ÚvodAktivity


V průběhu realizace projektu proběhla řada aktivit s cílem podpořit další rozvoj česko – slovenského příhraniční v rámci Zlínského a Trenčianského kraje.Jednou z aktivit bylo zpracování společného rozvojového dokumentu, který řeší možné oblasti spolupráce při rozvoji příhraničního regionu.
Ke stažení zde

Dalším výstupem projektu se publikace shrnující možnosti rozvoje v oblasti rozvoje příhraničí společně s příkaldy dobré praxe. Tato příručka byla distribuována do zapojených obcí v tištěné podobě a v elektronické podobě je ke stažení zde

Dalšími aktivitami byly vzdělávací a informační akce v podobě společné konference a workshopů.

KONFERENCE
11.12.2018 na Hotelu Pohoda, v Luhačovicích – Pozlovicích
počet zúčastněných: 40 osob (větší zastoupení ze strany ČR)
každý zúčastněný obdržel propagační balíček skládající se z nákupní tašky na předměty, hrnku, kuličkového pera, tužky, flash disku, poznámkového bloku a šňůrky na krk s karabinkou, pořízený z projektu (zajištěna povinná publicita)
publicita byla zajištěna Banerrem
 
Hlavním témata konference:
  • Strategické řízení
  • projektový management
  • přehled aktuálních dotačních příležitostí pro municipality
 
WORKSHOPY
Celkem proběhlo 8 workshopů
Proškoleno bylo 122 mužů a 44 žen (nepoměr dán nerovností zastoupení mužů a žen v zastupitelstvech obcí).
Celkem tedy 166 osob.
 
Délka každého workshopu byla 6 hodin
každý zúčastněný obdržel propagační balíček skládající se z nákupní tašky na předměty, hrnku, kuličkového pera, tužky, flash disku, poznámkového bloku a šňůrky na krk s karabinkou, pořízený z projektu (zajištěna povinná publicita)
Publicita byla zajištěna Banerrem
 
Témata řešená na workshopech:
  • Veřejné zakázky v kontextu realizace projektových záměrů místních samospráv
  • Přehled dotačních možností a financování projektových záměrů obcí
  • Systém ITMS+, ISKP+
  • Využití zákona č. 101/2000 Sb., směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů při realizaci projektových záměrů obcí
Po každém workshopu byla možnost osobních konzultací a odborného poradenství na téma dotační podpory, které poskytovali členové projektového týmu.
 
1. workshop – Hotel Pohoda, Luhačovice – Pozlovice
datum konání: 10.12.2018
počet zúčastněných: 15 osob

2. workshop – Obecní úřad Lidečko
datum konání: 26.2.2019
počet zúčastněných: 10 osob

3. workshop – Obecní úřad
datum konání: 19.3.2019
počet zúčastněných: 17 osob

4. workshop – Obecní úřad Liptál
datum konání: 24.4.2019
počet zúčastněných: 22 osob

5. workshop – Obecní úřad Trnava
datum konání: 15.5.2019
počet zúčastněných: 10 osob

6. workshop – Obecní úřad Kašava
datum konání: 22.5.2019
počet zúčastněných: 13 osob

7. workshop – Hotel Lázně Kostelec u Zlína
datum konání: 30.5.2019
počet zúčastněných: 20 osob

8. workshop – Hotel Lidový dům Nový Hrozenkov
datum konání: 31.5.2019
počet zúčastněných: 19 osob

Doprovodnou aktivitou vzdělávacích a informačních akcí pak je možnost bližšího seznámení s problematikou podpory strategického a projektového managementu prostřednictvím e-learningového kurzu. Po příhlášení přístupno zde

Součastí aktivit projektu bylo také zapojení veřejnosti, které proběhlo prostřednictvím pořízení interaktivní hry v podobě dřevěné stavebnice. Tato byla dána do mateřských škol v zapojených obcí a děti z těchto MŠ měly za úkol postavit svou představu pro další rozvoj své obce.

Ukázkové fotografie prací dětí z MŠ

Ohrada pro draky a dinosaury


Dům se střechou pro nájezd velkých aut