ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy

Návrh vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Návrh vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Připravovaná legislativa Ministerstva zemědělství