe – ročník 1993, částka 2

Věstník MZe – ročník 1993, částka 1

Věstník MZe – ročník 1992, částka 3

Věstník MZe – ročník 1992, částka 2

Věstník MZe – ročník 1992, částka 1

Nový právní předpis účinný od 1. 8. 2020

Nové právní předpisy účinné od 15. 7. 2020

Věstník MZe – ročník 2004, částka 2

Věstník MZe – ročník 2004, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 6

Věstník MZe – ročník 2001, částka 5

Věstník MZe – ročník 2001, částka 4

Věstník MZe – ročník 2001, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 1