ÚvodAktuality MMR Tiskové zprávy

MMR Tiskové zprávy

Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun

Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023. Vítěze MMR ocení 2,6 miliony

Obnova ikonického Karlštejna začíná

MMR: IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben

MMR: Obce získají na demolice sto milionů korun

Ministryně Klára Dostálová navštíví Moravskoslezský kraj

Ministryně Klára Dostálová jednala s Asociací realitních kanceláří

MMR: 134 milionů EUR pro česko-saské příhraničí

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun, vyjednat chceme další peníze

Poznej projekt a vyhraj!

MMR poskytne z IROP dvě miliardy na sociální bydlení

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje se setkali na Národní stálé konferenci

Koncesní zákon

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Stavební zákon

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného a novela občanského zákoníku

Podmínky pro jeho realizaci

Ministryně Šlechtová: V roce 2014 nedočerpáme jen necelých 9 miliard. Je to mimořádný úspěch.

Ministryně Karla Šlechtová dnes přivítala v úřadě novou generální ředitelku agentury CzechTourism

Vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o dotaci na Pečovatelské a Vstupní byty

Vypisujeme nové termíny školení pro žadatele o evropské dotace

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová přijala na ministerstvu delegaci Čínské lidové republik

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR

Evropská komise požaduje pokrok v procesu provádění zákona o státní službě

Ministryně Šlechtová zahájila brněnský veletrh GO a Regiontour

„Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová k pozastavení pražských

Ministryně Šlechtová jednala s místopředsedou slovenské vlády Vážnym o spolupráci v oblasti efektivn

Ministryně Karla Šlechtová: Horská služba má veškerou mou podporu a chci pro ni prosadit vlastní roz

Karla Šlechtová: Nedovolím, aby naši občané byli rukojmí pojišťoven a hodlám se na to osobně zaměřit

Sněmovna pustila do třetího čtení novelu zákona o službách spojených s užíváním bytů

Podporujeme projekt vzdělávání stavebních úředníků

Nové finanční nástroje – bude více příležitostí

Trestní stíhání Mgr. Bc. Vladislava Kovala Policií ČR

Karla Šlechtová prohlubuje regionální vztahy s Rumunskem

Pověřena řízením odboru komunikace je Veronika Vároši

Náměstkyně Letáčková: Efektivní dočerpání prostředků z evropských fondů je pro nás prioritou

„Zbývají tři týdny do předložení žádostí o dotace“ upozorňuje Karla Šlechtová

Jak úspěšně čerpat dotace z IROPu? Pojeďte s námi do krajů

MMR: Pomáháme obcím se strategickým plánováním

Role průvodců v cestovních ruchu je nezastupitelná

Ministryně Karla Šlechtová jednala s poslanci a senátory

Pořádáme pro Vás semináře k novele zákona o veřejných zakázkách

Karla Šlechtová: Vážím si práce Horské služby ČR

Zámecká jízdárna v Lednici se proměnila k nepoznání - další z řady povedených rekonstrukcí z EU fond

Karla Šlechtová vyzývá k většímu důrazu na plnění předběžných podmínek

Ministryně Šlechtová: Evropská komise se pozitivně staví k práci na služebním zákonu

Horská služba varuje před špatným počasím a vybízí k obezřetnosti na svahu

Česká republika se bude ucházet o pořadatelství regionální konference OSN „Evropský Habitat“

Karla Šlechtová: Udělejme společně vše pro to, abychom nepřišli o další miliardy z EU

Rozúčtování nákladů na vodu a teplo bude díky novele přehlednější

„Oblast pohřebnictví potřebuje změnu, je to citlivé téma, které se musí řešit,“ uvedla Karla Šlechto

Urbanizace a rozvoj měst? Témata k setkání k operačnímu programu URBACT III

Italský velvyslanec s ministryní Karlou Šlechtovou o společných zájmech

Karla Šlechtová projednala vzájemnou česko-italskou spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Varovný scénář nelze chápat jako hodnocení současné vlády, říká ministryně Šlechtová

MMR chystá školení pro žadatele o evropské dotace v moravských městech

Karla Šlechtová: Půjde především o jednoduchost pro všechny účastníky zadávacích řízení

První kroky Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy v novém složení

Náměstkyně Letáčková: Podařilo se zachránit 113 miliónů pro dva výzkumné projekty

Ministerstvo zaevidovalo přes 130 žádostí za více než 260 milionů korun

Karla Šlechtová zahájila největší veletrh cestovního ruchu ve střední Evropě

Na podporu cestovního ruchu přišlo 100 žádostí

Četnost zásahů Horské služby ČR svědčí o její nezastupitelnosti

Ministryně Šlechtová informovala vládu o posunu ve vyjednávání evropských programů

Vláda schválila analýzu čerpání evropských fondů

Velký zájem o Podporu obnovy a rozvoj venkova

Ministryně Šlechtová navštívila s místopředsedou Evropské komise Katainenem úspěšný evropský projekt

Prezident podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách

Kroměřížské zahrady v novém díky evropským dotacím

Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010

Horská služba zasahovala za uplynulé Vánoce víc než 700x

Senát vyslovil souhlas se změnami Stanov Světové organizace cestovního ruchu

Ministryně Šlechtová projednala se saským ministrem Schmidtem přeshraniční spolupráci

Startující Black list umožní kontrolu dodavatelů veřejných zakázek

Dnes proběhlo jednání parlamentní pracovní skupiny k novému zákonu o veřejných zakázkách

MMR: 30 mld. Kč na financování ROP a OP Praha pro rok 2010

Ministryně Šlechtová se v rámci návštěvy Bruselu setkala s českými europoslanci

Cestovní kancelář Duhové Alpincentrum vyhlásila úpadek

MMR: Obec Konecchlumí požádala o peníze za Vesnici roku pozdě

Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

Velký zájem zaznamenaly v únoru semináře k představení IROP

Ministryně Šlechtová představila podvýboru pro evropské fondy krizové plány

MMR: Alokované peníze z fondů EU pro rok 2007 ČR vyčerpá

MMR v roce 2009 podpořilo 188 dětských hřišť a sportovišť

MMR podalo trestní oznámení na neznámého pachatele

Ministryně Šlechtová: Navrhuji opatření s výrazným efektem v objemu zachráněných projektů

Dokončení projektu „RÁMEC STRATEGICKÉHO HODNOCENÍ PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE“

SFRB podpořil od roku 2001 rekonstrukci už 340 000 bytů

MMR vydalo statistiku veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění za období 2011-2014

Začíná školení hodnotitelů k soutěži Vesnice roku 2015

ROP Jihozápad proplatil příjemcům již téměř 2 miliardy korun

Ministr Vondruška zahájí diskuzi o dalším směřování cestovního ruchu

Novela zákona o veřejných zakázkách je již účinná

Dotace z ROP Jihovýchod vyvažují současný pokles investic v regionu

Končí příjem žádostí o dotace na podporu bydlení a regionálního rozvoje

Ministryně Šlechtová navštíví europoslance ve Štrasburku

Počet zaměstnanců v cestovním ruchu ČR začal poprvé od roku 2009 narůstat

Na podporu hypoték bude letos 45 mil. Kč

SFRB pomáhá mladým lidem k vlastnímu bydlení