ÚvodAktuality MMR Tiskové zprávy

MMR Tiskové zprávy

Evropská komise schválila operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3

Od ledna platí nové limity pro dělení veřejných zakázek

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polská republika odstartuje na přelomu roku

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc listopad 2012.

Ministr Radko Martínek se stal kmotrem

Jankovský: Nastartované změny musíme dotáhnout

Revizi Dohody o partnerství projednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investičn

Stanovisko k možnostem řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě

Soutěž o Vesnici roku vstupuje do druhého desetiletí

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–20

Prioritou MMR při českém předsednictví bude regionální politika a zjednodušení čerpání evropských do

Horská služba začíná zimní sezónu s jednotným číslem

Poslední možnost zachránit prostředky z programu PHARE pro využití v ČR

Ministryně Karla Šlechtová přeje krásné Vánoce

Listopad přidal další tři úspěšné operační programy

Vláda přidala dalších 200 milionů na odstranění škod po živelních katastrofách

Lednové změny na sjezdovkách mají zvýšit bezpečnost lyžařů

Od ledna se rozšíří služba CzechPOINT i o vydávání výpisů ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V areálu bývalého kláštera v Plasích se veřejnosti otevře zrekonstruovaný pivovar

Ministr Paroubek udělal radost dětem z dětských domovů

Evropská komise nadělí devíti projektům více než 111 milionů Eur

Ministerstvo hledá zpracovatele cenové mapy

Premiér uvedl do úřadu novou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou

MMR zavádí e-learningovou podporu pro zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí

Evropská komise ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k znovuobnovení plateb do operačních prog

Karla Šlechtová: Na zakoupení techniky pro Integrovaný záchranný systém poskytneme přes 1,75 miliard

Česká republika není čistým plátcem do fondů EU

Ministerstvo nabízí stovky milionů korun v dotačních výzvách

MMR vyjednalo v Bruselu 13 miliard na zateplování bytů

Šlechtová: IROP vyhlásil výzvy v objemu 71 % alokace programu

MMR vyhlásilo Zásady regionálních programů 2005 (1)

V Terezíně slavnostně otevřou historickou Jízdárnu

ZÁKONY MMR ČR míří do senátu

Jankovský: Záplavy soudních sporů se nemusíme bát

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody jednal o evropských dotacích a regionálním rozvoji

V rámci Evropské územní spolupráce ČR – Rakousko schváleno 36 projektů

Dvě poslední výzvy z IROP v roce 2016 přispějí 3,7 mld. korun ke zkvalitnění infrastruktury v oblast

Premiér: Dohoda o partnerství je pro ČR klíčová

Programy podpory bydlení pro rok 2005

Jankovský: Vyzkoušíme si oponenta na vlastní kůži

Fondy Evropské unie ve finanční perspektivě

Uvedení nově jmenované ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové do funkce

EK rekapituluje uplynulý rok v čerpání evropských fondů v ČR

Monitorovací výbor schválil programové dokumenty

MMR poprvé v historii české statistiky cestovního ruchu využívá GSM data

V prvním ročníku studentské soutěže o evropských fondech „Navrhni projekt“ zvítězil Systém sdílení j

Ministr Gandalovič: strop nájemného v jednotlivých městech určí sám trh

MMR chce prodloužit termín splnění směrnice EU o čistotě odpadních vod

Programy podpory regionů a podpory bydlení v roce 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

Změna finančních limitů pomůže zvýšit transparentnost veřejných zakázek

Zástupci ČR na listopadovém shromáždění UNWTO

Očekávaný stavební zákon prošel Legislativní radou vlády

Bydlení bude od roku 2007 možné financovat z evropských zdrojů

Jankovský: Jsme zase o krok blíže k cíli

MMR: Garanční fond lépe ochrání klienty cestovních kanceláří, ke zdražení zájezdů není důvod

Ministryně Šlechtová jednala s českou delegací ve Výboru regionů

MMR vyhlásilo Zásady regionálních programů 2005

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj zdárně dokončuje přípravy na české předsednictví

Lhůta pro čerpání z fondů EU (2004-2006) prodloužena o půl roku

Podnikatelská mise v Lisabonu. Šlechtová jednala s portugalskými ministry.

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS a národních zdrojů za měsíc říjen 2013

Národní výběrová komise schválila deset projektů SROP pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace pro regiony

Jednání o rozpočtu byla stěžejní a vynaložené úsilí se vyplatilo

České republice se daří využívat prostředky evropských fondů

MMR ČR: V roce 2012 pomůžeme cestovnímu ruchu 60 miliony

3. ročník konference Dny Vincenze Priessnitze

Počet předložených žádostí o dotace z fondů EU přesáhl 30 tisíc

Ministryně Karla Šlechtová informovala vládu o dostupnosti veřejných služeb na venkově

Statistiky využívání e-tržišť

Gandalovič a německý ministr Tiefensee jednali o rozvoji měst

Více Zrušení zmocněnců pro kraje je další krok ve zefektivňování státní správy

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc říjen 2012.

Karla Šlechtová hostem pořadu Otázky Václava Moravce

První Monitorovací výbor OP Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko

Braun: Česká republika stojí za svými prioritami

Webové stránky ministerstva získaly certifikaci přístupnosti

Jankovský: Musíme být rychlí a přesní

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje Život dětem

Ministryně Šlechtová se zítra sejde se dvěma portugalskými ministry

Byt v domě s pečovatelskou službou nesmí být vázán na sponzorský dar

Ministr Lukl jednal s tajemníkem UNWTO Talebem Rifaiem

Konečný termín pro podání Integrovaných plánů rozvoje měst

Francisco Calderón: Kolumbie je na cestě stát se bezpečnou zemí

Vláda projedná Restart strukturálně postižených regionů

Tisková konference ministra Františka Lukla

Návštěvníci webových stránek MMR mají zájem o půjčky na bydlení

Na územní plány bude více peněz

Horská služba má k dispozici nová záchranná vozidla a v roce 2005 získala rekordní rozpočet

MMR: Miliarda korun pro nízkoúročené úvěry na bydlení

MMR ČR: Vyhlašujeme dotace pro regiony na rok 2012

Setkání náměstků ministerstva pro místní rozvoj se zástupkyní generálního ředitele pro regionální po

Přísnější pravidla mají snížit počet úrazů na sjezdovkách

Karla Šlechtová podpoří bezpečnost dopravy a cyklodopravy

MMR: Základní obrysy budoucího programového období 2014-2020 jsou schváleny

České regiony své evropské peníze stihnou vyčerpat

Ministr Gandalovič jednal s tureckým vyjednavačem Babacanem

Pozice Evropské komise k přípravě Dohody o partnerství a k přípravě programů ČR pro programové obdob

Pomoc záchranného systému bude rychlejší

Regionální operační programy, OP Podnikání a inovace, OP Doprava byly podepsány

Pro stavební povolení nebudete muset na úřad

Jankovský se sešel se sdružením majitelů domů

Starosta s ministrem předali v Čermné nad Orlicí nájemníkům osm nových bytů

Na pracovním jednání s Evropskou komisí se hodnotil stav čerpání dotací

Česká republika byla zvolena do Řídící rady Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nový domov 2004

Tlak Ministerstva pro místní rozvoj ČR se vyplácí

Prvních 19 mil. EUR pro příhraniční oblasti z programu Cíl 3 Česká republika - Sasko

Rozpočet SFRB schválen

Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů

Ministr Lukl: Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo dlouholeté prosby starostů

O půjčky na bydlení mladých je velký zájem

Chceme jednotný koordinační přístup

Ministr vyšel vstříc obcím a prodloužil termín

Více než 117 milionů korun na propagaci cestovního ruchu v česko-polském pohraničí

Jankovský: Na řadě je teď Senát

Stanovisko MMR k porušení dobrých mravů ze strany TIC

Ptejte se online ministra Rostislava Vondrušky

Integrovaný operační program představil své přínosy

Jankovského delegace v Číně přináší posílení vzájemné spolupráce

Zjištění kontroly: dotace byla čerpána neoprávněně

Gandalovič jednal s eurokomisařem Špidlou

Jankovský: Čína má pro ČR ohromný potenciál v oblasti turismu

Karla Šlechtová: podpoříme aktivity vedoucí k energetickým úsporám

Ministr Vondruška zahájil předání 44 povodňových domů

1. česko – slovenský seminář o regionálním rozvoji

Braun: Koncentrace na méně témat je potřebná, ale bez flexibility nepřinese očekávaný efekt

Zájem o International Destination EXPO v Praze je obrovský

Praha bude hostit konferenci IQ-Net

Vydaná rozhodnutí přesáhla 40 % celkové alokace IROP

Ministryně Šlechtová na kongresu v Berlíně vyzdvihla význam kultury a cestovního ruchu v evropských

Půjčky na bydlení mladých budou spuštěny 9.12.

Hlavní změny, které přináší technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V listopadu vzrostl počet žádostí o evropskou podporu i schválených projektů

Zasedala Česko-slovenská mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci

Až o 1,1 miliardy korun dá MMR navíc na mateřské školky, kulturní památky, sociální podnikání či bez

Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s.

Notifikace programů státní podpory ve vztahu k Evropské komisi

Zákony Ministerstva pro místní rozvoj ČR prošly do třetího čtení

Karla Šlechtová vedla delegaci ČR na Summitu Africká unie – Evropská unie

Oficiální statistiky = jediný relevantní zdroj informací o čerpání peněz z EU

Vyjednávání OP na období 2007–2013 spěje k úspěšnému ukončení

Seznam příjemců z fondů EU byl zveřejněn

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

Karla Šlechtová řeší na summitu v Paříži postavení měst

MMR připravuje přesnější zacílení fondů EU pro programové období 2014–2020

Operační programy byly předány Evropské komisi

Vláda ČR schválila dokumenty klíčové pro čerpání 750 miliard z EU

Ministři pro regionální rozvoj diskutovali nové prvky budoucí politiky soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří elektronizaci legislativy a archivu

Novoroční přání ministryně Karly Šlechtové

Evropské peníze přispěly na otevření Ježíškovy cesty v Božím Daru

Janeba: Přeshraniční spolupráce boří bariéry

Evropa se může rozvíjet prostřednictvím regionů

Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj všech regionů

Dalších 30 projektů na podporu vzdělávání a spolupráce v česko-polském pohraničí

Šlechtová: Přes 1 miliardu korun z IROP může být použito na zapojení sociálně vyloučených osob na tr

Žádosti o půjčky na bydlení mladých

Novela zákona o veřejných zakázkách vychází vstříc zadavatelům i dodavatelům

Horská služba je na nadcházející sezónu připravena

Úspěšná prezentace priorit MMR pro předsednictví ČR v EU

Zasedala poslední letošní Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

Podpis smlouvy se Správcem Fondu rozvoje měst

Ministr Paroubek pokřtil knihu Valtra Komárka

Braun: Prioritou je otázka koncentrace

Získání dotací ze strukturálních fondů není snadné, ale určitě ne nemožné

MMR upřesňuje informace k vydané zprávě ČTK

Jankovský: Pardubice a Slatiňany otestují novelu o zakázkách

Setkání náměstka Vačkáře s velvyslankyní Jihoafrické republiky

Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?

Karla Šlechtová: Předškolní vzdělávání bude díky dotacím dostupnější

JESSICA pomůže při regeneraci bytových domů

Nová opatření urychlí čerpání peněz z fondů EU - Peníze na projekty půjdou průběžně

Dotace na bytové jednotky ve Vsetíně je v souladu se zákonem

První výsledky šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu

V nové videominutě se Karla Šlechtová věnuje podpoře malých obcí

Revitalizace židovských památek ze strukturálních fondů pokračuje

Na škody po povodních doporučila komise MMR poslat dalších 176 milionů korun, celkem už doporučila t

V čerpání prostředků ze strukturálních fondů za rok 2005 je ČR úspěšná

Ministerstvo dostalo celkem 169 žádostí za 226 milionů korun

Sídliště by se měla regenerovat ze zdrojů EU

Jankovský: S panem prezidentem jsme našli společné názory

Investice do mladé generace budou hlavním tématem summitu evropských a afrických zemí

MMR podpoří bezbariérové přístupy 20 miliony korun

Vláda dnes schválila půjčky na bydlení mladých

Seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v ČR

Programy podpory regionálního rozvoje a bytové politiky pro rok 2009 schváleny!

Setkání Evropské komise s MMR ukázalo, že se České republice daří zdárně koordinovat projekty financ

Vychází prosincový newsletter MMR

Panelová diskuse nad návrhovou částí Komplexního řešení sociálního bydlení

MMR zkvalitňuje systém na čerpání dotací z EU

Program Podpora bydlení pro rok 2011

Karlovarští mají novou knihovnu, další peníze ze SROPu jsou tak úspěšně vyčerpány

„Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

Startuje další ročník dotačního programu Podpora bydlení

Mikuláš přinese prvního autorizovaného barmana a sommeliéra v ČR

Ministr Vondruška: bez zajištění financování může SFRB brzy skončit

Stanovisko MMR k aktuální situaci kolem Pražských stavebních předpisů

Dnešním dnem je možné podávat žádosti o podporu cestovního ruchu

Mapy nájemného mají nové aktuální údaje

Praha zrychlila čerpání peněz z EU

Přípravy na další čerpání z EU jdou do finále

Druhý ročník fotografické soutěže „Vyfoť projekt“ zná své vítěze.

Konference Evropský Habitat se blíží, registrace spuštěna

V Mnichově proběhlo jednání o přeshraniční spolupráci mezi ČR a Bavorskem

Podprogram „Cestovní ruch pro všechny“ podpoří aktivity v objemu 100 milionů korun

Česko-peruánské memorandum o cestovním ruchu

Braun: Vox populi se vyplatí poslouchat i dnes

V rámci projektu Podzim ve výškách vystoupal ministr Martínek 1221 schodů

MMR: Peníze z IROP půjdou i na polyfunkční komunitní centra. Zájem je obrovský

MMR: SFRB spustilo anketu pro mladé

Ministr Paroubek zahájil Mezinárodní fórum o práci s veřejností

NEN bude dokončen do 31.03.2014

Proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru OPTP

Příprava Integrovaných plánů rozvoje měst Chomutova, Mostu a Litvínova

Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

MMR ČR zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za 1. až 3. Q 2013.

Pozvánka na TK - Analýza procesů čerpání zdrojů EU – prezentace výsledků

Postupné uvolňování nájemného začne v lednu 2007, potrvá čtyři roky

Na podporu cestovního ruchu v ČR pošle MMR 150 milionů korun

Jankovský: Chceme zlepšit férové a otevřené zadávání

Evropská komise schválila OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Díky laserovému měření počtu turistů se mohou chránit národní parky

Vyjádření ministryně pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová vítá, že se podezření v CzechTourism neprokázala

O fondech EU stručně a pozitivně.

Projekty cestovního ruchu přebírají kraje

MMR se dohodlo s regiony o rozdělení peněz z fondů EU

MMR zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za 1. – 3. čtvrtletí 2012.

Náměstkyně Letáčková jednala v Lucembursku o budoucí podobě evropské kohezní a urbánní politiky

Vypisujeme další termíny školení pro žadatele o evropské dotace

Vláda schválila analýzu a doporučení MMR na změny v oblasti čerpání peněz z fondů EU

Konference Hypotéka 2007

Jankovský: Kazachstán je perspektivním partnerem

Ministr Martínek spojil příjemné s užitečným

Konzultační den MMR k bytové problematice dne 5. prosince 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj snížilo náklady na energie o 22 procent

Teze k navrhovanému zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS a národních zdrojů za měsíc září 2013

Česká republika představila nové priority předsednictví v Radě EU v oblasti evropských fondů

Česko se stalo předsedající zemí operačního programu URBACT

MMR: Národní elektronický nástroj funguje podle zákona

MMR: Veřejné zakázky budou jednodušší

Ministr Jiří Paroubek: poslanecký vyvlastňovací zákon je zbytečný

Ministr se chce dožít stejně kvalitních služeb jako Rakousku

"Od poznání k rozhodování": evaluátoři sdíleli zkušenosti na mezinárodní konferenci

Od zítřka budou účinná novelizovaná pravidla pro nájemní bydlení

Vyjádření náměstka Touška k článku zveřejněnému na Aktuálně.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj má s definitivní platností povinnost vrátit do státního rozpočtu přes

Navrhni projekt: Do čtvrtého ročníku soutěže studenti poslali 55 projektů

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc září 2012.

Obce získají další peníze na rekonstrukce po povodních

Evropská komise byla informována o kauze Bono Publico

Odborníci na budoucnost kohezní politiky „ladili noty“ na MMR

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prošel prvním čtením

Ministryně Karla Šlechtová se spolu s premiérem zúčastnila setkání předsedů vlád 16 zemí střední, vý

Podnikatelé v cestovním ruchu mohou získat záruky za provozní úvěry

JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů při přípravě velkých projektů

Příjemcům v IOP bylo proplaceno přes 7 miliard

Průzkum „Zkušenosti žadatelů ve SROP ve Středočeském kraji“ ukázal dobrou připravenost odpovědných i

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Nová publikace: Bydlení v České republice v číslech (září 2016)

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů prošel do druhého čtení

Ministr Lukl ocenil vítěze soutěže Vesnice roku

Jiří Čunek reagoval na návrhy Evropské komise na řešení finanční krize

Vicepremiér Čunek vystoupil na konferenci EU

Až čtyřikrát větší zájem o podporu středních a vyšších odborných škol z IROP. Šlechtová chce vyhovět

Třetí ročník fotografické soutěže „Vyfoť projekt“ už zná své vítěze

Ministr Paroubek stupňuje úsilí o zachování nízké DPH z ubytovacích služeb

Ministři se sešli při Zlatých časech médií

MMR: Neziskové organizace mohou žádat o podporu pro rok 2018

Konference AHR ČR přinese novinky ze světa hotelnictví a gastronomie

MMR na konferenci Urbes 2007 - revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje

Ministryně Karla Šlechtová: Zastavuji projekt, který dubluje jiné činnosti MMR a nemá hmatatelné výs

Ministryně Šlechtová zrušila cestu do Číny, přednost má zákon o zakázkách

Představitelé V4 a Slovinska přijali společnou deklaraci k vyjednávání evropských předpisů pro obdob

Zpracování projektů SROP uvolněno

Ministr pro místní rozvoj předal ceny v soutěži Vesnice roku 2006

Aktuální informace k čerpání evropských dotací v České republice

Klíčový zákon České republiky jde zítra do prvního čtení

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy byl aktualizován

Lidem, které postihly ničivé povodně, vyplatilo MMR už přes 115 milionů korun, na obnovu krajského a

Mezinárodní konference o veřejných zakázkách

Ministerstvo pomáhá příjemcům veřejné podpory

Ministr Martínek prosadil v Číně zjednodušení vízového styku

MMR: Systém veřejných zakázek je provozuschopný

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšiřuje informace o podporách z EU

Vláda dnes poslala do Senátu novelu zákona o veřejných zakázkách

Ministr Čunek se účastní setkání ministrů EU v Marseille

První evropské peníze na územní plán z programu IOP

Část Chanova zmizí: Ministryně Šlechtová zahájila demolice chátrajících budov

Rozpočet SFRB na rok 2014 a výhled na 2015 a 2016 schválen vládou

Slavnostní vyhlášení Kovářova vesnicí roku v Programu obnovy venkova

Horská služba je díky transformaci včas a kvalitně připravena na zimní sezónu 2005/2006

Karla Šlechtová jednala v Bruselu o budoucnosti politiky soudržnosti

Žonglování s čísly není objektivním prezentováním statistik

Výtvarná soutěž se SROPem zná své výherce

Evropská komise: počet schválených projektů v OP Technická pomoc neustále roste

Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách

Ministryně se zúčastnila dne otevřených dveří mateřské školky v obci Řisuty

Oznámení k úpadku CK WORLD TRAVEL, a.s.

Horská služba získá chybějící pravomoci pro záchranu lidí

Stop stav na projekty SROP čerpání z fondů EU neohrozí

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–20

Historické památky se dočkají obnovy díky nové výzvě v IROP

Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za období leden - září 2007

Jankovský: MMR snižuje náklady na administrativu zadavatelů

Ministerstvo a podnikatelé chtějí zjednodušit administrativu, zrychlit procedury a usnadnit orientac

Jankovský: SON bude nájemníkům pomáhat ještě intenzivněji

Dnes proběhl mezinárodní seminář na téma městské mobility

MMR pošle do krajů příští rok téměř 1,4 miliardy korun. Příští týden lze žádat o dotaci i na cestovn

Pozvánka na TK - vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc srpen 2013

Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice (1)

Ministr Čunek jednal s britským Výborem pro EU o nadcházejícím předsednictví

Ministryně Karla Šlechtová o posílení cestovního ruchu s Kazachstánem: Pro Kazachy české lázně, pro

Na konci září přibude několik zámků k Euroklíči také v Kyjově

Ministr Jiří Paroubek jmenoval nového ředitele CzechTourismu

Finanční perspektivu Evropské unie je třeba schválit do konce roku

Jankovský: Výpověď z nájmu bez udání důvodu nyní odmítám

Desítky schválených projektů v česko-bavorském pohraniční. Další budou následovat

Braun: Česká republika je na špici pelotonu

Horská služba rekapituluje letní sezónu a připravuje se na zimu

MMR může uhradit obcím náklady na pohřeb zemřelého

Dalších 166 milionů pro posílení integrovaného záchranného systému

Iniciativa JESSICA v Integrovaném operačním programu podpořila 6 000 bytů

Den evropské spolupráce - Společné hranice nás sbližují.

MMR: Stop stav na projekty podané do SROP do vyšetření situace

Ke kauze zatčení tří podezřelých osob

Řepice získala titul Vesnice roku 2012

Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k článku MF Dnes „Vedení kraje řadí zpátečku, dotace na kotle j

Ministryně Šlechtová: Evropské fondy prokazatelně zkvalitňují život lidí v České republice

Objem vyčerpaných peněz z fondů EU stoupl meziměsíčně o 20 procent

První interaktivní mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR na internetu

Lidé mají vědět, co se vybudovalo z fondů EU!

Braun: Budujeme silnou pozici k prosazení našich zájmů

Česko představilo v Kanadě své možnosti přijmout náročné turisty

MMR: Důležité změny v IROP schváleny

Vyjádření MMR k problematice nezaknihovaných akcií a státních podniků

Pozvánka na TK - Nový ředitel CzechTourismu

Mírný pokles návštěvnosti ubytovacích zařízení ve 3.čtvrtletí 2008

Ekonomická krize zatím nemá vliv na chování zahraničních turistů

Ministryně Šlechtová: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostř

Stanovisko MMR k certifikaci služeb v cestovním ruchu

Vyjádření ministerstva ve věci podezření na zneužití finančních prostředků EU

Ministr Jankovský: Nájemníci nesmí podlehnout nátlaku

V Ženevě byla přijata deklarace o udržitelném bydlení a rozvoji měst

Braun: Visegrádská skupina je hráč, s nímž se musí počítat

Zástupci MMR se ve Vyškově setkali se starosty na Dni malých obcí

Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k situaci kolem Pražských stavebních předpisů

Karla Šlechtová naslouchala starostům Olomouckého kraje

Výroční konference Integrovaného operačního programu (IOP).

MMR přidá půl milionu korun na informování

Ministr Gandalovič jednal na Karlovarsku o čerpání z fondů EU

Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv.

​Díky nové vyhlášce bude rozúčtování nákladů v domech spravedlivější

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 byl schválen

Zdravotně postižení budou mít díky novele zákona snazší cestování

Zástupci MMR se v Praze setkali se starosty na Dni malých obcí

Braun: Jsme připraveni na vyjednávání

Stát pomůže družstvům, od ledna mohou získat podporu až sto tisíc eur

Jankovský: EIB je cenný partner

Ministři budou v OSN sdílet zkušenosti v oblasti městského vývoje

Všechny integrované strategie schváleny – metropolitní oblasti a aglomerace jsou připravené čerpat v

Ministerstvo pro místní rozvoj nehodlá hodnotit kvalitu restaurací

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova se změní.

Ministr Čunek jednal s bulharským velvyslancem Zdravko Popovem

Čunek: Deregulace nájemného musí proběhnout sociálně citlivým způsobem

Šlechtová na jednání v Bruselu: Jednodušší pravidla pro příjemce a budoucnost evropských fondů

Reakce Ministerstva pro místní rozvoj na spekulace kolem náměstka ministra

Výrazná odlišnost Česka a Malajsie láká ke vzájemnému poznání

Češi stále více cestují po své vlasti

Obce mohou opět získat dotace na demolice chátrajících budov

Komňané dnes s Kamilem Jankovským slaví titul Vesnice roku

Poslední možnost zachránit prostředky z programu PHARE pro využití v ČR

Cyklisté se dočkají miliardové podpory i v roce 2010

Rovných 100 úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Integrovaném operačním programu

Ministryně pro místní rozvoj jednala v Bruselu o evropských dotacích

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 200 (2)

Ministr Gandalovič jednal v Bruselu o čerpání peněz z EU

Čerpání z fondů EU se výrazně zrychlilo

Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní kanceláře BG Travel.

Karla Šlechtová v Karlových Varech ocenila lázeňskou tradici

MMR pomůže až třiceti tisíci korunami na jeden poškozený byt po sesuvu půdy v Jihomoravském kraji

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika odstartuje na přelomu roku

Braun: Možnost diskuze s experty je pro nás cenná

Národní výběrová komise SROP vybrala 11 nejlepších projektů

MMR pomáhá neziskovým organizacím čerpat evropské dotace

Karla Šlechtová: Více výhod a ochrany práv pro zákazníky cestovních kanceláří

Čtyři miliardy korun míří na rozvoj sociální služeb a bydlení

Ministr Jiří Paroubek vystoupil na setkání Americké obchodní komory v ČR

Jednání MMR ČR s německými poslanci o Labské vodní cestě.

Ministr Čunek jednal s šéfem evropské frakce EPP - ED Daulem

Zpeněžení obecního majetku pomocí veřejné dražby

Šlechtová: Fungující obce jsou základním stavebním kamenem rozvoje našich regionů

Češi a Sasové k sobě mají blíž

Ministerstvo pro místní rozvoj propaguje pořádání kongresů v ČR

Jankovský: Chceme pro Českou republiku ty nejlepší podmínky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naplňuje cíle Koncepce bytové politiky

Ministryně Šlechtová: Novela stavebního zákona zrychlí vydávání stavebních povolení

Pilotní projekt Mapa nájemného vbíhá do cílové rovinky

Informace o evropských fondech byla předložena poslancům

Z programů SROP a JPD 2 bylo vyčerpáno více než 13 miliard Kč

Dobrá zpráva pro Jihomoravský kraj: MMR vyhlásilo výzvu pro obnovu obecního a krajského majetku po ž

Třetí jednání Stálé konference

Informace pro žadatele o autorizaci pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé

České projekty za 1,5 miliardy z fondů EU mají znovu šanci

Gandalovič: dohoda s hejtmany znamená více peněz pro regiony

Návrh působnosti nového Úřadu pro veřejné investování

Karla Šlechtová ocenila komunální politiky roku

Ministryně Karla Šlechtová jmenovala náměstka sekce evropských programů

MMR ČR spolu s ÚOHS připravilo seminář o evidenci podpor malého rozsahu

Ministr Čunek na Evropském fóru cestovního ruchu

MMR ČR: Další krok k provozu e-tržišť splněn podpisem smluv

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2006

Dodatečné prostředky míří zejména do podpory služeb a podnikání

MMR: Dvě miliardy sociálním službám a komunitním centrům

Poslanci dnes schválili novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů

Ministr Paroubek jednal se zástupci Mezinárodní unie nájemníků

Dotované úvěry z programu Panel bude možné refinancovat.

Komentář MMR k vývoji bytové výstavby dle zveřejněných údajů ČSÚ

Schvalování projektů na čerpání evropských dotací v říjnu zaznamenalo čtvrtinový nárůst

V AVI proběhl první seminář pro žadatele o dotace z programů MMR

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc červenec 201

Ministr Jiří Paroubek: Jsme připraveni spustit půjčky na bydlení mladých

Ministr Jankovský apeloval na sociální rozměr zvyšování nájmů

MMR a SFRB budou podporovat bydlení společně

Stát je prostřednictvím krajů a obcí garantem důstojného pohřbívání

Polabí může být „zlatonosné“

Regionální operační programy jsou ve finále

Téměř 700 milionů pro zabezpečenější data měst a obcí

Turisté z asijských zemí jsou pro ČR velkým potenciálem

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 200 (1)

Ministr Gandalovič jednal s Transparency International o problémech dosavadního čerpání evropských p

MMR vyhlásilo další kolo programu podpory nestátních neziskových organizací.

Vláda ČR odmítá zasahování EK do vodohospodářské politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo první vydání newsletteru

Evropská komise jednala v Praze o programu Technická pomoc

Horská služba představila nové obleky a zahájila zimní sezónu

Vláda schválila návrhy technických novel koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách

Soutěž Vyfoť projekt zná své vítěze

Radko Martínek: „Zákon o veřejných dražbách je nutné zmodernizovat, trpí řadou velmi vážných nedosta

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro čerpání fondů EU klíčoví

MMR: Hranice 40 miliard v realizovaných projektech IROP překročena

Karla Šlechtová na Dnu malých obcí

Společné memorandum o budoucí spolupráci

MMR ČR rozšíří služby poskytované Informačním systémem o veřejných zakázkách

MMR bude během předsednictví EU hledat podobu budoucí kohezní politiky

Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice

NKÚ prověřil Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání zakázek

Lukl: Máme připraveny dotace pro postižené bouří

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnocuje nálezy auditu

Česká republika vítá zásadní dokument Evropské politiky soudržnosti

Kdo chce vyhrát titul Vesnice roku, musí držet pospolu

Komunální politik roku 2017 bude znám už příští úterý

Jankovský: Pomůžeme obcím postiženým živelní pohromou

Ministerstvo informovalo o penězích z Evropské unie

MMR navýšilo dotaci ROP Střední Morava na 3,2 mld. Kč

Český systém kvality služeb postoupil do další etapy

Karla Šlechtová navštíví svůj rodný kraj

Hypoteční úvěry jednotlivým občanům rostou.

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2006

Jankovský: Obnovení plateb z evropských fondů se podařilo

Město Kolín získalo stovky nových bytů

Karla Šlechtová: Zvyšující se počet čínských turistů přijíždějících do ČR je velkou výzvou nejen pro

Vyhlášena další výzva – na dotace do cestovního ruchu má MMR připraveno 50 milionů Kč, nově mezi žad

Cyklisté v ČR využívají přes 40 000 km značených cyklotras

Čerpání dotací ze strukturálních fondů za období 2004–2006

Evropské fondy pomáhají v krajích ve všech oblastech

Ministerstvo vyhlásilo dotační tituly pro rok 2006

Ministr Jankovský: Stavebnictví se sjednotí v jednom resortu

MMR: Velká finanční injekce českým památkám

Karla Šlechtová souhlasí se závěry NKÚ, který prověřil hospodaření CzT a CRR v minulých letech

Vyhodnocení připomínek vládního nařízení k půjčkám

Lukl: Kulturní projekty využívající prostředky z fondů EU řídí MMR

Podvodné slíbení dotací z EU na výstavbu domů za úplatu

Žadatelům o peníze z evropských fondů se otevřely dveře k téměř 150 miliardám korun

Kampaň MMR k evropským fondům bodovala v cenách EFFIE

Příspěvek 30 tis. Kč mohou žádat také občané postižení tornádem na Krnovsku.

Ministr Paroubek vítá zájem největších hotelových řetězců o ČR

Soutěžní přehlídka Nový domov roku 2005 zná své vítěze

Deset nejčastějších omylů v oblasti nájemního bydlení

MMR: Po půl roce ostrého provozu je Akademie veřejného investování plně využita

Praha a Benátky odstartovaly spolupráci při rozvoji cestovního ruchu

Ministr Čunek se sešel s velvyslancem SRN

Ministryně Karla Šlechtová: Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení

Ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení se stal František Hadáček

MMR ČR vydalo metodiku k zadávání veřejných zakázek.

Stát CK Evroškol neodškodní

Ministr Gandalovič uvolnil přes 300 milionů korun na následky letošních povodní

Nováček nahradí Koláčka na postu náměstka MMR ČR.

Národní dotace jsou tématem nové videominuty Karly Šlechtové

MMR otevřelo výzvu na bezbariérové úpravy budov

Semináře MMR o dotačních titulech se zúčastnily desítky starostů z celé ČR

Seminář programu Interact

Jankovský: Chceme udržet zákon komplexní

Vláda schválila výzkumný program na realizaci priorit regionální politiky České republiky

Programy přeshraniční spolupráce pomáhají odstraňovat povodňové škody

Ministryně Šlechtová: 743 milionů korun na sociální bydlení v regionech

Ministryně požádala státní tajemnici o prověření možného střetu zájmů

Ministr Němec zřejmě dostal zkreslené informace

MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2013

Vicepremiér Čunek se setkal s gruzínským ministrem Kvitashvilim

Vývoj hypotečního úvěrování v roce 2008

Evaluace evropských fondů: rychleji, přesněji a užitečněji

Ministr František Lukl představil aktuální priority.

Mladí fotbalisté se zítra utkají o pohár ministra Jiřího Paroubka

JESSICA získává na významu

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo informační „RSS“ kanály

Workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

O evropských fondech musíme mluvit srozumitelně

Náměstek MMR Toušek se setkal s politickým azylantem Ogwettou ze Súdánu

MMR má nového náměstka pro regionální a kohezní politiku

Ministryně Šlechtová: Evropa potřebuje posílit investice

Řídicí a koordinační výbor diskutoval aktuální stav programového období 2007–2013

Výzva k předkládání žádostí na zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič dnes rozhodl o částečné reorganizaci ministerstva

Prostředky z fondů EU přispějí k posilování dobrého jména České republiky

Ratměřice se staly Vicemistry Evropy 2012.

Čtvrtek byl ve znamení jednání se zástupci Evropské komise

Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů

MMR podporuje výstavbu chráněných bytů pro seniory

Vesnicí roku 2011 se stala zlínská Komňa

Rakouský model bydlení je pro Českou republiku inspirující

Novela Občanského zákoníku změní oblast nájemního bydlení

Šlechtová: Využijeme všechny finanční prostředky v IROP určené na rozvoj systémů veřejné správy

Zahraniční ohlasy na publikaci o urbanistické kompozici

Fondy EU – vývoj čerpání a realizace projektů v ČR

Lukl: Chceme prodloužit možnost čerpání peněz z fondů EU

Monitorovací systém na čerpání evropských dotací existuje

Další dotace na obzoru

Stát garantem důstojného pohřbívání (České pohřebnictví v číslech)

MMR ČR zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za 1. pololetí 2013

Závěry konference Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro certifikaci trvale udržitelný

Do SROPu bylo zatím předloženo přes 2500 projektů

Média uvádí nepřesnou citaci o financích určených programu NOVÝ PANEL v roce 2011

Zástupci ministerstev bilancovali spolu s Evropskou komisí čerpání dotací

Úvěry na výstavbu nájemních domů dostaly zelenou

Semináře k OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a ESPON 2013

DNES vyhlášena výzva - 74 milionů na podporu bydlení

Karla Šlechtová představila výsledky ministerstva v Moravskoslezském kraji

Evropská komise potvrdila, že ČR plní Akční plán podle harmonogramu

Dotační program na podporu Moravskoslezska byl spuštěn

Satelitní účet přinese podrobnější informace o cestovním ruchu

Zákon o veřejných zakázkách má prováděcí vyhlášky

Ministerstvo pro místní rozvoj má 50 milionů pro obce postižené živelními pohromami

Ministryně Šlechtová: Těší nás zájem o naše konference a semináře

MMR oživuje podporu hospodářsky slabých regionů

Ministr Čunek oznámil EK, že současný monitorovací systém je shledán za dostatečný

Jak šel čas s novelou Zákona o veřejných zakázkách

Evropská komise v Brně pochválila Česko za čerpání z fondů EU

Ministr Martínek předá v Bořeticích ceny vítězům Vesnice roku 2005

Ministryně Šlechtová: 50 milionů korun pro obce a kraje postižené živelní pohromou

Šlechtová představuje nový motivační program na podporu cestovního ruchu

Aktuální stav v oblasti bytové politiky

Zlatá třináctka je kompletní a připravuje se na finále

Jednodušší prokázání kvalifikace uchazečů o veřejné zakázky

Zasedání Řídicího a koordinačního výboru

MMR pořádá seminář pro žadatele o dotace na podporu venkova

Třetí ročník fotografické soutěže "Vyfoť projekt" startuje

Nejčastější chyby při předkládání projektů do 1. výzvy SROP

Vláda schválila pozice pro další jednání o čerpání fondů EU

ČR a Rusko prohloubí spolupráci v cestovním ruchu

Nové číslo newsletteru MMR pro regionální rozvoj je zaměřené na národní dotace

Harrachov představí úspěchy česko-polské spolupráce

Ministr Jiří Čunek zahájil stavbu projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec

SFRB přijal žádosti o podporu výstavby už na 176 sociálních bytů

MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republik

Vřelého přivítání se Karla Šlechtová dočkala i na Vysočině, odvděčila se pochvalou

Náměstek Koláček na MMR končí

Soutěž Vesnice roku zná vítěze krajských kol

Vláda schválila dotace na podporu Moravskoslezska pro rok 2006

Ministerstvo pro místní rozvoj sbíralo zkušenosti s resortními systémy centralizovaného zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvu na odstraňování bariér v budovách

Padesát milionů pro cestovní ruch

ČR je čtvrtá nejúspěšnější v čerpání mezi novými členskými zeměmi

Ministr Jiří Čunek navštívil Karlovarský kraj

Na MMR vznikla sekce pro veřejné investování a legislativu

Vesnicí roku 2005 se stala jihomoravská obec Bořetice

Ministr se s česko-německou komorou shodl na prioritách

Zájem o dotaci na územní plány stále stoupá. Ministryně Šlechtová pro obce vyčlenila 20 milionů koru

Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání

Pozvánka na slavnostní otevření informačního centra venkovských regionů

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc květen 2013

Ministr Čunek pokřtil novou rolbu na Božím Daru

Monitorovací výbor Česká republika - Bavorsko

Od dnešního dne mohou neziskové organizace žádat MMR o podporu

Přínosy evropských fondů v období 2007-2013

Účastníci konference Světové organizace cestovního ruchu (WTO) budou jednat i o sjednocení certifiká

Pilotní projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR podpoří cestovní ruch v Pardubickém kraji

Posun při řešení situace v Regionálním operačním programu Jihozápad

Šlechtová navýšila dotace pro obce na školní hřiště a tělocvičny na 275 milionů korun

Jankovský: Chceme vyjednat co nejvíce peněz pro budoucí programové období po roce 2013

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou

Žádat o evropské dotace bude mnohem jednodušší

Na podporu cestovního ruchu má Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno 70 milionů korun

Politická situace přípravy na čerpání neovlivní, ujistil Martínek Hübnerovou

Změna delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

Vláda schválila Strategii obnovy území části Plzeňského kraje postiženého povodní v květnu 2006

Vybráno třináct finalistů do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012

Karla Šlechtová naslouchá hlasům v území. Ve Zlínském kraji hledala možnosti podpory pro obce

Ministryně Karla Šlechtová na Žofínském fóru 2014: Chceme, aby si každý mohl napsat žádost o dotaci

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

Ministerstvo vybere na pronájmu nejméně o 54 milionů více

Audit ukázal pochybení likvidátorů, ministr je okamžitě odvolal

Ministr Radko Martínek navštívil první rozhledny a adoptoval žirafu

Karla Šlechtová: Více než 300 milionů korun na podporu bydlení

V Kašavě je veselo. Ministryně Šlechtová ocenila vítěze soutěže Vesnice roku

Rýsuje se možnost přímého leteckého spojení Praha – Peking

MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc při odstraňování následků povodní

Další postup v rámci Politiky územního rozvoje ČR 2008

MMR vypíše zakázku na nový monitorovací systém

Na MMR se jednalo s německými kolegy o problematice evropských fondů

Při povodních pomáhala technika financovaná z Integrovaného operačního programu.

ABCap pomohl připravit projekty za více než půl miliardy EURO

Ministr Martínek pozvedl hořící pochodeň harmonie

Změna zákona o veřejných zakázkách se opozdí

Výroční konference IROP již 24. října

Ti nejlepší budou k vidění na vernisáži „Vesnice roku 2011“

Ministr Jiří Čunek dnes vystoupil na 4. kohezním fóru v Bruselu

Z fondů EU dokončeno již více než dva a půl tisíce projektů

Ministryně Šlechtová vystoupila na téma českého stavebnictví

Na obnovu venkova má Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno 375 milionů

Vláda podpoří další hospodářsky slabé regiony

Od 1. července byl zahájen ostrý provoz nového systému elektronických tržišť.

Netrpělivě očekávaná čísla a mnoho diskusí ohledně cen nájemného

Druhý ročník fotografické soutěže Vyfoť projekt startuje

Zástupci Litvy a Lotyšska vedli expertní misi na téma řízení lidských zdrojů

Fotogalerie ze série konferencí o EU fondech

Ministerstvo připomíná význam lidských sídel: Světový den HABITAT 2007 – „Bezpečné město“

Jankovský: Venkov potřebuje evropské peníze

Z evropských fondů bylo v září proplaceno přes 10 miliard korun

Fond bydlení vydá v roce 2006 na programy více peněz

Odborníci z celé Evropy diskutují v Praze o budoucnosti měst

Karla Šlechtová: Cestovní ruch oživí čínské investiční aktivity

Briefing - Změny v zákonu o družstevních bytech

Poprvé se sešel nejvyšší poradní orgán vlády pro přípravu programového období 2014 - 2020

Podpora obcí a regionů v rámci národních programů MMR

Vyhodnocení dotací v oblasti bydlení

MMR: Počet a objem hypotečních úvěrů v porovnání s minulým rokem stále roste

Věda v praxi - spolupráce ve znamení lva

Ministr Jiří Paroubek si vyzkouší kuchařskou čepici

Ministerstvo a kraje se dohodly, že budou v nadcházejícím období prosazovat sedm regionálních operač

Velké projekty z fondů EU by Evropská komise mohla schvalovat rychleji

Dvojnásobný převis poptávky v další výzvě IROP na terminály a parkovací systémy

Češi chtějí s Bavory spolupracovat i po roce 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá semináře k PPP

Na obnovu krajského a obecního majetku doporučila hodnotitelská komise MMR schválit dotace za více n

Levný úvěr už nejen pro oběti povodní

Karla Šlechtová: Na podporu bydlení poskytneme v příštím roce půl miliardy korun

Akční plán splněn, uzavírací dopis Evropské komisi odeslán

Česko-ruská pracovní skupina o cestovním ruchu zasedla poprvé v Praze

Do 30. června můžete ještě využít podporu na opravy či modernizaci panelových domů za nezměněných po

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–20

Ministryně Šlechtová vyhlásí nový program na podporu demolic nevyužitých budov

MMR ocenilo kreativní návrhy

Ministr Jiří Čunek jednal v USA

IPRM? To je komplexní pomoc městům z evropských fondů

Projekt eCertis otvírá českým firmám další dveře do Evropy

Ministr Martínek: Regenerací ohrožených částí měst se dá účinně předejít vzniku ghett

Na mezinárodní workshop o budoucnosti sídlišť naváže Evropské fórum měst

Vláda schválila novelu zákona o pohřebnictví

Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni

MMR: Česká republika v poločase příprav na čerpání peněz z EU pro roky 2014-2020

Deregulace nájemného se ve většině krajských měst prodlouží o dva roky

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj se zúčastní Evropského fóra politiky architektury

V ekvádorském Quitu skončilo jednání summitu OSN o bydlení a rozvoji měst

MMR ČR a jeho role v politice sociálního bydlení

Ministr pro místní rozvoj vystoupil na konferenci Lázeňství a finance v Karlových Varech

Čerpání peněz z fondů EU se výrazně zjednoduší

Ministerstvo pro místní rozvoj zřizuje spolu se Svazem zelenou linku pro starosty

Šlechtová: Na obnovu a rozvoj venkova MMR poskytne přes půl miliardy korun

Soutěž „Vyfoť projekt“ se přehoupla do druhé poloviny

Evropská komise podepíše první operační programy

MMR spouští novou aplikaci pro snadné vyhledávání dokumentů

Dům bouřliváka Mikuláše Dačického čeká záchrana

Ministryně Šlechtová vychází vstříc malým obcím

Ministerstvo pro místní rozvoj vydražilo rekreační objekt v Orlických horách.

Ministerstvo připravilo informační servis k novele zákona o cestovním ruchu

Vláda schválila nový systém poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů se sociálním určením

Novela Stavebního zákona přináší především zjednodušení

Karla Šlechtová na Svátek zesnulých pouští nové video věnované pohřebnictví

Série konferencí s tématikou evropských fondů v letech 2014-2020 pokračuje

V České republice už působí 17 kvalifikovaných hrobníků

Vicepremiér Jiří Čunek vystoupí na 4. kohezním fóru v Bruselu

Ministr Jankovský podpořil v Rožnově slovenský folklór

Bude do konce roku pokořena hranice 1000 dotačních titulů?

Ministr pro místní rozvoj vyzval ke hledání skutečné kvality

MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách přispěje MMR 50 milionů korun

Reakce na anketu LN

Jak na veřejné zakázky při povodních

Ministr Čunek a předseda Výboru regionů Van den Brande hovořili o politice evropské soudržnosti

Danuta Hübnerová: Věřím, že ČR vyčerpá 100 % prostředků z evropských fondů

MMR vydává páté číslo newsletteru

Popovodňové programy MMR ČR

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů jde do Sněmovny

Výběrové řízení podpory nestátním neziskovým organizacím

Ministr Martínek pozdraví mezinárodní tým běžců a pozvedne hořící pochodeň harmonie

Ministryně Šlechtová zahájí 21. Konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Mapa nájemného se opět zpřesnila a rozšířila

Prohlášení Daniela Touška, náměstka ministra pro evropské záležitosti a finanční toky, k článkům v d

Důležité změny v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Čechy

MMR pomůže s bydlením seniorů

Karla Šlechtová navštíví příští týden celkem tři kraje České republiky

Sousedé k nám cestují rádi

Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

Ministr Martínek vyhlásil pátý ročník soutěžní přehlídky Nový domov 2006

Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad

Veřejné zakázky jsou tématem číslo jedna

Ministryně pro místní rozvoj se v Bruselu setkala také s novou eurokomisařkou Corinou Creţu

Světový den cestovního ruchu

Ministerstvo udělalo další krok ke spuštění elektronických tržišť

Je třeba využít peněz evropské unie na investice do lidských zdrojů

Ministerstvo rozdělí miliony neziskovým organizacím

Ministryně Šlechtová se zúčastní zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun

Návrh novomanželských půjček jde do vlády

Jankovský: Centralizované zadávání již přináší úspory

Ministr Čunek vystoupil na zahájení Evropského týdne regionů a měst v Bruselu

Zpeněžení obecního majetku ve veřejných dražbách

MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu

Zasedal 11. Monitorovací výbor OP TP

Ministr Paroubek bojuje za nižší DPH za ubytovací služby

V Kolíně se atomový kryt nestaví

Jankovský: Klíčovým heslem je transparentnost

Ministryně Šlechtová předá cenu vítězi Stavby roku 2017

Češi patří v přeshraniční spolupráci k elitě

Zahájení čerpání peněz z fondů EU je možné

Ministr Vondruška podepsal partnerskou smlouvu mezi MMR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR

V pondělí za Vámi vyrážíme do Plzně!

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří začleňování sociálně vyloučených 220 miliony korun

V senátu proběhla konference ke zjednodušování v oblasti fondů EU.

Více Vláda schválila novelizaci návrhu o použití financí SFRB na opravy panelových domů

Likvidace státních podniků založených okresními úřady úspěšně pokračuje

Ministr Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojensk

Karla Šlechtová jednala v Betlémě s palestinskou ministryní pro turismus a památky

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ V BRUSELU: Chceme bojovat za posunutí způsobilosti výdajů o rok

Kalkulačku nájemného použilo téměř 1 milion obyvatel

MMR udělilo zvláštní cenu energeticky úspornému domu

Češi i Poláci mají v EU společné zájmy

Nadace ABF si Vás dovoluje pozvat na konferenci

Češi bodují s online rozhraním na podávání elektronických žádostí o evropské dotace

Jak projekty z fondů EU pomáhají? Dozvíte se na výstavě fotografií.

Karla Šlechtová: Výzva na demolice chátrajících budov je spuštěna

Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005

Jankovský: Zákon nemá na finanční objem veřejných zakázek vliv

Ministr Jiří Čunek zavítal do Plzeňského kraje

Jiří Čunek navštívil Středočeský kraj

Ministryně Šlechtová je zvolena viceprezidentkou celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném

Postup MMR ČR po vyhlášení krizových stavů v důsledku povodní

Stav projektu - Novomanželské půjčky

Ministr Martínek pokřtil příručku pro starosty

Spoty o podpoře turistiky z fondů EU získaly Cenu poroty

Otevřené projekty si prohlédly téměř dva tisíce návštěvníků

Vláda koncepci bytové politiky schválila, teď je nutné ji naplnit

Vláda schválila systém informování o možnostech čerpání z fondů EU

ČR vyčerpala od března z fondů EU více než 40 miliard korun

Začala série konferencí o EU fondech

Ministryně Šlechtová jednala o bezpečnostních opatřeních, která chrání české turisty v Izraeli

Centrum polymerních materiálů projektem týdne na webu DG Regio Evropské komise

Martínek zahájil výstavu Natura Viva a vyzkoušel si práci sokolníků

Vláda schválila Strategii obnovy území postiženého povodněmi

V podprogramu Cestování dostupné všem se letos rozdělí přes 32 mil.Kč

Brusel NEzastavil čerpání dotací kvůli monitorovacímu systému

Ministryně Karla Šlechtová odlétá v úterý večer do Bruselu

Vláda schválila návrh MMR na podporu výstavby nájemních bytů

Evropské fondy pro regiony

Koncepce bydlení do roku 2020 má širokou podporu odborníků

Ministr Martínek představil osobně hejtmanům krajů projekt na podporu domácího cestovního ruchu

Jankovský: Personální situaci pozorně monitorujeme

MMR připravilo aktualizaci publikace v oblasti financování technické a dopravní infrastruktury

Obce mohou žádat o dotaci na pořízení územních plánů

Ministr Paroubek bojuje za snížení DPH pro ubytovací služby

1234 = informační povodňová linka

Jiří Čunek navštívil Liberecký kraj

VÍTE O NÁS?: Nová kampaň na propagaci evropských fondů

MMR: Evropské fondy čerpáme obdobně jako ostatní země

Pátrejte po evropských pokladech

MMR posoudí projekty SROP ze Středočeského kraje

Klíčová reforma zadávání veřejných zakázek běží na plné obrátky

Fondy EU financují studie čerpání programů ČR

Šlechtová ocenila proměnu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Ministr Jankovský podpořil světový jazz na českých náměstích

Operační program Meziregionální spolupráce „Interreg IVC“ vyhlásí první výzvu

MMR chce novým opatřením podpořit výstavbu bytů

Informační semináře jsou úspěšně za námi

Karla Šlechtová se zúčastní pracovní cesty do Svaté země, kolébky biblických příběhů

TZ: Spuštění unikátního systému Prodej.Vasmajetek.cz

Ministerstvo podpoří mezinárodní spolupráci

Vojenský újezd Boletice by měl být turistickou oblastí

Obce Komňa a Ratměřice jsou ve finále Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

Ochrana trhu i spotřebitelů v cestovním ruchu je zachována

Ministryně Karla Šlechtová se zúčastnila oslav 17.listopadu

E-learningový kurz o evropských fondech úspěšně odstartoval

Metodický pokyn MMR k Integrovanému plánu rozvoje města

Majitelé starších domů mají ještě tři neděle šanci na dotaci

Městská část Praha 12 zkvalitnila veřejnou infrastrukturu

Materiál z dílny NERV je v souladu s přípravami MMR

Karla Šlechtová po úspěšných projektech IROP

MMR opět podpoří rozvoj regionů. Do krajů půjde přes miliardu korun

Jednání o podpoře družstevní výstavby je dočasně přerušeno

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc duben 2013

Téměř 60 mil. Kč na podporu územně analytických podkladů

Novela občanského zákoníku

Karla Šlechtová ocenila pivovarnickou tradici v České republice

Jankovský: Vláda schválila významný krok v čerpání peněz z EU fondů

Slavnostní otevření kongresového centra Hotelu STEP

Česká republika odeslala Bruselu závěrečné zprávy dvou operačních programů a čeká na vyplacení zbýva

Informace z jednání zástupců MMR ČR s Evropskou komisí k privatizaci bytů

Světový den Habitat letos s tématem „Politika bydlení: Dostupné domovy“

Ministerstvo rozdělí 30 milionů neziskovým organizacím

Ministerstvo pro místní rozvoj představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

Česko-slovenská komise pro přeshraniční spolupráci se sešla v Myjavě

HISTORICKÝ OKAMŽIK v Šanghaji: Česko podepsalo memorandum o spolupráci v cestovním ruchu jako první

Nová výzva z IROP pomůže zabezpečit informační systémy, které se poslední dobou stávají cílem útoků

MMR aktivně řeší nesoulad mezi českým a evropským věstníkem veřejných zakázek

Ministr Martínek vyzdvihl důležitost cestovního ruchu pro regiony

Perspektivy cestovního ruchu

Stavební a bytová politika ČR a Izraele se v důležitých bodech setkává.

Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat více do popředí zájmu

Úspěch politiky soudržnosti je především v přípravě kvalitních projektů

Menu Czech Specials rozšíří 80 nových receptů

Nadnárodní projekt C2ENET podporuje oblast životního prostředí států střední Evropy

Soutěž Vesnice roku zná letošní finalisty

Ministerstvo představilo projekt, kterým podpoří domácí cestovní ruch

Ministr Jankovský: Reorganizace úřadu je téměř hotová

Karla Šlechtová dnes navštívila nemocnici ve Stodu a ocenila projekt na zlepšení návazné péče

Ministryně Šlechtová navržena na viceprezidentku konference OSN o bydlení a rozvoji měst

Hysterie kolem vyvlastňování ve veřejném zájmu je zbytečná

Průběh neformálního dialogu s EK při přípravě příštího období čerpání peněz z fondů EU

Marseille: 1,2 mil. Eur pro české projekty

Proběhlo druhé zasedání k programu přeshraniční spolupráce

V integrovaných nástrojích ITI byly v IROP vyhlášeny první výzvy

Vláda dnes projednává Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

Ministr Paroubek jednal s prezidentem Výboru regionů EU

Konec regulace nájemného posílí pozice nájemníků

Přihlášky do 4. ročníku prestižní přehlídky Nový domov roku 2005 lze podávat do 23. září 2005

Ministerstvo pro místní rozvoj přivítalo v rámci dne otevřených dveří téměř 1 000 lidí

Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Seminář MMR o zadávání veřejných zakázek

Nové programy Podpory bydlení pro rok 2010

Startujeme už příští úterý! Video: Pozvánka ministryně

MMR vydává publikaci Bydlení v České republice v číslech

Pozastavení financování dotčených projektů ROP SČ

Webové stránky strukturálních fondů mají novou podobu

Dotace MMR ČR na podporu bydlení byly schváleny.

Vláda schválila přepočet finančních limitů veřejných zakázek na koruny

Karla Šlechtová s jordánským ministrem diskutovali o cestovním ruchu

SOS – Asociace a MMR k problematice slevových portálů Zapakatel.cz a Bránaslev.cz

Vesnicí roku 2007 se stala obec Havlovice v Královéhradeckém kraji

Koncepce bydlení do roku 2020 poslána do vlády

Nová úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor

Ministr Jankovský slavnostně otevřel skanzen v Krušných horách

MMR již tento čtvrtek otevře dveře všem návštěvníkům

MMR pomáhá prostřednictvím IROP k lepšímu uplatnění na trhu práce

MMR chce posílit image České republiky jako turistické velmoci

Jankovský: Zákazníci cestovních kanceláří mají mít jasnou ochranu

Jiří Čunek navštívil Královéhradecký kraj

Veřejné projednání politiky územního rozvoje v Brně

Šlechtová: Výzva z IROP přispěje k zatraktivnění našich památek, muzeí a knihoven

Jankovský: rizikové programy řešíme

Bytová tripartita vítá návrh zákona o podpoře družstevního bydlení

Češi již dostali 155 miliard korun z fondů Evropské unie

Ministerstvo učinilo unikátní průzkum, oslovilo přitom všechna města a obce

Nová výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE je vyhlášena. Připraveno je 60 milionů EUR.

Novela stavebního zákona je zásadním krokem vpřed

Seminář MMR k elektronizaci veřejných zakázek

Česká lyžařská sezóna 2009/2010 zahájena

Vláda schválila kritéria pro vyhlašování výzev v programovém období 2014-2020 před schválením progra

Otevření výstavy PORTRÉTY spolupráce CENTRAL EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

Česká republika má strategický plán regionálního rozvoje

V letošním roce o titul "Vesnice roku 2012" soutěží celkem 278 obcí.

Situace v JPD2 je vážná, naopak ve SROP došlo k výraznému nárůstu

Méně vyspělé kraje v hledáčku Karly Šlechtové

Ministryně Šlechtová: Úkol od premiéra jsem splnila

Konference k veřejným zakázkám a PPP projektům

MMR má návrh řešení pro elektronizaci veřejných zakázek

Ministr Martínek: „Chceme podpořit kvalitnější život na venkově“

Vláda schválila hodnocení čerpání Evropských fondů

Jak předcházet auditním zjištěním poradí série seminářů

Karla Šlechtová: V cestovním ruchu je klíčový partnerský přístup

Praha se v turistice vyrovná Paříži či Londýnu

Panelová diskuse k „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení“.

Návrh Koncepce přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst obývaných převážně občany r

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2008

MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

Celkem 273 obcí soutěží o titul Vesnice roku 2013 a nově o nejlepší Video Vesnice roku

Jednání o česko-německé spolupráci v oblasti bytové politiky

Již po páté se ministerstvo účastní Země Živitelky

Ministr Jankovský: nová struktura úřadu přinese úspory a efektivitu

MMR: Trojnásobný převis zájmu o cyklostezky

Odborná diskuse o národních rozvojových prioritách vrcholí

Výtvarná soutěž se SROPem

ČR zrychluje čerpání peněz z fondů EU, vyčerpala už přes 46 miliard korun

Evropské dotace podpoří Svatou Horu v Příbrami

Experti z Litvy představili na workshopu praktické ukázky využití finančních nástrojů

Nejrychlejší cesta k informacím o využití peněz z evropských fondů

Vláda schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci o bydlení

Růst nové bytové výstavby rekordně pokračuje

Ministryně Šlechtová znovu ve Středočeském kraji

Náměstkyně ministryně Karly Šlechtové: V čerpání nesmíme polevit!

Televizní pořady MMR představí význam evropských fondů pro ČR

Konference k ukončení projektu „Turistická trasa-Sasko-česká stříbrná cesta ve střední Evropě“

Evropské peníze přibližují státní správu občanům

Vláda ČR dnes projednala StrategiI obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje postižených zápl

Jednání ministra Radko Martínka se zástupci města Kolína

Do místních komunikací je nutné investovat

Problematika financování horské služby

Jankovský: Chceme lepší ochranu zákazníků cestovních kanceláří

Peníze pro česko-polskou spolupráci

Ministr Čunek odjel na konferenci ASEM ve Vietnamu

MMR pořádá konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů

Ministr Jankovský podpořil česko čínskou spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Jmenování mluvčího MMR

Sněmovna schválila zákon o podpoře výstavby družstevních bytů

Novela zákona o veřejných zakázkách dnes prošla sněmovnou

Šlechtová na veletrhu ITEP mluvila o potenciálu cestovního ruchu v ČR

JESSICA nabývá na významu

Obce a kraje postižené současnými živelními pohromami mohou žádat MMR o podporu

Den malých obcí navštívil ministr Rostislav Vondruška

Průměrná délka pobytu turistů u nás se opět zkrátila

Čtvrteční seminář objasnil problematiku veřejné podpory v oblasti evropských fondů

Ministr schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

Vláda schválila elektronické zadávání veřejných zakázek

Zavedení Národního elektronického nástroje je o krok dál. MMR ČR vybralo systémového integrátora.

Nejvíce peněz z fondů EU je určeno na rozvoj dopravy - dokument „Evropské zdroje 2007 - 2013“ prošel

365 dní místního rozvoje – šance pro regiony

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi. Startujeme sérii konferencí k možnostem čerpání z fond

U koho žádat dotaci na hypotéku

Evropské dotační programy na přeshraniční projekty

Stát chystá novou koncepci bytové politiky

MMR: obnovíme kofinancování regionálních operačních programů

Poslanci jsou pro větší smluvní volnost u nájmu nebytových prostor

Ministryně Šlechtová představila teze rekodifikace stavebního veřejného práva

Světový den Habitat letos s tématem dostupného bydlení pro všechny

Ministr představil přehled priorit MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o veřejných zakázkách

Vývoj cestovního ruchu v České republice za první pololetí 2008

Vicepremiér Čunek se v Torontu zúčastnil pohřbu T. Bati

Karla Šlechtová: Nová moderní stanice usnadní práci záchranářům

Tisková konference: Příprava „Dohody o partnerství“ 

Slavnostní otevření tunelu Mrázovka

Zákon o vyvlastnění neomezuje vlastnická práva

Velká novela zákona o veřejných zakázkách bude nezbytná

Ministryně Karla Šlechtová na veletrhu FOR ARCH

Jankovský: Opět jsme první mezi ministerstvy

Ministr Jiří Čunek se setkal s vietnamským chargé d‘affaires

Evropská komise je spokojená se zrychlujícím se čerpáním ČR z fondů EU

Ministryně Karla Šlechtová v DVTV

Karla Šlechtová přijede příští rok do Královéhradeckého kraje na kole Labskou stezkou

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů

Telefonní linka POVODNĚ 2006 pro starosty postižených obcí je stále v provozu!

Horská služba ČR ukončila zimní sezónu 2005/2006

Hypoteční úvěry meziročně dosahují maxima

Karla Šlechtová: Nastavujeme cestu k lepší spolupráci s Albánií v oblasti cestovního ruchu

Informace o stavu projektu "Efektivní nákupy"

Zkontrolujte si výši nájmu na rok 2010

Evropské peníze přispěly v Praze na nové pracoviště pro lidi s mentálním postižením

Informační konference přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

MMR prověřuje nové způsoby rozdělování evropských dotací

V Lichtenštejnském paláci se diskutovalo o změnách v oblasti sociálních dávek

Karla Šlechtová v Pardubickém kraji otevře stanici Horské služby

Pozvánka na tiskovou konferenci

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc březen 2013.

Podpora obnovy a rozvoje Terezína

Obce mohou i nadále žádat o peníze na územně analytické podklady

Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS

Ministr pro místní rozvoj zahájil výstavy Mobil Salon a Veletrh cestovního ruchu s úsměvem.

Zveřejňování veřejných zakázek na národní a evropské úrovni

Prvním čtením prošel návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje vyjádření ke kontrolní akci NKÚ

MMR: 3,3 miliard korun na stanice složek IZS a jejich techniku

Připravujeme jednodušší proces čerpání z evropských fondů

Zástupci MMR ČR přednášejí státním úředníkům o bytové politice

Pro územní plány obcí je připraveno 158 milionů

Ministryně Šlechtová: V cílech podpory regionů jsme jednotní

MMR ČR otevřelo nové podpory při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012

Za podpory ministerstva se projekt panoramatických kamer od 1. 5. 2006 rozšiřuje o nové lokality a v

Komisařka Hübner hodnotí pozitivně čerpání

MMR: chceme větší důraz na ochranu spotřebitele

Koncepce sociálního bydlení trpí zásadními nedostatky

„Jedná se o efektivní fungování ministerstva, nikoli o odvolání politických náměstků," ohrazuje se m

Česká republika se už podruhé zapojí do soutěže EDEN

Ministr Jiří Čunek v Jihočeském kraji

MMR neřídí Regionální rady, ani jejich operační programy

Koncesní zákon prošel ve sněmovně prvním čtením

MMR uveřejnilo svůj profil zadavatele jako první v ČR

Obec Heřmanov slaví titul Vesnice roku 2017!

Upozornění na plánovanou odstávku Věstníku veřejných zakázek a Národního elektronického nástroje v ř

Vyjádření ministra k finančním operacím hl.m. Prahy

Ministr Jankovský předal titul Historické město roku 2012.

Ministr Čunek jednal s ředitelem České pošty Kratinou

Náměstek Jiří Vačkář povede jednání se Salvádorskou ministryní zahraničí

Zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

Ministr Kamil Jankovský se setkal se studenty Vysoké školy hotelové v Praze.

Jiří Paroubek ministrem pro místní rozvoj

Poslanci dnes v prvním čtení odhlasovali zákon o veřejných zakázkách

Celostátním vítězem soutěže Vesnice roku 2010 jsou Ratměřice

Ministryně Šlechtová představí základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva v České republi

Česko se blíží ke shodě o národních rozvojových prioritách

Nájemné z bytů v roce 2008

Vyřizování dotací na výstavbu sociálních bytů odstartovalo

Ministryně Šlechtová: Chci efektivnější resort

Ministryně Karla Šlechtová opět v kraji. Další zastávkou bude Královéhradecko

Další krok pro zachování peněz z fondů EU splněn

Zástupci ministerstev jednali o nové koncepci cestovního ruchu

Ministři zemí V4, Bulharska a Rumunska podepsali společné komuniké

Transparentní zákon o veřejných zakázkách začíná platit

Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

Včerejší vystoupení Karly Šlechtové v Hyde parku na ČT24

Hypotéční trh zaznamenal další pokles

Evropské peníze pomáhají v Praze

Do Mapy nájemného se v květnu zapojily také obce

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného pustili poslanci do druhého čtení

Státní podpora rekonstrukcí se uzavře pro 1,3 milionů bytů

S úsporou energií pomohou nové semináře

Novela stavebního zákona schválena vládou

První kolo příjmu projektů do SROP ukončeno

Jankovský: Cestovní ruch může být výrazně efektivnější

Ukončení kontinuální výzvy pro oblast intervence 5.3a) IOP

Čunek: O navýšení rozpočtu MMR dlouhodobě usiluji

ČESKÁ REPUBLIKA VÍCE VYUŽÍVÁ FONDY EU

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc únor 2013.

Stanovisko k finanční perspektivě EU na roky 2007-2013

Prohlášení ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského k novele zákona o veřejných zakázkách

Česko není horší než ostatní země, evropské peníze vyčerpat chceme

Už tuto sobotu budeme znát vítěze soutěže Vesnice roku

Novela umožní vyvlastnění transparentní a bez spekulací

Vesnicí roku 2007 ve Zlínském kraji je obec Suchá Loz

Nový systém odměňování podpoří plynulost čerpání financí z EU

Pomáháme starostům s řízením rozvoje obcí

Konečným příjemcům bylo z EU proplaceno více než 780 mil. korun

MMR připravuje povinné uživatele na spuštění e-tržišť

Webové stránky byly rozšířeny o infobanku

Vláda se seznámila s akčním plánem pro strukturální fondy

Ministryně Šlechtová informovala tripartitu o aktuálním pokroku ve stavu čerpání

Ministryně Šlechtová dnes představí zásadní změny na MMR

E15: Česko je jedenácté nejlepší v čerpání z EU

Spolupráce zemí regionu Visegrádské čtyřky v odvětví cestovního ruchu: European Quartet One Melody

Priority Česka pro vyjednávání o 2014+ se rodí u kulatých stolů

Nové členské státy EU musí spolupracovat

Ministr Jankovský: na vládě chci projednat budoucnost programu Panel

Noční tramvaj i hra na koupališti: vítězné snímky fotosoutěže

Známe vítěze! Vesnicí roku 2016 je Kašava!

MMR chce pomoci Horské službě ČR

Příjezdový cestovní ruch v roce 2012

Ministr Čunek uzavřel Dohodu o spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR

Nové změny v klasifikaci CPV kódů ve společném slovníku pro veřejné zakázky

MMR vyhlašuje další výzvu IROP - na lepší psychiatrickou péči půjdou dvě miliardy korun

Postup vedoucí k řešení neoprávněného vyplácení dotací v programu Panel

ČTK: Podle MMR by příspěvek na bydlení měl zájemce získat bez ohledu na věk

Veřejný seminář k přípravě Národního rozvojového plánu ČR

Náměstek Janeba vyzval kraje a obce postižené povodněmi k předkládání žádostí o dotace

Úpadek CK AZUR REIZEN, s.r.o.

Ode dneška platí nová pravidla pro dohodu o nájemném

16. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministr Vondruška předal Tučínu Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku 2009

Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k NEN

Save the Date for Europe Regional Meeting, Prague, 16-18 March 2016

Vláda schválila návrh zákona o vyvlastňování.

Ministr Martínek promluví o konceptu udržitelného rozvoje sídel

Expozice MMR na veletrhu URBIS se představí v novém

Přehled čerpání z evropských fondů k 07.03.2012

Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou

Ministryně Karla Šlechtová se ve čtvrtek sešla s hejtmany

Kraje žádají z fondů EU o dotaci téměř 35 miliard korun

Vláda schválila Integrovaný plán rozvoje města a informace o čerpání z fondů EU

Pokořena hranice 100 miliard korun

Twinningový projekt Phare k posílení systému zadávání veřejných zakázek v České republice úspěšně sk

Karla Šlechtová: 2,17 miliard korun na rozvoj bydlení

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR

Vyjádření MMR k případu Růžena Drobiličová-MORÁVIA-TOUR

ČR diskutovala o strategii využití evropských fondů v letech 2014-2020

Ministr Jiří Čunek předal cenu nejlepší vesnici Libereckého kraje roku 2008

Již po osmé se bude na veletrhu Země živitelka prezentovat ministerstvo pro místní rozvoj

Interpelace na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci protihlukové vyhlášky

Jankovský: MMR ČR spustilo práce na technické novele ZVZ

V Bruselu byly slavnostně podepsány dokumenty k pomoci z fondů EU

10 + 1 DOBRÝCH RAD PRO ZÁKAZNÍKA CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Karla Šlechtová: Politika soudržnosti si zasluhuje maximální pozornost

Jankovský: Boj s korupcí je zásadní politické téma

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou stále žádat MMR o podporu

Češi už z fondů EU vyčerpali více než 42 miliard korun

Dnešek je světovým dnem měst

Zákon o zadávání veřejných zakázek jde znovu na vládu

Představitelé V4 a Slovinska debatovali v Praze o budoucnosti kohezní politiky

Vláda přijala řešení jižní varianty R35

K nálezu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti

MMR uspořádalo konferenci o podmínkách kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začl

Soutěž Vyfoť projekt má své vítěze

Ministryně Šlechtová: Klienti cestovních kanceláří musí být chráněni

Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

Již posedmé se ministerstvo pro místní rozvoj zúčastní Země Živitelky

Další šance pro majitele starších domů

V Evropské unii existují přísná pravidla pro poskytování veřejné podpory

Platforma pro transparentní veřejné zakázky bude spolupracovat na přípravě zákona o veřejných zakázk

Přijďte se podívat do laserových center nebo si vyrobit vlastního Igráčka!

Nepravdy o návrhu PROTIhlukové vyhlášky

ČTK: Na e-maily nejlépe odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj

Jankovský: Dohoda s Marokem posílí cestovní ruch v obou zemích

V návštěvnosti turistů je jasno – předpovědi dramatického poklesu se nepotvrdily

Česko získá z evropských fondů dalších takřka 10 mil. EUR

Už tuto sobotu budeme znát vítěze soutěže Vesnice roku

Vesnice roku 2013

Workshop na téma: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 region soudržnosti Praha

E-ZAK je atestovaný nástroj na pořádání elektronických aukcí

Chystáte se do zahraničí? Nechte si vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění

Ministryně Šlechtová: Další rozvoj měst? Nutná reforma Programu OSN pro lidská sídla!

O titul Vesnice roku bude soutěžit 305 obcí

Pracovní setkání s dražebníky

První žádosti o dotace na výstavbu 124 sociálních bytů

Ministryně Karla Šlechtová se zúčastní předávání vyznamenání na Pražském hradě

Ministryně Šlechtová umožní díky 1,7 miliardám korun z IROP přiblížit sociální služby klientům

Démonizovaný dopis z Bruselu přináší jasná řešení

Ministr Martínek strávil dva dny v Jihočeském kraji

Prohlášení ministra pro místní rozvoj Radko Martínka

Lhůty ve stavebnictví zkracujeme

Ministryně Šlechtová: Summit OSN je jasným úspěchem

Máme radost. Další české památky získají svůj původní lesk

Stávající monitorovací systém je funkční a bude pokračovat

Česká republika je připravena na čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Jankovský: Podpora oprav bytových domů může pokračovat

Domácí cestovní ruch chtějí společně podpořit v duchu přísloví „všude dobře, doma nejlíp“

Prioritou ČR bude vyjednat s Evropskou komisí výhodné dotační podmínky po roce 2013

Evropské fondy na Ladronce již tuto sobotu!

Udržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje. V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy

Nový domov roku 2004

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc leden 2013.

Ministr Jiří Čunek předal ocenění Vesnici Zlínského kraje roku 2008

EK schválila závěrečné zprávy projektů Fondu soudržnosti „Čistá řeka Bečva“ a „Rekonstrukce a dobudo

Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) obstál v prvním roce ostrého provo

ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

Růst příjezdové turistiky

MMR ustavilo expertní poradní skupinu na čerpání fondů EU

Ministr Martínek: „Chceme mít jistotu, že zvyšování nájemného bude sociálně únosné“

Sedmé zasedání Národní stálé konference právě probíhá

Novela Občanského zákoníku čeká už jen na podpis prezidenta

Konzultační dny MMR k veřejným dražbám

Nový leták informuje o úspěšnosti ČR v čerpání z fondů EU

Do České republiky jezdí mnohem více cizinců, než se běžně uvádí

Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Novela zákona o veřejných zakázkách je již ve Sbírce zákonů

Podnikání bez hranic v šumavském Srní

Společné prohlášení předsedy vlády J. Paroubka a ministra pro místní rozvoj R. Martínka k výkupu nem

Vesnice roku 2012

Konzultační den MMR k bytové problematice proběhne 6. října 2015

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes oznámila změny týkající se vedení dvou odborů její

Počet žádostí o obnovu krajského a veřejného majetku, který poničily povodně, stoupl o třetinu

Žadatelé Společného regionálního operačního programu obdrželi z EU již sedm miliard Kč

Dovolenou může lidem zkazit nedostatek informací

Zákon o veřejných zakázkách

MMR vydalo stanovisko k novele zákona o veřejných zakázkách

Navrhni projekt: nový ročník soutěže pro studenty SŠ přináší vítané změny

Navrhni projekt a vyhraj

Ministr Pavel Němec otevřel prezentaci Škoda Auto na autosalonu v Pekingu

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc prosinec 2012

Výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst v IOP

Česká republika je pro turisty bezpečná a cenově stále příznivá

Výroční konference Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

MMR zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za rok 2012.

České dny v Pekingu

Koncesní zákon

Z Integrovaného operačního programu získali žadatelé více než dvě miliardy korun

Ministryně Šlechtová vystoupí na Valném shromáždění OSN v New Yorku

Úvěry mají rozhýbat výstavbu nájemních bytů

Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden – červen 2007)

Poskytnutí slevy z nájemného není obcházení zákona

Od listopadu bude náměstkyní na MMR Olga Letáčková, nahradí Daniela Brauna

Karla Šlechtová podporuje místní akční skupiny. Na jejich aktivity poskytne v nové výzvě z IROP 1,9

Fondy EU to jsou nejen peníze, ale i pracovní příležitosti

Vláda schválila tři miliardy na povodně a půjčky pro mladé

Ministerstvo podpoří celkem 97 projektů za více než 260 milionů korun

Česká republika se bude prezentovat na vzdálených trzích spolu se zeměmi Visegrádu

Ministryně Šlechtová jedná na summitu OSN také o „Evropském Habitatu“ v Praze

Čtvrtý ročník soutěže Vyfoť projekt zná své vítěze

K pokračování současného monitorovacího systému nemá EK připomínky

Ministr Jiří Čunek dnes v Bruselu převzal Národní strategický referenční rámec

Více informací přináší nájemníkům i majitelům větší užitek

Ministr Martínek: „Bytová situace mladých rodin není neřešitelná“

MMR: Díky včasnému zásahu nepřijde česká věda o 6,5 miliardy korun

Evropské fórum měst: jaká bude budoucnost rozvoje měst?

Potkejte evropské fondy na Ladronkafestu

První projekty Fondu soudržnosti byly schváleny

Česko-slovenský seminář na téma role měst a obcí při využívání evropských fondů

Prvních deset měst získalo finance z evropských fondů z programu IOP

MMR ČR připravilo nový zákon o Vlastnictví bytů a nebytových prostor

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012.

Setkání krajů ČR, měst, obcí, mikroregionů, podnikatelů a Regionálních rozvojových agentur

Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, má být přehlednější

Téměř polovina peněz z evropských fondů již byla přidělena na konkrétní projekty

MMR: Nová pravidla v pohřebnictví nabývají účinnosti

Přeshraniční spolupráce patří k nejlepším projektům Evropy

Náměstek Daniel Toušek k výrokům ČSSD

Jednotná unijní pravidla pro sjednávání hypoték nejsou vhodná pro české tržní prostředí

Pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů euro

Ministryně Šlechtová má připraveno více než 1,2 miliardy korun na zkvalitnění zdravotních služeb

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetří

Do 6. kola výzvy SROP bylo předloženo 30 projektů

Prevence před povodněmi je důležitá, říká ministr Martínek

MMR ČR: Zjednodušování administrativy je pro nás zásadní

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 byl schválen vládou

O informační semináře je velký zájem

Hodnotící zpráva o implementaci Lipské charty

Vicepremiér Jiří Čunek v čele vládní delegace ukončil návštěvu Etiopie

Množství i objem hypoték meziročně roste

Koncesní zákon zajistí spolupráci soukromého a veřejného sektoru

Karla Šlechtová se setkala s předsedou Komise Rady Asociace krajů hejtmanem Josefem Bernardem

Ministryně Šlechtová: Na obnovu památek máme připraveno přes 1,8 miliardy korun

World Tunnel Congress 2007

Startuje podávání žádostí o podporu z programu Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Ministerstvo pro místní rozvoj v boji proti korupci

Ministryně Šlechtová otevřela nově zrekonstruovanou místní komunikaci v obci Oskořínek

Pozvánka - Strukturální fondy

Koncesní zákon a zákon o veřejných zakázkách dnes společně prošly vládou

Den otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj již za měsíc

Horská služba má za zimní sezonu na kontě přes 6 000 zásahů

Problematika krachu cestovních kanceláří

Novela zákona o vlastnictví bytů – lhůta pro převod družstevních bytů prodloužena

Ministryně Karla Šlechtová se zúčastnila setkání ministrů pro místní rozvoj zemí EU

Již tuto sobotu Den s evropskými fondy na Letné!

Velké projekty a CEF v Praze

Vláda uvolní desítky milionů na pomoc při povodních

SROP překonal magickou hranici 500 milionů

MMR ČR hlásí splnění cílů pro loňský rok

Pro studenty a širokou veřejnost pořádáme Evropské dny

Statistiky potvrzují zvýšenou investiční aktivitu zadavatelů

Cenu EDEN za ČR získalo České Švýcarsko

Dokončen další projekt Fondu soudržnosti rychlostní silnice R 48 Bělotín - obchvat

Jankovský: Schválení ELI je dalším úspěchem Česka v Bruselu

Ministr Martínek: „Evropská komise nic nenapadla, obcím a městům se snažíme jen poradit, lidé se nem

Ministerstvo pro místní rozvoj uspoří v roce 2011 více než 330 milionů korun

Karla Šlechtová: O hřiště a tělocvičny je v obcích enormní zájem

Cestovat veřejnou dopravou lze i komfortněji. MMR podpoří 8,5 miliardami korun udržitelné formy dopr

Stav pojištění cestovních kanceláří k 12.3.2004

MMR pomáhá obcím s dražbami

Ministr Jiří Čunek předal cenu nejlepší vesnici Středočeského kraje roku 2008

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)

Spolupráce s čínskými touroperátory

Reakce na článek „Vysoká cena za eurodotace“

Martínek se shodl se svým slovenským kolegou v otázce regenerace panelových sídlišť

MMR: Hranice 2 000 projektů IROP v realizaci je překonána

V Plzni běží klíčová konference

Více Vicepremiér Jiří Čunek v čele vládní delegace na návštěvě v Etiopii

Zmrazení nájemného neumožňují zákony ČR

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena. Česká republika se velmi aktivně podílela

Vesnice roku 2015 je obec Krásná

Hypotéky mladým jsou i letos mimo možný interval podpory

Ministr jednal v Berlíně o bytové politice

Vládního zmocněnce profesora Zamarského nahradí docent Wolf

Ministryně Šlechtová poskytne 400 milionů na elektronické podání, které sníží administrativní zátěž

Karla Šlechtová je novou ministryní pro místní rozvoj

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY SCHVÁLIL VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 38 AŽ 43

V Bruselu bude v pátek přijat Národní strategický referenční rámec České republiky

Jankovský: Nové nastavení poplatků je spravedlivější pro lidi i úřad

Čínská delegace získávala informace nejenom na ministerstvu

Ministr pro místní rozvoj jednal s předsedou ACK ČR

Karla Šlechtová: Dalších 900 milionů korun pro naše muzea

Na demolici hotelu Praha do Kralup nad Vltavou se přijede osobně podívat ministryně Šlechtová

Příležitosti pro Ústecký kraj po vstupu do Evropské unie

Ministr Čunek se zúčastnil vyhlášení architektonické soutěže

Premiér navštívil ministerstvo pro místní rozvoj

MMR zve na den otevřených dveří školícího centra - Akademie veřejného investování

Více Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v oblasti regionální politiky

Pomoc obcím zasažených povodněmi je připravena

Vláda schválila návrh zákona o nájemném

Karla Šlechtová se setká s předsedou vlády

Státní fond rozvoje bydlení měl loni vyšší příjmy

Studenti středních škol se na ministerstvu pro místní rozvoj seznámili s problematikou evropských fo

Karlovarskému týdnu „Tourfilm“ zavládl indický snímek Incredible

Ministerstvo pro místní rozvoj vyzve Hlavní město Prahu k nápravě

Září ve znamení výzev z IROPu. Nyní je mu věnována další videominuta Karly Šlechtové

Jankovský: GO a Regiontour jsou středoevropskou špičkou

Vláda vzala na vědomí účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti SFRB za rok 2005

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - Povodně

Ministr Jankovský představil novelu na jihu Čech

Karla Šlechtová reprezentující Českou republiku byla v Kolumbii slyšet

Dnes je světový den Habitat a řeší problematiku slumů

Debata o budoucnosti dotační politiky EU se naplno rozbíhá

Česká republika: Příjmy z cestovního ruchu rostou

Jankovský: Vydražení za tržní cenu je úspěch

Pravidla Evropské unie zvýhodnění při prodeji bytů družstvům patrně nepovolují

Vyhlášení výzvy k zapojení měst do projektu Referenční rámec pro udržitelná evropská města

Karla Šlechtová: Česko-polské přeshraničí se rozvíjí

Ministryně Šlechtová pochválila práci poboček Centra pro regionální rozvoj

Pozvánka na diskusní fórum Nový zákon o veřejných zakázkách

MMR a Ústecký kraj napravují ekologické škody z dob komunismu

Nový projekt Ministerstva pro místní rozvoj zmapuje úroveň vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

První města a aglomerace jsou připravené čerpat evropské dotace

Prohlášení o základních směrech při utváření regionální politiky

Ministr Martínek předloží zítra vládě návrh zákona o nájemném

Konzultační den na téma veřejné dražby

MMR: O nízkoemisní vozidla je velký zájem

Jankovský: Splnil jsem slib!

Zahraničních turistů přijelo do Česka více než loni

MMR pořádá odborná školení pro živnostenské úřady

Ministerstvo přijalo 16 projektů na podporu cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

Stanovisko MMR ČR a ÚOHS

Martínek: Rusy zajímalo, jak podporujeme bydlení a opravujeme paneláky

Jankovský: Šířit musíme fakta a ne poplašné fámy

Kulíšková dostala od ministra 50 tisíc, za které pojede trénovat na ledovec

MMR: Ochrana spotřebitelů na prvním místě

Ministerstvo nákupem ušetřilo meziročně přes půl milionu korun

MMR navrhuje vládě pokračovat ve stávajícím monitorovacím systému

Jiří Čunek a Daniel Toušek navštívili Pardubický kraj

Jankovský: Chceme zvyšovat transparentnost

Ministr a velvyslankyně hovořili nejenom o bydlení

Karla Šlechtová v Interview ČT24: Příští rok bude v otázce čerpání evropských dotací přelomový

Karla Šlechtová: Podporujme osvědčené akce, které „přitáhnou“ turisty

Praha uspořádá olympiádu turistického průmyslu

Vyjednávání o operačních programech se chýlí ke konci

Vyjádření MMR k předpokládanému růstu nájemného

Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2015

První zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu pro Cíl2 - Praha

Fond soudržnosti podpoří životní prostředí i dopravu v ČR

MMR v posledním čtvrtletí posílilo koordinaci evropských fondů

MMR podpoří turistické trasy pro vozíčkáře, soutěž Zlatý erb či platformu Naše regiony

Jankovský: Všechny kraje jsou pro nás důležité

Vyhlášení 6. ročníku soutěžní přehlídky NOVÝ DOMOV ROKU 2007

Česká republika čerpá ze strukturálních fondů EU stále více financí

Ministerstvo pomáhá zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu

Letecká doprava jako jeden z rozvojových aspektů celosvětového turismu

Ministr přizpůsobil svůj program a navštívil povodněmi zasaženou obec

Ministr Martínek diskutoval v Rakousku otázku provozu zimních středisek

Videominuta věnována cestám Karly Šlechtové po krajích

Delegace MMR vystoupila na jednání OSN v New Yorku

Ministr Rostislav Vondruška dnes zahájí „Karlovarský týden“

Informace k výpočtu jednostranného zvyšování nájemného z bytů v roce 2008

Jankovský: S Rakouskem musíme vybudovat dobré spojení

Ministr a řecký náměstek si dali domácí úkol

Vláda schválila poslanecký návrh novely o veřejných zakázkách

Karla Šlechtová dnes bude jednat s prezidentem Zemanem a hejtmany

Karla Šlechtová navštíví moravské pobočky Centra pro regionální rozvoj

Podpis memoranda mezi Čínou a EU umožní nárůst příjezdové turistiky z ČLR do ČR

1. náměstek ministra Milan Půček jednal na Pardubicku o možnostech financování obnovy území postižen

Čunek: navrhovaný rozpočet je pro bytovou politiku likvidační

Ministryně Šlechtová: 1,5 miliardy korun z IROP přiblíží sociální služby klientům

Pozvánka na tiskovou konferenci u příležitosti podpisu memoranda o spolupráci v cestovním ruchu mezi

Ministerstvo pro místní rozvoj prohlubuje spolupráci se Saskem

330 milionů korun z integrovaných nástrojů na bezpečnost dopravy, rozvoj cyklostezek a školy

Výsledky z exkluzivního výzkumu pro MMR: Za co utrácejí turisté v České republice?

Vzdělávací cyklus Služby v našich službách je úspěšný

Podpora rovných příležitostí v programovém období 2014–2020

Ústecký kraj je šampionem v čerpání v oblasti bytové politiky

Na obnovu venkova letos ministerstvo vyčlenilo více peněz

Předmětem trestního oznámení není úředník, ani představitel ministerstva

Ústecký kraj uvítá ministryni Karlu Šlechtovou

Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem

Česká republika se připojila k mezinárodní dohodě o převozu těl zemřelých osob

Prohlášení MMR k vlastnickému podílu náměstka Daniela Touška ve společnosti UTRIN

Startuje příjem žádostí o dotace v cestovním ruchu

Ubytovací služby budou i nadále podléhat nižšímu DPH

Na rychlou finanční pomoc lidem v zaplavených oblastech je připraveno 107 milionů korun

Karla Šlechtová: Ve výstavbě komunitních domů pro seniory je třeba pokračovat

Památky, muzea a knihovny se dočkají podpory. MMR pošle z IROP přes miliardu na rozvoj kulturního dě

Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v oblasti regionální politiky

Vyhlášena výzva v rámci programu IOP: oblast bezpečnosti, prevence a řešení rizik

MMR oznámilo schválení 29 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na období 2007 -

MMR vydává čtvrté číslo newsletteru

Pozvánka na tiskovou konferenci u příležitosti konání konference zemí Visegrádské čtyřky dne 5.3.

Jankovský: problematickou novelu zákona o veřejných zakázkách je nutné urychleně řešit

Stavební zákon prošel sněmovnou do druhého čtení

Vychází nové číslo Newsletteru pro regionální rozvoj

Kalous: Vyhraje jen ten, kdo se dokáže dohodnout

Vyjádření k dopisu Evropské komise Vyjednávacímu týmu NSRR

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU schválena

Česká republika bude diplomatickými cestami zjišťovat šance

MMR poskytne přes 150 milionů nestátním neziskovým organizacím

Poslanci přijali senátní návrhy v zákoně o vyvlastnění

Pravidla pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru dostala ve sněmovně zelenou

MMR přizpůsobuje zákony praktickým potřebám

Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny

Problémy s bydlením bude řešit výstavba sociálního nájemního bydlení a příspěvky na bydlení

Ministr Čunek na setkání ministrů zemí V 4 + Rumunska a Bulharska

Jankovský: Podařilo se mi sehnat miliardu korun pro program Nový panel

Spokojený turista je lepší než rozsáhlá přesvědčovací kampaň

Vláda schválila strategie obnovy území krajů postižených povodněmi

Hlasujte a zvolte vítěze Vesnice roku 2017 v kategorii Cena veřejnosti

Modernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2

Nová zahraniční pobočka CzechTourismu je v Tel Avivu

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k Arkádám Liberec

Zájem lidí o rekonstrukce roste

Obce mohou dostat finance na zpracování územních plánů. Pomůže nová výzva z IROP

Stane se Praha v roce 2006 hostitelem Oympiády turistického průmyslu?

Ministr se osobně zasadí o odstranění překážek rozvoje cestovního ruchu

Toledská deklarace

Jankovský: Hledáme návrh klíčové aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek

O sociální bydlení je velký zájem

Organizační změny posílí působnost MMR v rámci kohezní politiky EU a strukturálních fondů

Věra Jourová získala post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví

Náměstkyně Letáčková: Konference Evropský habitat má podporu mnoha evropských institucí

Stavební zákon putuje k prezidentovi

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného

Věra Jourová vystoupila v Bruselu v rámci 6. Kohezního fóra

Změna ve způsobu doplňování finančních zdrojů SFRB

Ministr Jiří Čunek navštívil Veltrusy

Finance na Úvěr 300 jsou pro letošní rok prakticky vyčerpány

Celkový objem hypoték letos vzrostl o téměř 13 procent

Martínek přislíbil pomoc s byty a čističkou

MMR podpoří dalších 82 projektů v rámci přeshraniční spolupráce

Začlenění do společnosti bude pro sociálně vyloučené osoby snadnější díky IROP

Diskusní fórum na téma Nový zákon o veřejných zakázkách

MMR obdrželo žádosti na obnovu venkova za 17 mil. Kč

Za první čtyři měsíce letošního roku bylo vydáno rekordní množství stavebních povolení na výstavbu b

MMR má připraveno v IROP dalších téměř 3,9 miliardy korun na modernizaci vybraných úseků silnic

Vystoupení ministra na veletrzích GO a REGIONTOUR

Do vojenských prostorů Mladá a Ralsko by se měl vrátit život

Začíná platit novela o sociálním bydlení

MMR: 223 milionů na modernizaci veřejné dopravy

Jankovský: Začínáme cestu k řešení koncepce bytové politiky

Prohlášení ke článku v Lidových novinách

Ministr Rostislav Vondruška dnes zhodnotí bytovou situaci v ČR

Evropské fondy na Ladronkafestu

Jednání skupiny poslanců a senátorů ministryně k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Novela občanského zákoníku v části nájmu bytu

Pomáháme mladým, říká ministr Martínek

Dalších více jak 32 milionů korun půjde na podporu cestovního ruchu

Pošesté zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

Další jednání o technických otázkách EK k monitorovacímu systému období 2007-2013, IOPu a ROPech

Pravidelná grémia pomáhají k zefektivnění čerpání z fondů EU

Jankovský: Hledáme rezervy pro podporu bydlení

Ministr Jankovský odvolal likvidátory státních podniků

Ministerstvo chce předejít hrozbě nevyčerpání prostředků z fondů Evropské unie

MMR zpřehlednilo Zásady urbánní politiky

Eurocentra pomáhají žadatelům

Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Nový domov roku 2003

MMR oznámilo schválení 44 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Problematika nájemného – otázky a odpovědi

MMR využilo vlastní prostory. Otevírá Akademii veřejného investování

Pozvánka na tiskovou konferenci ministra pro místní rozvoj Pavla Němce dne 15.12.

Kalkulačka nájemného způsobila rekord v počtu návštěvníků webových stránek

V tendru na právní zastupování MMR uspěly čtyři advokátní kanceláře

MMR: Chystáme novou podobu Strategie regionálního rozvoje

Jankovský: Ministerstvo pro místní rozvoj nic rušit nehodlá!

O zvýšení regulovaného nájemného se musí nájemník dozvědět tři měsíce předem

Možnosti státní podpory pořízení bytů pro osoby opouštějící ústavní péči

Jourová se setkala s maminkami na mateřské a jejich dětmi

Jasanský vystavuje na náměstí Jiřího z Poděbrad

Jak úspěšně čerpat dotace EU

Zákon míří k tržním cenám a rozmrazí situaci na trhu s byty

Vychází letní číslo Oka NOKu

Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce

Zástupci ministerstva pro místní rozvoj v Ostravě představí možnosti čerpání evropských fondů v obdo

E-learning pro pracovníky operačních programů má pomoci čerpání dotací z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj draží chatu v Albrechticích

Ministerstvo zahájilo unikátní průzkum

Za červen schváleno dalších 674 projektů za téměř 18 miliard korun

Zpráva o fungování e-tržišť veřejné správy za rok 2016 je schválena

Ministerstvo plní cíle Politiky architektury a stavební kultury

Pozvánka na tiskovou konferenci ministra pro místní rozvoj Pavla Němce dne 16.12.

MMR zahajuje systém vzdělávání zaměstnanců

MMR připravilo návrh zákona o vlastnictví bytů zjednodušující vztahy ve společenství vlastníků

Šlechtová: čeští sportovci na LOH v Riu mají můj obdiv

Setkání zástupců měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Pardubického kraje

Dohodli se na spolupráci při organizaci konference ASTA

Hudba pro regiony zvyšuje návštěvnost krajů ČR

Jankovský: Připomínky k novele zákona o veřejných zakázkách byly užitečné

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška je připraven pokračovat v ministerské funkci

Konzultační den MMR k bytové problematice

Ministerstvo upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy k podávání projektů z Technické pomoci

Ministr Martínek obdivoval školu ve Vraclavi

Občané diskutovali o R35 s ministrem Martínkem

Šlechtová ve slovinském Bledu jedná v rámci iniciativy 16+1

Ministerstvo podpoří vznik 712 pracovních míst ve dvou krajích

Zájem žadatelů o dotace převýšil možnosti operačního programu

MMR projednalo prvních 43 žádostí o dotace na obnovu krajského a obecního majetku po letošních povod

Jankovský: Chceme jít příkladem v transparentnosti

Všech 13 krajských kol soutěže Vesnice roku 2010 má svého vítěze

Možnost spolupráce vidí Martínek například v oblasti vinařství

Čerpání fondů z Evropské unie

Ministryně Šlechtová představila nové priority v oblasti bydlení

Více Slavnostní ukončení realizace projektu Průmyslové a logistické centrum Lovosice

36 milionů na územní plány

Přístup do registru čestných prohlášení

Ministryně Šlechtová k zákonu o sociálním bydlení: I chudé rodiny mají mít trvalé zázemí

Projev ministra pro místní rozvoj Pavla Němce na Dni malých obcí

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství schválil výroční zprávu

Bystřicko, vítěz EDEN 2010, postupuje do evropského kola

Karla Šlechtová: Moravskoslezský region si zaslouží podporu

Jankovský: Spouštíme unikátní projekt, který tu zatím nikdy nebyl

Dotace na výstavbu sociálního nájemního bydlení zajímaly spoustu lidí

Tadžičtí poslanci navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministryně obdržela čestné členství sdružení tajemníků

Kolegium ministryně řešilo zákon o zadávání veřejných zakázek

Příjmy z cestovního ruchu vzrostly o 3,5 procenta, přijelo 6,5 milionu turistů

Rok 2005: Více zahájených, dokončených i rozestavěných bytů

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky

Ministr Čunek vyjednával v Bruselu podporu pro urychlené dokončení vyjednávání NSRR

Obec Tučín - vítěz Vesnice roku 2009 - získala dotaci 2 miliony korun

Jankovský: Příručkou chceme ještě více snížit riziko soudů

Tučín se v „evropské vesnici roku“ probojoval až do finále

Více Ministr Martínek se zajímal o problematiku slabozrakých

Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

Ministryně Šlechtová: K lepšímu bydlení a rozvoji měst na celém světě by měly pomoci vlády všech stá

Konference v Ostravě

Projekt rekonstrukce státních monitorovacích sítí podzemních a povrchových vod byl ukončen

Obce a kraje mohou po živelné pohromě z uplynulých dnů žádat o podporu Ministerstvo pro místní rozvo

Česká republika čerpala více než čekala

Pozvánka na tiskovou konferenci ministra pro místní rozvoj Pavla Němce

MMR podpořilo povodněmi postižené Jesenicko 255 miliony korun

Ministerstvo podpoří celkem 84 projektů za více než 140 milionů korun

MMR: Podávání žádostí na modernizace a stavby nových sportovišť a tělocvičen je ve své polovině

Dvě dobré zprávy z monitoringu čerpání EU fondů: Podané žádosti přesáhly bilion korun a poslední z

Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009

Ministr Jiří Čunek vzpomene 65. výročí vyhlazení Lidic

Jourová pozvala na ministerstvo všechny prvňáčky zaměstnanců

182. Žofínské fórum: Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj?

Martínek ocenil nejlepší cukráře České republiky

Zmocněnci vlády podporují především rozvoj podnikání v regionech

MMR zajistí pořádání Evropského Habitatu, který určí trendy bydlení

Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách

Ministr Jiří Čunek na slavnostním otevření Domu měst, obcí a regionů v Bruselu

MMR: Macháčkovy nesmyslné informace o čerpání evropských peněz

Kalous: V novele není žádný paragraf o rušení stavebních úřadů

První změny ve vedení ministerstva pro místní rozvoj

Při návštěvě Mostecka pokřtil ministr dva autobusy

Karla Šlechtová: Čerpání evropských fondů musíme ještě více zrychlit

Aktuálně z IROP: Na kulturní dědictví půjde přes 500 milionů

MMR odstartuje v Ostravě rozsáhlé školení ke strukturálním fondům

Nová kalkulačka pro výpočet cen nájemného na webu MMR

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek navštívil Karlovarský kraj

Ministryně Šlechtová podpoří české sportovce v Riu

Publikace odboru vnějších vztahů MMR

Bez práce myslivců, rybářů, zahrádkářů a včelařů by to podle ministra nešlo

Úřad ministra pro místní rozvoj převzal Kamil Jankovský (VV)

IROP hlásí úspěchy: Plán objemu 30 miliard v projektech v realizaci splněn

Jankovský: Panika kolem rušení stavebních úřadů je zbytečná

Tři čtvrtiny operačních programů už využívá přímé platby z EU

Praze se podařilo dohnat zpoždění v čerpání z evropských fondů

Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou

Další krátké video - novela stavebního zákona

Současné čerpání z evropských fondů se bude zvyšovat

Ústavní soud rozhodl o regulaci nájmů

I Vy můžete hlasovat v soutěži Vesnice roku 2015 v kategorii cena veřejnosti

Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem trvá již téměř dvacet let

Více Ministr Jiří Čunek informoval vládu o vyjednávání s Evropskou komisí

MMR od února přispělo 547 mladým lidem na koupi bytu

Braun: Musíme mít jasné priority našeho dalšího rozvoje

Náměstek Miroslav Kalous přijal delegaci z Kapverdských ostrovů

Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu - vybrané projekty pro financování

Na celkem 21 místech po celé ČR proběhnou díky podpoře MMR demolice nevyužitých budov

MMR chce pomoci obcím řešit situaci s nedostatkem vody

Ministr Čunek jednal o zvýšení přílivu ruských turistů do ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj prodlužuje období pro veřejné připomínkování návrhu Politiky územního

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy projedná návrh na úpravu rozdělení finančních pros

Vyhlášen termín ukončení podání žádostí o dotace do povodňových fondů obcí na opravy

Společně podepsali dohodu o spolupráci

Sociální bydlení bude dostupnější pro více lidí

Karla Šlechtová: Sportovně aktivní senioři si zaslouží dvojnásobné uznání

Jankovský: Spolupráce při novele o veřejných zakázkách je základem

Ministr Vondruška: Čerpání z fondů EU v období 2004 – 2006 je téměř stoprocentní

Seminář k zapojení ČR do programů nadnárodní spolupráce

Poslední šance účastnit se fotografické soutěže „Vyfoť projekt“ a vyhrát

Ministři uzavřeli smlouvu, která podpoří cestovní ruch mezi ČR a Libanonem

Ministr předal cenu nejlepší cestovní kanceláři v ČR

Zpráva o provedení dvou veřejných dražeb majetku ve vlastnictví ČR

Česko-saská spolupráce přináší dobré výsledky

E-learningová podpora pro zadávání veřejných zakázek

Seminář k budoucnosti kohezní politiky

Jankovský: Veřejné zakázky na webu

MMR zahájilo realizaci Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu

Ministr Martínek si nepřipravil slavnostní projev, chtěl mluvit o práci

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj čeká zlepšení socioekonomické situace a celkové kvality

MMR vyzývá občany, aby zvážili cestování do Turecka

MMR již poskytlo na řešení následků povodní přes 1,9 mld Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR převedlo akcie Agentury pro regionální rozvoj, a.s. na Moravskosle

Jednání 8. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti

Šlechtová: Téměř 840 milionů půjde díky IROP na modernizaci vybraných úseků silnic

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě návrh na vymezení regionů se soustředěnou podporou st

Úspěšní předkladatelé projektů hovořili s ministrem o plánech

Vítězem soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji se stala Koloveč

Ministryně Šlechtová na Mezinárodních sportovních hrách seniorů České republiky

Osobností roku v cestovním ruchu poprvé žena, Jitka Fatková z MMR

Dotace na výstavbu sociálních nájemních bytů – nyní i pro soukromé investory

Představení Sverdlovské oblasti v Česku

Vláda rozhodne, zda se bude ČR ucházet o pořadatelství celosvětové konference

Ministryně Šlechtová: Posun v čerpání dotací je pozitivní

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013: Budoucnost programů fondů Evropské unie

Od prvního března mohou mladí žádat o úvěr na modernizaci bytu

Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu neziskového sektoru

Vyjednávání NSRR by mělo být ukončeno během června

Výstavba nových bytů klesla za poslední čtvrtletí o pětinu

Jankovský: Statistika lednové inflace v nájemném nepotvrdila katastrofické scénáře

Euroklíč usnadní život handicapovaným

Vláda přijala návrh stavebního zákona

Karla Šlechtová jednala s českými zástupci ve Výboru regionů

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

Výroční zpráva o činnosti v roce 2001 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyjádření ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k informacím v médiích o zdražování hypoték

Vyjádření ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k dopadu postupného uvolňování nájemného v bytech

MMR podporuje vznik komunitních center

K definitivnímu znění Programu poskytování dotací obcím na opravy

Ministr Martínek přijal delegaci ruské Státní dumy

Ministr Vondruška zhodnotil své působení na MMR

Představujeme finalisty soutěže Vesnice roku 2017

Omyly Vladimíra Špidly

Podpora sociálního bydlení: dotace až 500 tisíc korun na jeden byt

Na konferenci v Lipsku byl přijat dokument „Územní agenda EU“

V rámci dne česko – slovenské spolupráce byly představeny úspěšné projekty

Díky projektu na zefektivnění a modernizaci stávajícího způsobu sběru statistických dat budeme lépe

Stavební zákon znovu míří do sněmovny

Ministr Martínek navštívil nemocnice na Svitavsku

Živě: Online přenos semináře

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

Ministr Čunek na konferenci v Lipsku

Vláda schválila dotace na povodňové škody ve výši přes 4 miliardy korun

Jankovský: Již více než 200 miliard korun z evropských fondů

MMR podpořilo sociální cestovní ruch 60 miliony korun

Česká republika dostane více prostředků z fondů EU

MMR: Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

Další miliony eur míří do českého příhraničí. Spolupráce s partnery má výsledky

K aktuální situaci týkající se čerpání dotací z fondu Phare

Konference o připravovaných změnách v oblasti veřejného zadávání

Řídicí a koordinační výbor jednal nad aktuálními tématy v oblasti čerpání fondů EU

MMR uvolnilo z rezervy jeden milion korun na územní plány pro obce

Evropská komise schválila ČR "povodňové" projekty z fondu ISPA

Vláda schválila návrh ministra Martínka – o povodňový příspěvek lze ještě požádat

Vítězem soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji jsou Nepolisy

Český systém kvality služeb pomáhá zlepšit servis pro turisty

Jankovský: Je důležité se shodnout na prioritách

MMR posílá vyplaveným domácnostem přes deset milionů korun

V Praze proběhne další jednání s delegací Evropské komise

MMR upozorňuje na nebezpečí epidemie způsobené virem Ebola

Spouštíme krátká videa informující nejširší veřejnost

Bavorsko žádné vývozy odpadu do zahraničí nechce

Ministři Martínek a Gyurovszky zahájili veletrh Holiday World

MMR podpoří výstavbu komunitních domů pro seniory 105 miliony korun

Nová pravidla zjednoduší veřejné zakázky

Konference ministrů o územním rozvoji a rozvoji měst v Německu

Ministr Vondruška představil sedm priorit pro rozvoj cestovního ruchu

Jankovský:Novela stavebního zákona je další prioritou MMR

Vítězem soutěže Vesnice roku v Ústeckém kraji je Březno

Ministr Martínek zahájil veřejnou sbírku na podporu muzea zničeného vlnou cunami

Letní fotografická soutěž MMR nově na Facebooku

Šlechtová: Výhodnější podmínky ve výzvě na energetické úspory osloví hlavně žadatele

Průměrná úroková sazba za rok 2002

Ministr Jiří Čunek vzpomene 66. výročí vyhlazení Lidic

Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 jde do vnějšího připomínkového řízení

Finálová třináctka soutěže Vesnice roku je kompletní

Další dotace na výstavbu a opravy nájemních bytů po povodních

Žádosti o dotace na povodňové škody na krajském a obecním majetku z roku 2009 bude MMR přijímat do 3

První zahraniční cesta ministra Radko Martínka vedla do Bruselu

Karla Šlechtová prohlubuje spolupráci s Bavorskem. Zahájila „Týden sousedů“

Jankovský: Změny Zákona o veřejných zakázkách doznávají konečných rysů

Světový den cestovního ruchu se letos oslavuje již potřicáté

Semináře k zákonu o veřejných zakázkách pro resort zdravotnictví

Ministryně Jourová: Takhle zjednodušíme stavební zákon

Ministryně Karla Šlechtová bude krátkodobě hospitalizována

Na opravu panelových domů bude přispívat Státní fond rozvoje bydlení

Vláda projednala Národní rozvojový plán ČR

MMR čeká na výslednou podobu Pražských stavebních předpisů

MMR vyhlásí výzvu na obnovu majetku po živelních pohromách

O cestovním ruchu se bude jednat ve slovinském Bledu

Exkluzivní anketa Panel SCAN pomůže s plánováním dotací na bydlení

Jankovský: Další krok k novele Zákona o veřejných zakázkách

ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA LÉTA 2007 – 2013 A POSOUZENÍ JEJÍCH VLIVŮ N

S jazzem po českých regionech

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť na dopady přijetí usnesení vlády k povinnému využíván

Ministryně Šlechtová slavnostně otevřela nové dětské hřiště v obci Bystročice

Poslední údaje o poskytnuté "povodňové" pomoci MMR

Zpráva z II. zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch mezi MMR ČR a Federální agenturou pro cesto

Evropská komise pochválila MMR za pokrok v čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Šlechtová: Analýza pomůže zlepšit výkon státní správy v územním plánování

Ministr Pavel Němec otevře novou pobočku České centrály cestovního ruchu v Budapešti

Vítězem soutěže Vesnice roku v Jihočeském kraji je obec Čížová

Nesmíme zapomínat na padlé hrdiny druhé světové války

MMR: Novela stavebního zákona prošla

Rok 2010 přinesl značné oživení v počtu poskytnutých hypoték

MMR: První informační online brožura pro starosty měst a obcí ČR

Ministr Čunek se dnes sešel se svým slovenským protějškem ministrem Januškem

Na stole jsou další možná opatření pro snížení nedočerpaných peněz z EU

Ministryně z Libereckého kraje: "Větší využívání peněz z přeshraniční spolupráce je přesně to, co ch

Ministr Martínek a Miloš Zeman předali muzeu vládní Tatru 700

Region Severozápad posílí 250 milionů korun

Karla Šlechtová začátkem příštího týdne zamíří do kraje pod Ještědem

Od počátku programového období už bylo schváleno přes 53 tisíc projektů

Harmonogram vyjednávání čerpání z evropských fondů

Dotace na povodňové domky bude až jeden milion korun

Jankovský: Studentský výzkum je cennou zpětnou vazbou

Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací po roce 2006

Borotínští opraví kapličku pomocí dotace z MMR

Setkání slovenských kolegů z Úřadu podpředsedy vlády Slovenské republiky s představiteli MMR, kteří

Schváleny první projekty. Do česko-bavorského pohraničí míří miliony eur

Tisková konference ministra - vyhlášení soutěže Nový domov roku 2003 (20.5.)

Druhá výzva v rámci Integrovaného operačního programu zaměřená na technickou pomoc

Jednání šesti ministrů regionálního rozvoje ze zemí Visegrádské skupiny, Bulharska a Rumunska

Karla Šlechtová: Za našeho předsednictví jsme zahájili důležité diskuze o podobě kohezní politiky po

Mezinárodní konference o sociálním bydlení (19.-20.5.)

Letošní sjezd UNWTO v Číně proběhne s podtitulem „biodiversita“

Analýza prvního kola příjmu žádostí programu SROP: V prvním kole byl nejsilnější zájem o podporu nad

V EU se rozhoduje o budoucnosti evropských fondů

Jankovský: Sebelepší zákon neodnaučí lidi krást, ale může jim to znepříjemnit

Schválená Politika územního rozvoje ČR 2008 zveřejněna

Jiří Čunek udělil cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

Nevyčerpání peněz z česko-slovenského programu nehrozí

Připomínky k novele stavebního zákona? Pomohou přijmout zákon ve prospěch všech

Vláda vymezila pojem sociální bydlení

Ministr Martínek jednal na Králicku se starosty

Ministryně Šlechtová a předseda Svazu měst a obcí Lukl: Chceme zjednodušit systém a pravidla, aby se

Ve Vrchlabí se uskutečnil den česko – polské spolupráce

Květinový den proti rakovině na MMR

Kraje budou zapojeny do jednání o budoucí podobě kohezní politiky

Jankovský: Devět velkých projektů dostane peníze z Bruselu

Ministr Radko Martínek shrnul úspěchy a pokrok ve SROPu za rok 2004

Květen přinesl dalších 9 miliard korun proplacených z fondů EU

MMR: Nemocnice získají na moderní přístroje 1,48 miliardy korun

Nová výzva z IROP na zateplování bytových domů přináší výhodnější podmínky

Kraje a euroregiony se shodly na rozdělení peněz v programu INTERREG IIIA

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje chov a využití koní v ČR

MMR zahajuje provoz aplikace E-ZAK na zadávání veřejných zakázek

MMR seznamuje s novým zákonem o zadávání zakázek, proškoleno již 3 500 úředníků

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh zákona o veřejných zakázkách

Cestovní ruch přináší českému státu zisk téměř 100 miliard korun ročně

Zpráva pro tisk ke schválení dotací v rámci Regionálního programu podpory obnovy a výstavby v bý (1)

Karla Šlechtová: Rozvoj Moravskoslezského kraje je jedním z hlavních cílů MMR

Jankovský: eTržiště je zásadní zbraní proti korupci

MMR: EK schválila průběžné financování dalších 10 programů

Komunikace o evropských fondech ve světle tříletého výzkumu veřejného mínění

Dnes byl spuštěn zkušební provoz Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek

Ministryně Karla Šlechtová v Jihočeském kraji ocenila přínos přeshraniční spolupráce

Ministři České republiky podepíší dohody s Ukrajinou

Za bezpečnost staveb jsou odpovědni vlastníci či dodavatelé

Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy

Park setkávání v Kladně posílí vazby k lokalitě i mezi lidmi

Ministr Čunek chce odstranit zbytečnou byrokracii v rámci stavebního řízení

MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím

Jankovský: Vítěz dokázal připravenost spolupráce se všemi stranami

Závěr nezáviské komise o spolupráci s STB

Titul Vesnice roku získala v Olomouckém kraji obec Vikýřovice

IROP navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání

Ministryně Šlechtová: Albánie se po našem vzoru může stát konkurenceschopnou zemí

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předkládá vládě návrh finančního řešení havarijního stavu měst

Ministr Jiří Čunek dnes slavnostně předal osvědčení 68 autorizovaným inspektorům

Závěry z pražského zasedání Světové organizace cestovního ruchu – UNWTO

Vyfoť projekt: Šestý ročník letní fotografické soutěže startuje

Středočeský kraj obdržel z Fondu solidarity 53,4 mil. Kč

V Halži otevírají vesnické muzeum

Lustrační osvědčení ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřího Paroubka

Vláda rozhodla o využívání Národního elektronického nástroje

Jankovský: Jsme připraveni obětem povodní okamžitě pomoci

Počet nových hypoték pro občany klesl v prvním pololetí o 30, 4 procenta

Zástupci MMR se zúčastní Evropské konference cestovního ruchu v Berlíně

JESSICA financuje už 50 projektů za 200 milionů

186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

Vláda doporučila starostovi Terezína pokračovat v přípravě dalších fází projektu obnovy města Terezí

Střechy padají, je nutné jednat

Ministryně Karla Šlechtová zítra navštíví Jihočeský kraj

Ministerstvo pokračuje ve vyhodnocování žádostí, termín je prodloužen

Ministr Jiří Čunek informoval poslance o postupu čerpání evropských fondů

MMR: elektronizace veřejných zakázek může ušetřit miliardy korun

Hypotéky mladým se letos ocitly mimo možný interval podpory

Litovel dostane dotaci ihned po předložení nezbytných podkladů

MMR: Na rozvoj bydlení je potřeba navýšit rozpočet o 1,5 miliardy korun oproti roku 2010

Ministryně Šlechtová navštíví tento pátek Moravskoslezský kraj

Setkání ministrů zemí Visegradské skupiny odpovědných za evropské fondy se uskuteční v Ostravě

Praha obdržela z Fondu solidarity 667 mil. Kč

Ministr Čunek gestorem sobotního dne mezinárodní výstavy NATURA VIVA 2008

Jiří Čunek se setkal s velvyslanci zemí EU

Karla Šlechtová se v Albánii setká s ministryní Eglantinou Gjermeni a ministryní Milvou Ekonomi, jed

Ústecký kraj obdržel z Fondu solidarity 8,4 mil. Kč

Zpráva pro tisk ke schválení dotací v rámci Regionálního programu podpory obnovy a výstavby v bývalý

Vítězem soutěže Vesnice roku je ve Zlínském kraji obec Hvozdná

MMR: Regionálním muzeím poputuje 1,6 miliardy korun na rekonstrukce

Jankovský: K novele se bude moci vyjádřit také široká veřejnost

Neziskové organizace se připravují na využívání fondů Evropské unie

MMR: druhé jednání s předsedy regionálních rad a ministerskými náměstky ohledně zrychlení čerpání pe

Dotazníková akce o realitních kancelářích byla úspěšná, odpovědělo přes dva tisíce lidí

Národní elektronický nástroj spuštěn

Vláda projedná návrh o vymezení definice sociálního bydlení

Ministr Martínek: „Je velkým vítězstvím, že senát zákony nezamítl“

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Česko-polský program finančně vstoupil do své závěrečné čtvrtiny

MMR pomůže rozvoji obcím díky zvýhodněným úvěrům

Reakce ministra Jiřího Čunka na článek uvedený v Lidových novinách

Jankovský: Návrhy NERVu rozhodně pod stůl nepadají

Zpráva pro tisk ke schválení dotací v rámci podprogramů 217 115 Podpora obnovy venkova a 217 816 Obn

V Černošíně vzniká nové centrum volného času

MMR podpoří 115 miliony korun cestovní ruch v České republice

Zástupci V4 jednali o územní dimenzi a integrovaných přístupech

Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 12.června 2003

Výsledky vyjednávání programů politiky soudržnosti pro období 2007–2013

Ministr Jiří Čunek se setkal se členy parlamentní delegace Litvy

Na zvýšení kvality návazné péče poskytneme o 1,2 miliardy více. Zájem je ale velký

Setkání Pavla Němce a státního ministra pro rozvoj země a otázky životního prostředí Svobodného stát

Ministr pro místní rozvoj představil členy nové vlády

V Kralicích budou mít nové hřiště podle návrhu maminek

Červnový newsletter MMR právě vychází

Reakce Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výroky předsedy ČSSD Jiřího Paroubka

Operační programy pružně reagují na krizi

Vyfoť projekt a vyhraj digitální foťáky

Náměstkyně Olga Letáčková jednala v OSN o „Habitatu III“ i o „Evropském Habitatu“

Prodloužení termínu o dotační tituly výrazně přispělo ke kvalitě odevzdaných projektů

Publikace ministerstva vyhrála v soutěži novinářů

Nejvyšší představitel cestovního ruchu Taleb Rifai přijal pozvání Karly Šlechtové do Prahy

Ministryně Jourová o výhledu legislativních prací v roce 2015 - část 3

MMR vítá iniciativy asociací cestovních kanceláří, které mají vést k větší ochraně klientů

Český tým jednal v Bruselu také o oblasti dopravy

Cestovní ruch se stává nepostradatelným faktorem české ekonomiky

O významu letecké dopravy v ČR debatoval zástupce MMR

Na modernizaci hřišť a tělocvičen mohou dneškem obce podávat žádosti

Cestovní kancelář Diamond travel s.r.o. je první cestovní kancelář, která vyhlásila úpadek v roce 20

MMR v Táboře úspěšně zahájilo přípravu samospráv na čerpání peněz z fondů EU

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ČR a Bulharskem

Mezinárodní seminář v rámci 48. zasedání regionální Komise pro Evropu UNWTO

Přehledná publikace seznamuje nestátní neziskové organizace s možnostmi evropských dotací

ČR vyjednává s EU o konečné podobě tzv. Rámce podpory společenství

Titul Vesnice roku získala ve Středočeském kraji obec Ratměřice

Schválení dotací v rámci podprogramů 217 115 Podpora obnovy venkova a 217 816 Obnova venkova po povo

Šlechtová: Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. MMR je podpoří 100 miliony

Vyjednávací tým pro operační programy obnovil jednání s Bruselem

MMR připravuje projekty k urychlení čerpání fondů EU

Ministryně Jourová o práci na zákonech - část 2

Karla Šlechtová: Není to má poslední cesta do Středočeského kraje

Ministr Martínek předal ceny ve freestyle lyžování

Senát vrátil sněmovně zákon o deregulaci nájemného

Nezapomínáme ani na drobné sakrální stavby v obcích, podpoříme je padesáti miliony korun

Ministryně Jourová o práci na zákonech - část 1

Vláda ČR schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008

Ministr Jiří Čunek zahájil v Brně Stavební veletrhy a veletrh URBIS INVEST 2007

Ministr Paroubek schválil dotaci 48 projektům pro SROP

Díky dotaci z MMR se po padesáti letech ve Věšíně znovu rozezní varhany

Ministři zemí V4: Evropské fondy mají tvořit pilíř pro investice a rozvoj regionů EU i po roce 2020

Ministryně Šlechtová jednala s vietnamským ministrem o možném zrušení vízové povinnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo z Fondu solidarity EU na obnovu území a majetku po povodních

48. zasedání Regionální komise pro Evropu – Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) v Praze

Komentář ministra k údajům ČSÚ o bytové výstavbě za 1. čtvrtletí 2008

Další peníze na podporu bydlení v ČR ze strany MMR

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec předloží vládě"Zprávu o průběhu realizace Projektu obnovy

MMR podporuje kvalitnější vypracovávání žádostí o peníze z fondů EU

Při čerpání fondů EU se zvýší pravomoc i zodpovědnost regionů

Jak získat podporu na energetické úspory poradí série seminářů

MMR ke zprávě ČTK o neúčasti ministra Čunka na jednání EK

MMR: připraveny první finanční prostředky pro obce a občany, zasažené ničivou povodní

Premiér zdůraznil roli MMR v čerpání peněz z EU

Karla Šlechtová otevírá brány žadatelům! IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a ú

DPH zůstane pro většinu nově stavěných bytů od roku 2008 ve snížené sazbě

Vyhlášení 12. ročníku soutěže Vesnice roku 2006

Středočeský kraj uvítá Karlu Šlechtovou

Díky podpoře fondů EU našlo téměř šest milionů nezaměstnaných práci

Čerpání peněz z EU již nic nebrání

Jiří Čunek představil postup ministerstva při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU v letech 2007

Jak se v České republice využívají fondy Evropské unie

Ministr Vondruška podpořil na konferenci GOING GREEN 2010 udržitelný rozvoj ČR

MMR posílá téměř čtvrt miliardy na rozvoj česko-bavorského příhraničí

Šlechtová: Hasiči, záchranáři a policejní útvary jsou pro IROP jednou z priorit. Dvě miliardy korun

Aktuální finanční alokace pro Fond soudržnosti a strukturální fondy na období 2004 - 2006

Vyhlášení výzvy v Operačním programu Technická pomoc

Zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

MMR se zapojilo do iniciativy podporující efektivnější řízení investic EU

Stanovisko ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka k aktuálnímu stavu po rozsudku Evropského soud

Na rychlou finanční pomoc zaplaveným oblastem je připraveno 320 milionů korun

Dnes proběhl další konzultační den MMR k bytové problematice

Náměstkem ministra pro vyjednávání Národního strategického referenčního rámce byl jmenován Milan Půč

MMR nesouhlasí se stanoviskem Ekologického právního servisu ve věci Politiky územního rozvoje 2008

Systém pro administraci evropských dotací vznikl na základě transparentního výběrového řízení

Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích

Arbitráž vyvolaná společností Czech Venture Partners s.r.o.

Ministři ČR a SR podpoří domácí cestovní ruch ve svých zemích

Plzeňský kraj byl třetí v pořadí. Karla Šlechtová zavítala do Evropského města kultury

Hypoteční trh klesl, ale není to nic vážného

MMR bude žádat vládu o 1,32 miliardy korun na škody po povodních

Česká republika se připojila k Protokolu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu zemí V4

Vesnicí roku v Pardubickém kraji je obec Střemošice

Ministři skupiny V 4 dohodli zásady společných akcí v regionální politice

Už jen den do rozhodnutí vlády o datu povinného využívání NEN. Systém je plně funkční a připraven

V žádostech o podporu na nákup techniky pro integrovaný záchranný systém je aktuálně téměř 2,5 milia

Možné způsoby zpeněžení obecního majetku se zaměřením na veřejné dražby

Konzultační den MMR k bytové problematice v květnu 2008

Karla Šlechtová zajistila start proplácení prostředků z česko-slovenské přeshraniční spolupráce

Záchranáři Horské služby mají na kontě za poslední týden 57 zásahů

Osm měst získalo ze SROP podporu na regeneraci a revitalizaci

Stříbro pro kampaň MMR o evropských fondech

Reakce MMR na článek dražební poradny RNDr. Jiřího Bureše, Ph. D.

Jiří Čunek udělil zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži Zlatý erb

Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu

Národní elektronický nástroj je jednoduchý a šetří náklady

Informace k půjčkám pro mladé

Mladí dostanou půjčku 150 tisíc na modernizaci bytu

Ministryně Karla Šlechtová pochválila vybrané projekty v Pardubickém kraji

Česko-bavorská spolupráce funguje na jedničku

Internet hraje nezastupitelnou roli také ve státní správě

Volné nájemné pro 450 000 bytů už od 1. 1. 2011

Vízězným hlídkám Horské služby předal ceny ministr Jiří Paroubek

Šakvičtí opraví Nejsvětější Trojici

MMR pořádá konzultační den k bytové problematice

Ministryně Karla Šlechtová zahájila Celostátní konferenci horských středisek ČR

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek představil novou organizační koncepci svého resortu

Vodohospodářský projekt Fondu soudržnosti Cidlina

Šlechtová: Senioři tvořící čtvrtinu obyvatel si zaslouží naši pozornost

Partnerství veřejného a soukromého sektoru prospěje občanům

Titul Vesnice roku v Jihomoravském kraji získala obec Krásensko

Zástupci MMR vyrazili do oblastí postižených povodněmi

První digitální kartotéka a přehled pohřebišť v ČR

Kandidátkou na eurokomisařku je ministryně Jourová

Karla Šlechtová navrhne program na podporu demolic vysídlených budov v obcích

Ministr Martínek převzal pamětní medaili

Zástupci města Kolín převzali 291 bytů

Ministryně Karla Šlechtová míří do Plzně, Evropského města kultury roku 2015

Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny

Ministr Čunek ke stavu vyjednávání s Evropskou komisí

Kalkulačku nájemného využilo na webu MMR za první den 5x více lidí než loni

Reakce MMR na výsledky studie společnosti KPMG k čerpání z Evropských fondů

O dotace z programu podpory cestovního ruchu se uchází 356 projektů

Zvyšujeme možnosti na získání sociálního bydlení. IROP poskytne více než 1 miliardu korun

Výsledky exkluzivního výzkumu pro MMR: Kdo a proč k nám v roce 2007 přijížděl ze zahraničí?

Konference k Integrovanému operačnímu programu v Jihlavě

Ministryně Šlechtová láká čínské turisty do našich regionů

V návrzích a předlohách pamatujeme na postižené, říká ministr Paroubek

Rusalka 2010 - Klasika pod hvězdami podporuje regionální cestovní ruch

Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

Pro 300 000 bytů skončí deregulace až v roce 2012

Odbor pro informování o evropských záležitostech se vrací na Úřad vlády ČR

Po deseti letech viděla ministryně zrealizovaný projekt

Vůně perníku a dusot kopyt? Karla Šlechtová míří do Pardubického kraje

Z nového ruzyňského Terminálu 2 Sever poletí cestující již v úterý

Ministerstvo představuje další části projektu na podporu domácího cestovního ruchu

Reakce MMR k závěrům NKÚ k nedočerpání evropských fondů

Ministerstvo zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele

Ministr Čunek navštívil sídliště Chanov

MMR připravuje finanční pomoc pro lidi, které postihla ničivá povodeň

Ministr Vondruška povečeřel s prezidentem republiky a členy kabinetu

Zákon o veřejných zakázkách kritizují laici, říká ministr Paroubek

Rada pro ESI fondy jednala o pokroku v čerpání i přípravě na období po roce 2020

Přes 83 milionů půjde na rozvoj cestovního ruchu

V programech SROP a JPD 2 se podařilo naplnit plánované cíle

Změny ve vedení české jednotky na DG Regio

Městská agenda pro EU stvrzena Amsterdamským paktem

Litovel získá od MMR zřejmě již v dubnu peníze na opravy po ničivém tornádu

Nový most u Staré Lhoty bude díky dotaci MMR ČR sloužit od konce července

Stavebnictví v ČR se může dočkat změny. Novelu dnes projednají senátoři v plénu

Ministr Vondruška navštíví oblasti postižené ničivou povodní

Portál Euroskop.cz spustil nové stránky k 50. výročí EU

Česká republika je na dobré cestě a vyjednávání běží podle plánu

Evropská komise jednala v Praze o dočerpání evropských fondů končícího programového období

Evropská komise podpořila další projekty z oblasti infrastruktury a životního prostředí

Pozvánka na prezentaci návrhu Národního rozvojového plánu ČR

Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu

Jourová: Je třeba připravit produkty cílené na čínské turisty

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace na povodňové škody

Projekt EX-INT podpoří přeshraniční spolupráci v rámci EU

Hasičská zbrojnice v Pískové Lhotě: nová střecha, klubovna i fasáda

Ocenění Evropskou komisí

Úpadek Cestovní kanceláře Relaxace s.r.o.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy projednala návrhy opatření ke zlepšení čerpání

Vyhlášení Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013

Opakované výběrové řízení na MMR znamenalo úsporu přes 4 miliony korun

Prováděcí právní předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Čína začne povolovat organizování skupinových zájezdů do států EU

Obce Lidečko a Tučín soutěží o titul evropské vesnice 2010

Šlechtová novelu zákona o pohřebnictví prosadila i v Senátu. Nyní míří k podpisu prezidentovi

Tým pro vyjednávání s Evropskou komisí urychlí přístup ke zdrojům z EU

MMR se zapojilo do řešení krizové situace povodní na Moravě, na pomoc postiženým oblastem má připra

Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj aplikuje projektové řízení

MMR ČR zveřejnilo Věstník za loňský rok

Karla Šlechtová: Novela stavebního zákona ulehčí život stavebníkům

Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu

Evropská seskupení pro územní spolupráci - nová dimenze přeshraniční spolupráce

MMR pomůže obcím a krajům s obnovou majetku, který byl zničen lednovým orkánem

Ministr Vondruška představil návrhy nového zákona o cestovním ruchu

MMR zlepšuje dostupnost bydlení v České republice

Šlechtová o strategii Re:start: Podáváme pomocnou ruku regionům

Agentura CzechTourism připravila k výročí Karla IV. speciální web

Cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách získaly Koz

IOP vyhlašuje kontinuální výzvu v oblasti modernizace a rozvoje systémů tvorby územních politik

Národní elektronický nástroj (NEN) láká uživatele stále více

Dopis Evropské komisi

Nové hřiště bude v Radimovicích ještě před koncem června

Dalších 25 milionů na podporu obnovy a rozvoje venkova

Ministr Jiří Čunek představí Kataríně Mathernové tým pro vyjednávání s Evropskou komisí

Třetí Monitorovací výbor OPTP podpořil systémová řešení publicity, vzdělávání a absorpční kapacity

Vláda schválila poslední soubor pravidel pro čerpání evropských peněz

Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a nále

Soutěž „Poznej projekt“ zná své vítěze

Ministerstvo drží plán a jde do finále

Evropské peníze proudí zatím jen do 75 programů z celkových 317 programů, které všechny země EU před

V Praze odstartoval první z cyklu seminářů o evropských fondech

50 milionů korun pro hospodářsky slabé regiony

První výsledky konference ministrů EU odpovědných za bytovou politiku

MMR zdůrazňuje, že přes stupňující se tlak provozovatelů e-tržišť bude NEN pokračovat dál

MMR pomáhá zadavatelům, zejména obcím a městům, při zadávání projektů na dopravní a technickou infra

Konference ISSS 2008 a zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci

Euro – Středozemní ministerská konference o cestovním ruchu

Areál Plasy financovaný z IOP získal cenu Gloria musaealis za muzejní počin roku

MMR usiluje o zvýšení přílivu turistů z Kazachstánu do ČR

Pálovice získaly dotaci téměř 300 000 korun na dětské hřiště a úpravy prostranství

Podunajská strategie EU: Příležitost i pro Českou republiku

Diskuze ke stanovisku Evropské komise k našemu vodohospodářství

Reakce MMR na článek poslance Stanislava Křečka „Proč jsme neprojednali občanské zákoníky“

Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána

Výzva pro předkládání žádostí tzv. Místních akčních skupin nejpozději od srpna

Došlo k výraznému zlepšení kvality i nárůstu kvantity turistické infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo připravilo dvě veřejná projednání návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR

MMR chce zlepšovat služby v cestovním ruchu

Čunek připravuje koncepční řešení romské problematiky

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k nájemnému

Městys Peruc vybudoval nad knihovnou dva sociální byty

Liberalizace e-tržišť odstartuje 30.června 2017

Celkem 1,5 miliardy korun pro střední a vyšší odborné školy. IROP vyhlašuje nové výzvy

První zasedání Česko-slovenské pracovní skupiny pro cestovní ruch

Jiří Čunek opětovně jmenován vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj

Karla Šlechtová: České dny v Pekingu pomohou turistice

Vesnicí roku se v Moravskoslezském kraji stala obec Hlavnice

Ministr Jiří Paroubek jednal s krajskými hejtmany

Hranice 30 miliard překročena. IROP a stovky úspěšných projektů

1. náměstek ministra Plachý zahájil seminář o kohezní politice

Výše vyplacených dotací ze SROPu

Ministerstvo odeslalo do mezirezortu návrh novely zákona o veřejných zakázkách

Praha získá nové přímé pravidelné spojení s Čínou, od letošního září zahájí provoz přímá linka z Pra

Již přes 5 000 uživatelů pracuje s novým monitorovacím systémem evropských dotací

Dotazníková akce o realitních kancelářích úspěšně probíhá

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek vyhlásil nový ročník soutěže Vesnice roku 2007

Evropské fondy: Finanční objem schválených projektů přesáhl 131 mld. korun

Turistickou nabídku pro Norsko rozšíříme, prohlašuje ministr Paroubek

V Řepici vzniká nové zázemí pro pořádání dětských akcí

Novela stavebního zákona v Senátu

Eurokomisařka Danuta Hübner v Ostravě

Eurokomisařka Danuta Hübner v Brně

Karla Šlechtová v Pekingu: Turisty láká bezpečnost naší země

MMR už obdrželo první žádosti o rychlou pomoc na povodňové škody

V rámci soutěže Zlatý erb 2005 bude udělena Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka

Karla Šlechtová: S využitím evropských fondů nelze otálet

Ministr Vondruška: stav monitorovacího systému neohrožuje čerpání evropských peněz

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo „soubor opatření“ pro využití strukturálních fondů 2007-2013

Skončil první ročník soutěže Poznej projekt

Služební slib dnes na MMR složili první představení

Druhý muž OSN pro města jednal s ministryní Šlechtovou

Ministryně Jourová poklepala základní kámen nové továrny na sušenky

Česká republika vstoupila do nové fáze vyjednávání o strukturálních fondech

Vítězové Cen Kudy z nudy: znojemské podzemí a muzeum Techmania

Ministr se setká s úspěšnými žadateli investičních nadregoinálních projektů v cestovním ruchu

Česká vesnice očima dětí je barevná a hravá

MMR představilo vládě materiál shrnující postupy v elektronizaci veřejných zakázek

Pražský hrad by měl být součástí národního majetku, o církevních restitucích se mělo hlasovat v refe

Eurokomisařka Danuta Hübner na návštěvě České republiky

Prohlášení 1. náměstka Jiřího Vačkáře k článku ČTK s názvem K 15. dubnu odstoupí náměstek MMR Daniel

IROP ukončuje příjem žádostí o podporu v 19. výzvě

Z Operačního programu Technická pomoc schváleny projekty v objemu 2,5 miliardy korun

MMR informovalo o „Prvních zkušenostech České republiky se Společným regionálním operačním programem

Česká republika se zúčastnila konference OECD o udržitelném městském rozvoji

Vondruška se zúčastnil valného shromáždění Asociace cestovních kanceláří

Ministr Jiří Čunek jednal před odletem do Bruselu s eurokomisařem Vladimírem Špidlou o přípravě ČR n

Nejvyšší nárůst zahájených zakázek zaznamenalo ministerstvo u stavebních prací

Sečteno podtrženo - žádostí na podporu komunitního bydlení seniorů se sešla celá řada

Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015

Ministerstvo přijalo 215 projektů na podporu rozvoje ICT v obcích a rozdělí 400 milionů

Navrhovaná úprava nájemních vztahů by měla stále chránit nájemníka, ale zároveň respektovat vlastník

Ministr Vondruška projednal s Evropskou komisí kroky k plnému čerpání fondů EU

Ministr jednal s řeckým velvyslancem o obsahu své zahraniční cesty

Rychlou pomoc zaplaveným oblastem bude MMR financovat z rozpočtových rezerv

V prvním čtvrtletí přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ČR o 11,1 % turistů více

Ministryně Šlechtová: Turisté z Číny pomohou nejen Praze

Náměstek Toušek jednal s náměstkyní Bízkovou o stavu čerpání fondů EU

Konzultační den MMR k bytové problematice v dubnu 2008

Zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

MMR uspořádalo seminář o veřejných dražbách v Českých Budějovicích

O pohár ministra Paroubka budou hrát dorostenci Meteoru a Xaverova

1,4 miliardy na boj proti kybernetickým útokům

Peníze z programů SROP a JPD 2 jsou vyčerpány

Ministr Jiří Čunek předá Evropské komisi v Bruselu Národní strategický referenční rámec ČR

Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů

MMR zřídilo prošetřovatele oznámení protiprávního jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj

Druhý den v Jihomoravském kraji strávený hlavně se zástupci regionu

Ministři zemí Rady Evropy odpovědní za územní plánování přijali tři závěry

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR zvýší obecné povědomí o EU a našem členství v n

Ministr Vondruška vystoupil na konferenci "Průmysl cestovního ruchu: Výzvy v oblasti zaměstnanosti a

Ministr Jiří Paroubek navštívil Městskou část Praha 18 – Letňany

Babičtí jezdí po nové silnici díky dotaci z MMR

Třetí výzva na podporu Komunitně vedeného místního rozvoje je vyhlášena

Ministryně Šlechtová předložila do meziresortu návrh zákonů o areálu Pražského hradu

Vrcholní představitelé zemí Visegrádské čtyřky v Praze

Vyhlášení Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007–2013

MMR vyhlašuje druhou výzvu na podporu komunitně vedeného místního rozvoje

Novela zákona uvolní peníze na povodňové škody 2010

Mladí fotbalisté se v neděli střetnou o pohár ministra Jiřího Paroubka

Neziskové organizace mohou v letošním roce podruhé žádat MMR o podporu

Ministr Vondruška zahájil pravidelná jednání s předsedy regionálních rad

Regionální operační programy zvýší konkurenceschopnost regionů a jejich prosperitu

Ministryně Jourová se setkala s rakouským zemským hejtmanem Erwinem Prӧllem

Karla Šlechtová jde v Jihomoravském kraji po stopách projektů podpořených z evropských dotací

Klášter premonstrátů v Teplé se dnes oblékl do slavnostního roucha

Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní

Udržitelná a bezpečná doprava – téma pro rok 2007

Ministr Vondruška dnes zahájil konferenci "Průmysl cestovního ruchu: Výzvy v oblasti zaměstnanosti a

Téma strukturálních fondů je výkladní skříní Evropské unie

Vesnicí roku v kraji Vysočina je obec Vír

Karla Šlechtová pokračuje v propagaci České republiky

Budoucnost evropských fondů se řešila v Praze

Seminář k ukončování projektů financovaných z Fondu soudržnosti

Náměstek Jiří Vačkář se zúčastnil veletrhu MITT MOSKVA

Ministryně Šlechtová znovu jednala ve Štrasburku s poslanci Evropského parlamentu

Žadatelům o dotace z Integrovaného operačního programu byla proplacena už více než miliarda korun

Podklad pro informování o konání konference JPD 2

Každá šestá obec v ČR se zajímá o aplikaci OBCEPRO

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří 23 projektů v programu „Výzkum pro řešení regionálních dispar

MMR se ohrazuje proti dezinterpretaci výroku ústavního soudu v médiích ve věci žalob na ušlý výnos z

Výběrové řízení dopadlo nerozhodně, CzechTourism bude mít novou ředitelku v lednu

Cestovní kancelář MARINE TOUR s.r.o. je třetí cestovní kanceláří, která vyhlásila úpadek v sezóně 20

Ministryně Karla Šlechtová začátkem příštího týdne zahajuje své cesty po krajích. Jako první navštív

Ministryně se setkala s primátory a náměstky

V Kongresovém centru v Praze jednala Pracovní skupina pro rozvoj měst

Semináře o evropských fondech pro malé a střední podniky

Aktivity MMR vévodí odborným programům veletrhu Holiday World

Obcím a krajům postiženým povodněmi v roce 2009 posílá MMR dalších 522 milionů korun

Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody je třeba naplnit reálnou spoluprací

Do prvního října postupují zadavatelé dle stávajícího zákona

V Olomouci probíhá konference ke zkušenostem z kontrol a auditů strukturálních fondů EU

Výroční zpráva vlády za rok 2007

Přes tři miliardy korun do zdravotnictví. IROP zvýší kvalitu návazné péče

Česká republika se za rok zúčastní veletrhu cestovního ruchu v Dillí

Rostislav Vondruška otevřel brány veletrhů WANTEVI 2010 URBIS TECHNOLOGIE 2010 v Brně

O titul Vesnice roku 2017 soutěží celkem 213 obcí

Jiří Čunek považuje dnešní kritiku Milana Urbana o zpoždění čerpání fondů EU za neopodstatněnou

MMR připravilo akční plán na řešení monitorovacího systému

Ministerstvo zajímá názor veřejnosti na realitní kanceláře

Aktivní spolupráce ČR a EK na ukončování programového období 2007–2013 pokračuje

O konferenci „Evropský Habitat“ bude mimořádný zájem

Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených zakázek

CzechTourism - Praha uchvátí vaše smysly

Ministr Čunek jednal se zástupci Občanského sdružení majitelů domů o otázkách nájemného a nájmu bytu

Evropské fondy: 690 km nových silnic a 132 km cyklostezek

ČR patří k nejvýznamnějším hospodářským partnerům Saska

Banky hlásí nárůst počtu hypotečních úvěrů o více jak dvacet procent

Požadavky na bezbariérové užívání staveb? Poradíme Vám

Zástupci ministerstva se zúčastnili zasedání Výboru pro statistiku a satelitní účet cestovního ruchu

Vodohospodářský projekt Fondu soudržnosti na Břeclavsku

Šlechtová: Chceme ochránit klienty a vrátit důvěryhodnost trhu s nemovitostmi

MMR podpořilo regeneraci sídliště ve Valašském Meziříčí

Ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek se zúčastní zahajovací konference k Holiday World

Šlechtová řešila s bavorskými ministry cestu k rozvoji příhraničí

Jiří Čunek: požadavky ministryně Stehlíkové diskriminují ostatní menšiny i majoritní společnost

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prověřuje zakázku na dodání redakčního systému

Nejvýznamnější investoři a podnikatelské nemovitosti loňského roku získali ocenění

Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

Ministryně Šlechtová: Vize ČR je přispět kohezní politice rovným dílem

Ministerstvo vyhlásilo druhou výzvu na obnovu majetku po loňských povodních

Ministr Vondruška zahájil seminář ESPON 2013

Vyjádření MMR k tiskové konferenci na téma: Je smír majitelů domů a ČR reálný?

Možnost prověřování účelnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pokračuje

Ministr Jiří Paroubek počítá s dohodou o podobě stavebního zákona

Za zábavou i poznáním na Den Evropy

Karla Šlechtová debatovala se studenty Západočeské univerzity

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ČR a Jordánskem

Zástupci MMR se ve Vyškově setkali se starosty na Dni malých obcí

O prestižní titul Vesnice roku se letos uchází 251 obcí

MMR aktualizovalo platnost Koncepce státní politiky cestovního ruchu

Kyselovičtí obdrželi dotaci z MMR na dokončení hřiště a opravu kříže

Šlechtová prosadila novelu zákona o pohřebnictví ve Sněmovně

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek bude jednat s polskou ministryní regionálního rozvoje

V operačním programu IOP již byly přijaty žádosti za 4 miliardy korun

Obnovené židovské památky se otevírají veřejnosti

Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje AVON Pochod

Výsledky statistického šetření na hraničních přechodech ČR pro satelitní účet cestovního ruchu

Opatření ke zjednodušení a zrychlení čerpání v rámci politiky soudržnosti

Přátelské setkání s korejským velvyslancem

Poběžovice získaly z MMR dotaci na keramickou dílnu (1)

Ministryně Karla Šlechtová chce dokončit svůj boj za zlepšení podmínek v pohřebnictví

Oslavte s námi 12. výročí vstupu České republiky do EU

Konference k veřejným zakázkám a PPP projektům

Peníze z Fondu soudržnosti na projekt Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce

Tripartita jednala na MMR o věcném záměru zákona o nájemném

Cestující a řidiči již brzy budou moci využít nové terminály a parkoviště s napojením na veřejnou do

Ministr Vondruška vyhlásil vítěze soutěže EDEN

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek jednal v Karlových Varech o cestovním ruchu

Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2013

Užijte si léto s fotografickou soutěží Vyfoť projekt!

Česko - bavorská přeshraniční spolupráce je příběhem úspěchů, do roku 2020 poskytne přes 100 milionů

Ministerstvo reagovalo na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování obcí

Kompetence ministerstva pro místní rozvoj si rozdělí čtyři náměstci

Deregulace nájemného se zpomalí. MMR to vítá.

Za peníze z MMR dokončí Žerotice odpočinkový areál

MMR předloží věcný záměr zákona o nájemném

Karla Šlechtová: Omezme přemíru regulace v oblasti evropských fondů

Zástupci zemí V4 zhodnotili první rok implementace EU fondů

Českému předsednictví v EU se na MMR bude věnovat zvláštní oddělení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový ročník soutěže Vesnice roku 2008

Ministryně Šlechtová popřála Slovensku úspěšné půlroční předsednictví v čele EU

Prodloužení termínu pro podávání žádostí některých dotací

MMR spouští rychlou pomoc pro domácnosti v zatopených oblastech

Podílejte se na podobě nového Věstníku veřejných zakázek

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problém

Tiskové prohlášení 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka

Slova končí, začíná práce

Šance na podporu výstavby komunitních domů pro seniory se blíží ke konci

Evropská komise zveřejnila sedm doporučení

Nominace nových členů Výboru regionů

Žádosti o čerpání z fondů EU v dubnu opět rostly

Praha bude za rok hostit setkání 2000 světových touroperátorů

Novela zákona zprůhlední a zjednoduší veřejné zakázky

Velký zájem o podporu vzdělávání v IROP, nejaktivnější jsou města a obce

Ministryně Šlechtová jednala s českou delegací ve Výboru regionů

První náměstek MMR Jiří Vačkář navštívil veletrh cestovního ruchu ITB Berlín 2008

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc

O podporu na zvýšení dostupnosti mateřských škol je v IROP velký zájem

Delegace MMR dnes zjišťuje aktuální situaci v krajích

Prioritou nového stavebního zákona je jeho zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj přivítalo v rámci Dne otevřených dveří přes 900 lidí

Celostátní kolegium cestovního ruchu prosazuje projekty financované z evropských fondů

Ministr Čunek přijal zplnomocněnou velvyslankyni ČLR

Jourová: Evropské fondy pomáhají i českému stavebnictví

Karla Šlechtová: Program přeshraniční spolupráce se řadí dlouhodobě mezi tři nejúspěšnější v rámci c

Programy pro přeshraniční spolupráci posilují dobré sousedské vztahy

Ministryně se setkala s belgickou velvyslankyní

Ministr Jiří Čunek jednal o projektech Fondu soudržnosti v Olomouci

Monitorovací výbor operačního programu URBACT II schválil obsahové zaměření druhé výzvy projektů sít

Notifikace programů bydlení přispěje k rozvoji trhu s byty

Aktivitu Platformy pro transparentní veřejné zakázky MMR vítá

Eurodotace: fatální jsou staré a zavádějící informace

Ministryně Šlechtová prezentovala úspěchy konference „Evropský Habitat“ v OSN

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa otevírá 1. výzvu pro předkládání projektů

Konzultační den MMR k bytové problematice v březnu 2008

Program na podporu česko - slovenského příhraničí otevírá brány žadatelům

Zahraniční zastoupení ČR v Jekatěrinburgu zatraktivní Česko v zauralské části Ruska

Zákon o veřejných dražbách dozná významných změn

Ministryně Šlechtová v Ústeckém kraji jednala o obnově regionu

Ministr Vondruška jednal s ghanským ministrem Abongem

Vyhlášení regionálních dotačních programů

Ministryně Jourová přijala čínského předsedu Národní správy pro cestovní ruch

Díky evropským dotacím se na zámku Veltrusy otevřelo vzdělávací centrum

Karla Šlechtová dnes informovala vládu o stavu veřejných zakázek

Zástupci 28 členských států diskutovali v Praze o komunikaci evropských fondů

Komentář MMR k výsledkům počtu zahájených a dokončených bytů v 1. čtvrtletí letošního roku

Slavnostní setkání Jiřího Čunka se zaměstnanci ministerstva

Zasedání programu iniciativy Společenství INTERREG IIIA mezi ČR a Polskem

2,8 mil Kč z MMR přispěje na opravu sídliště v Boskovicích

14 milionů z MMR putuje na bezbariérové přístupy

Končí lhůta pro doručování pojistných certifikátů

Konference o sociálních aspektech bydlení

Mimopražská pracovní setkání a konzultační dny k problematice veřejných dražeb

Ministryně Šlechtová navštívila ve Zlínském kraji projekty financované z IOP, zpáteční cesta vedla p

MMR spolupracuje s Moravskoslezským krajem postiženým povodní

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo a zkrátilo platnost Koncepce státní politiky cestovního

Ministryně Šlechtová otevřela v čínských provinciích dveře novým možnostem pro Českou republiku

Nová výzva obcím postiženým orkánem

Možnosti územního rozvoje v době globální hospodářské krize

Ministerstvo zaevidovalo přes 500 žádostí za více než 900 milionů korun

Monitorovací systém přijal přes dva tisíce žádostí během prvních dvou týdnů

Český systém kvality služeb se prezentoval v Olomouci

Jourová: Hodnota za peníze za jasně stanovených podmínek

Ministr Vondruška navštívil konferenci Routes Regional Europe

Prvním náměstkem MMR se stal Milan Půček

Ministr Jiří Paroubek navštíví v dubnu Argentinu

Díky dotaci z MMR se vojenský areál v Bruntále promění v podnikatelskou zónu

Karla Šlechtová předala městu Jičín titul Historické město roku 2016

Ministryně Šlechtová vystoupí na půdě OSN v New Yorku

Vláda schválila systém vzdělávání zaměstnanců v Národním strategickém referenčním rámci

Setkání Jiřího Vačkáře s Eduardo Fayos-Solá ze Světové organizace cestovního ruchu

Obce a kraje mohou modernizovat své informační systémy. V IROP je k dispozici více než 1 miliarda ko

Jiří Paroubek předal 300 000 korun na obnovu Tater

Soběslav dosáhla na dotaci z MMR díky svým studentům

Již zítra proběhne na MMR Den otevřených dveří

Obce postižené orkánem dostanou finanční prostředky na odstranění škod

Výsledky 12. zasedání Řídícího a koordinačního výboru

Reakce MMR na zprávu NKÚ

EU schválila česko-saský program spolupráce

Praha hostí celoevropskou konferenci o veřejných zakázkách pořádanou Evropskou komisí

Jourová: Velmi pečlivě monitorujeme stav povodňové situace v zemi

Ministr Vondruška jednal o česko – rakouské přeshraniční spolupráci

ČR nebude z evropských dotací vracet ani euro

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška předal ceny vítězům kartografické přehlídky TOURMAP 20

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

Vychází nové vydání newsletteru MMR

Město Most žádá o dotaci z MMR na demolici panelového bloku na sídlišti Chanov

Náměstek MMR udělí cenu chovateli koní

Zahájení cyklu vzdělávacích seminářů o evropských fondech

NKÚ doporučuje v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek podniknout kroky, které MMR již re

Veletrhy GO a REGIONTOUR

MMR poskytne 1,8 mil. Kč na regeneraci sídliště v Železném Brodě.

Vyšší bezpečnost chodců a nové chodníky i cyklostezky

Rostislav Vondruška získal ocenění duhový delfín v soutěži Marketér roku 2008

Česká republika nehodlá přijmout vše, co komise požaduje

Česká republika dnes slavnostně ukončila vyjednávání programů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo vybrané údaje o bydlení 2014

Ministerstvo podpoří venkov více než 133 miliony korun

Ministr Vondruška a salvadorská ministryně zahraničí Barillas podepsali memorandum o spolupráci

MMR poskytlo 84 tis. Kč na výstavbu kaple na Táborsku

Odpočty u hypoték a dotace na úroky z úvěru

Ministryně Šlechtová: Jednání v Krakově navázala na poslední setkání v Praze

Setkání zástupců MMR a regionálních a místních samospráv

Snížení poplatků pro dražebníky

Karla Šlechtová schválila podporu pro nestátní neziskové organizace. Rozděleno bude přes 166 milionů

Ministr pro místní rozvoj otevřel nové vstupní byty v Horním Slavkově

Průběh čerpání půjček pro mladé na byty

Karla Šlechtová zahájila v Číně Business fórum

Ministr Vondruška zahájil zasedání monitorovacího výboru programu INTERREG IVC

Ministryně Jourová oficiálně zahájila 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu

Jednání v Rize ve znamení spolupráce

MMR poskytuje obcím podporu při strategickém plánování a řízení

Praha hostí 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu

ACK nabídla spolupráci novému ministrovi pro místní rozvoj Rostislavu Vondruškovi

Horská služba získá od MMR navíc 20 milionů korun

Státní podpora hypoték bude po 31. lednu nulová

Odborníci na OECD LEED Fórum jednají v Praze o růstu produktivity i ve vztahu ke globalizaci

Karla Šlechtová bude jednat v polském Krakově o soudržnosti zemí EU

Setkání náměstka Jiřího Vačkáře se zástupci regionálních rad a nestátních neziskových organizací

První monitorovací výbory IOP a OP Technická pomoc

Šlechtová: Evropský dům poskytne kvalitní podporu žadatelům

Změna v postavení Horské služby v České republice

Data ze Satelitního účtu cestovního ruchu ČR zkvalitní podmínky pro rozvoj odvětví

Díky IROP vzniknou nová pracovní místa pro znevýhodněné osoby na trhu práce

EK schválila český přechodný režim pro poskytování slučitelné státní podpory do výše 500 tis. EUR

Ministryně Jourová přijala polskou velvyslankyni

Karlu Šlechtovou čekají tento týden jednání hned ve třech státech

Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou

Ministři Jourová a Brabec odvrátili v Bruselu nebezpečí s EIA

Představení priorit nového ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky

Zástupci MMR jednají ve Španělsku o kvalitě služeb v cestovním ruchu

Ministr Jiří Paroubek jednal s velvyslancem Francie Joëlem De Zorzim

66 milionů Kč na opravu mostů a silnic, které byly zničeny přírodní pohromou

Karla Šlechtová schválila 112 projektů na podporu bydlení za více jak 460 milionů korun

Zvláštní cena pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Náměstek Vačkář zahájil veletrh cestovního ruchu Holiday World

Smart Cities: Debata o udržitelném rozvoji měst probíhá v Ostravě

Ministr Jiří Paroubek jednal s kanadským velvyslancem Brucem Jutzim

Rozšíření působnosti elektronického tržiště uspoří státu až 1,2 miliardy korun za první rok

Karla Šlechtová chce upevnit spolupráci České republiky a Číny v oblasti cestovního ruchu

Reakce MMR na článek v deníku E15 „Zbytečný spěch“

Ministerstvo se aktivně podílí na řešení nezaměstnanosti v ČR

Již podruhé vyhlašujeme výzvu na podporu cestovního ruchu

Šest programů schváleno, podnikatelé již mohou podávat první žádosti o dotace

Horská služba volila do orgánů

Ministr Cyril Svoboda rozhodl o dotaci 130 mil. Kč na rekonstrukci bývalých vojenských areálů

Ministr Paroubek zahájí veletrhy GO a REGIONTOUR 2005

O titul „Vesnice roku 2010“ bude soutěžit rekordní počet obcí - celkem 357

Modernizace se dočká 130 km silnic v česko-polském pohraničí

Karla Šlechtová informovala vládu o stavu naplňování předběžných podmínek

Česko-slovenské jednání o cestovním ruchu

Konzultační den MMR k problematice veřejných dražeb v únoru 2008

Karla Šlechtová podpoří venkov více než 360 miliony korun

Evropská komise rozhodla o vítězných projektech Fondu soudržnosti 2004

Vláda schválila Zásady urbánní politiky České republiky

Poslanci dali novele stavebního zákona zelenou

Cyril Svoboda: Mé působení na MMR bylo úspěšné

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výběrová řízení

Ministryně Šlechtová přebírá správu ICT v agentuře CzechTourism

Máme tu vyhlášení prvních výzev v programovém období 2014-2020

Objem veřejných zakázek roste, v prvním čtvrtletí významně posílilo stavebnictví

Ministr Svoboda obdrží Medaili za zvláštní zásluhy o Bavorsko ve sjednocené Evropě

Jak vypadá česká vesnice očima dětí?

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje cestovním kancelářím a turistům:

Santiniho barokní skvost čeká rekonstrukce

Již přes 360 předložených projektů v IROP

Česko-chorvatské jednání o cestovním ruchu

Trilaterální jednání předsednictví Francie – Česká republika – Švédsko k politice soudržnosti

Karla Šlechtová přivítala účastníky konference ISSS

Poslanci schválili rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení

Vítězství v soutěži EDEN vybojovalo Bystřicko

Čerpání evropských fondů: Tečka za programovým obdobím 2007-2013

Ministr pro místní rozvoj rozdělil 390 milionů korun na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj se závěry NKÚ nesouhlasí, žádný zákon porušen nebyl

Nová evropská směrnice zlepší důvěru spotřebitelů v přeshraniční nákup

Jmenování náměstka pro řízení sekce veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj

O titul Vesnice roku 2014 soutěží 306 obcí

MMR se stalo legálním vlastníkem monitorovacího systému na čerpání evropských fondů

MMR požaduje pro průvodce návrat k vázané živnosti

Seznamte se s projekty přeshraniční spolupráce v česko-německém pohraničí

Pohřeb mimo rakev bude i nadále zakázán

MMR podporuje výstavbu chráněných bytů pro seniory

Náměstek MMR Jiří Vačkář zahájil vodohospodářský projekt na Vyškovsku

Karla Šlechtová: Případ z Horažďovic se již nesmí opakovat

Horská služba má za uplynulou zimu na kontě přes šest tisíc zásahů

MMR se připojuje k projektu „Česko svítí modře“

Cyril Svoboda schválil 167 mil. Kč na podporu obnovy venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí od května soutěž

Dunajská strategie podpoří cestovní ruch a kulturu i v Čechách

Setkání na Slovensku ve znamení spolupráce

Za první čtvrtletí bylo poskytnuto občanům přes 17 tisíc hypotečních úvěrů

Program PANEL se rozšíří i na nepanelové domy

Význam domácího cestovního ruchu roste i přes ekonomickou krizi

Na rozvoj venkova pošle MMR letos téměř půl miliardy korun

Karla Šlechtová: Posilujeme posmrtná práva člověka, aby s jeho ostatky bylo zacházeno slušně a s úct

Konference k Operačnímu programu URBACT II

1. náměstek MMR Jiří Vačkář se setkal se zástupci České asociace dražebníků

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prochází senátními výbory

Evropa 2020: chytrý a udržitelný růst života ve městě

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení budou vyhlášeny v červnu

V Mariánských Lázních začne neformální zasedání ministrů pro regionální politiku

Open air festival na Střeleckém ostrově k 10. výročí vstupu ČR do EU

Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích

Třetí rok elektronických tržišť veřejné správy – zadavatelé jsou aktivnější

Ministryně jednala v Aténách o rozšíření možnosti financování projektů pražských vysokých škol a výz

V současném programovém období byly dosud schváleny projekty z fondů EU za 209 mld. Kč

Na revitalizaci veřejného prostranství míří z IOP první peníze

IROP hlásí obrovský zájem o podporu na revitalizaci kulturních památek

Na střediska integrovaného záchranného systému přispěje MMR částkou přesahující 1 miliardu korun

Vyhlášení mimořádné výzvy pro žadatele o dotace v programu Česká republika – Svobodný stát Sasko

Konzultační den MMR k bytové problematice v únoru 2008

Karla Šlechtová ocenila finalisty soutěže Památka roku

Závěrečná konference k období 2004–2006: Z fondů EU vyčerpáno průměrně 5 800 korun na obyvatele

Karla Šlechtová: SFRB poskytl přes 1,2 miliardy korun na podporu bydlení v ČR

Ministr Svoboda schválil dotace ve výši 10 mil. Kč na projekty bezbariérových úprav budov

Ministerstvo vyzývá veřejnost ke spolupráci při tvorbě nového zákona o veřejných zakázkách, uveřejni

MMR poprvé v historii vyhlašuje výzvu pro výstavbu komunitních domů seniorů

Česko-chorvatské vztahy jsou díky cestovnímu ruchu stabilní

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu kulturního dědictví

MMR předložilo návrh změny stavebního zákona

Hospodářsky slabé regiony žádají MMR o podporu ve výši 382 milionů korun

90 mil. Kč na zbourání vybydlených domů poskytne městům a obcím MMR

IROP se v nové výzvě opět zaměří na elektronizaci veřejné správy

Náměstek Půček vystoupil na konferenci o fyzické geografii a trvalé udržitelnosti

Náměstek MMR Jiří Vačkář zahájil táborské slavnosti piva

Ministryně Šlechtová bude jednat s čínským ministrem o investicích pro české kraje

Konference „Cestovní ruch na prahu 3.tisíciletí“ představuje další směřování turistiky

190 milionů korun z IROP zvýší dostupnost a kvalitu psychiatrické péče v regionech

Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda navštívil Pardubice a Vysočinu

Ve Skalici proběhlo společné jednání vlád ČR a Slovenska

Z dalších 70 milionů na podporu venkova se budou radovat nejvíce děti

Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

Pod záštitou MMR byly uděleny ceny za odpovědné, transparentní a inovativní využití evropských fondů

Delegace MMR se zúčastnila Řídící rady OSN pro lidská práva UN-HABITAT

Škody způsobené erupcí Islandské sopky se v rámci EU odhadují na 1 miliardu EUR

Česko a Slovensko podepsaly memorandum v oblasti přeshraniční

Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu

Vyhlášení národních dotačních programů MMR v oblasti bytové politiky pro rok 2008

Vyhlášení národních dotačních programů MMR v oblasti regionální politiky pro rok 2008

16 milionů eur pro přeshraniční projekty

MMR požádá Vládu ČR o finanční podporu pro cestovní ruch

Na 37 místech po celé ČR proběhnou díky podpoře MMR demolice zchátralých budov

Vláda schválila novelu občanského zákoníku předloženou MMR

Náměstek D. Braun: Společným cílem je maximálně, ale hlavně efektivně čerpat

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje k oživení stavebnictví

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

Jak na evropské dotace vám poradí experti na veletrhu Urbis Invest

MMR spustilo nové webové stránky

Objem hypotéčních úvěrů klesl meziročně o 19 procent

Další zjednodušení podmínek pro energetické úspory v IROP

Česká republika zvládla vrcholné setkání OSN o udržitelném rozvoji na výbornou

Konzultační den MMR k pořizování zásad územního rozvoje

Vyhlášení programu přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

Šlechtová: Na konferenci OSN Habitat začala nová éra českých sídlišť. Chci více efektivních peněz do

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské

Karla Šlechtová: Jihomoravský kraj má velký potenciál

Zájem zahraničních turistů o Českou republiku je stále vysoký

Ministři diskutovali o Společné strategii územního rozvoje zemí V4+2

Dostalo se i na podporu cestovního ruchu. A to přes 50 milionů

Ministryně Šlechtová se zúčastnila společného zasedání vlád České a Slovenské republiky

Dohoda o partnerství byla odeslána do Bruselu

Ministr Svoboda navštívil prezentaci mikroregionu Bílé Karpaty

Memorandum MMR a Asociací hotelů a restaurací ČR zlepší kvality služeb v cestovním ruchu

Výzva k doručení aktuálních pojistných certifikátů a pojistných smluv na rok 2017

V Praze pokračuje Evropský Habitat

Rekonstrukce čistírny odpadních vod města Příbram dokončena

Průměrné úrokové sazby a výše státní podpory

Nové vydání newsletteru MMR je zaměřeno na podporu bydlení

MMR prostřednictvím agentury CzechTourism podpoří významné eventy, ktere přispějí k propagaci ČR nej

Ministr Svoboda: Máme dobrou zprávu pro 650 tisíc obyvatel nájemních bytů

Ministryně Jourová předala ve Španělském sále cenu městu Chrudim

Z téměř 80 milionů na podporu bydlení připadne nejvíce na úpravu veřejných prostranství

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří venkov více než 83 miliony korun

V cestovním ruchu vznikl nový subjekt, má zlepšit komunikaci v oboru

Ministr Cyril Svoboda schválil Integrované plány rozvoje měst ve výši 192 milionů EUR

Ministryně Šlechtová navštíví Jihomoravský kraj

První den Evropského Habitatu

Vyjádření MMR ke zprávě prezidenta NKÚ Františka Dohnala

7. jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti EU

Ministryně Karla Šlechtová zahájila konferenci o bydlení v životaschopných městech, Evropský Habitat

MMR podpořilo rozvoj Komunitního centra Motýlek

Předškolní vzdělávání bude díky dvěma miliardám korun dostupnější

Evropské fondy mohou přispět k řešení hospodářské krize

Veřejní investoři vypsali o polovinu více stavebních zakázek

Evropská komise schválila další operační program tentokrát na rozvoj dopravy

Soutěž Urbanistický projekt roku přinese nové náměty

Ministryně Jourová přijala čínskou velvyslankyni

Svoboda: Našli jsme řešení, právní vada monitorovacího systému bude brzy odstraněna

V Česku máme osm nových horských průvodců

Nové vydání newsletteru MMR

250 hodin odborných diskusí na 42 000 metrech čtverečních představí Evropský Habitat

Konzultační den MMR k problematice veřejných dražeb

Jiří Vačkář navštívil veletrh ITF SLOVAKIATOUR

Češi na konferenci Evropský Habitat budou vidět i slyšet

Na přihlášení do soutěže o titul Vesnice roku 2010 zbývá obcím ještě týden

Sdružení místních samospráv ČR chce obejít pravidla přidělování dotací

Ministr Cyril Svoboda jednal s delegací poslanců Národní rady rakouského parlamentu

Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka

Třinácti seminářů k představení IROP se zúčastnilo 2 400 osob

V Poslanecké sněmovně se dnes diskutovalo o připravenosti operačních programů 2014 - 2020

Na konferenci k výročí deseti let v EU promluví i ministryně Jourová

V rámci programu ČR – Bavorsko bylo nově schváleno 44 projektů za 20,9 mil. EUR

Ministr Vondruška bude jednat se zástupci cestovního ruchu o objemu škod a dalším postupu ve věci so

Ministryně Šlechtová v pořadu Otázky Václava Moravce

IROP potřetí směřuje do oblasti kultury. Krajským knihovnám nabídneme 1,1 miliardy korun

Vyhlášení programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Kompetence náměstků na ministerstvu pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová se o víkendu zúčastní otevření Centra stavitelského dědictví Plasy

Na získání dotace pro sociální cestovní ruch mají podnikatelé ještě 10 dní

MMR: 90 milionů eur přiděleno na projekty napříč Střední Evropou. Desítek projektů se účastní Česká

V programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko nově schváleny projekty za 54,9 mil eur

Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020

Konzultujeme s městy možnosti jejich zapojení do operačního programu URBACT III

Nové šance v Gruzii

V Hradci Králové byla zahájena konference ISSS

Svoboda: Evropská unie posiluje přeshraniční spolupráci mezi regiony

Za březen proplaceno z fondů EU dalších osm miliard

Na lepší vybavení i stanice pro složky Integrovaného záchranného systému půjde přes tři miliardy kor

Udržitelné bydlení Smíchov představí na Evropském Habitatu studenti ČVUT

GO a REGIONTOUR 2008 úspěšně ukončeny, ceny Grand Prix Regiontour předány

Konzultační den MMR k bytové problematice

Mladší generace lidí v České republice bude moci získat podporu na bydlení

Důležitější než cena je pro zákazníky v cestovním ruchu vstřícnost a solidnost

MMR: 19 milionů korun pro obce, které si pořizují územní plány

Ministr Svoboda podporuje návrh poslance Kvapila na prodloužení lhůty ukončení deregulace nájemného

Ministryně odstartovala čtvrtý ročník Rally Praha Revival

Kvalitní projektové žádosti k programu INTERREG EUROPE? Pomohl seminář v Praze

Technická památka Hlubina ožije pro návštěvníky díky eurodotacím

Ministryně Jourová se opět trefila do „černého“, a tak dostala divočáka

Ministr Svoboda vystoupil před poslanci saského parlamentu

Vláda schválila další způsob řízení fondů EU

Karla Šlechtová: Naším společným cílem musí být smysluplné využití prostředků fondů EU

Klíčový zákon této vlády, nový zákon o zadávání veřejných zakázek, prošel úspěšně třetím čtením

GO a REGIONTOUR 2008 pod záštitou MMR startují

Čerpání evropských peněz z minulého programovacího období se úspěšně daří

Recept na udržitelný rozvoj měst v Praze představí světoví urbanističtí experti i čeští urbanističtí

O veřejných zakázkách nad 300 milionů korun budou nově rozhodovat jen lidé s bezpečnostní prověrkou

Karla Šlechtová schválila podporu pro nestátní neziskové organizace. Rozděleno bude přes 184 milionů

Ministr Cyril Svoboda zahájil s předsedou EK José Barrosem Evropský summit regionů a měst na Žofíně

Ministryně vyhlásila program na podporu rozvoje pracovních příležitostí Ústeckého a Moravskoslezskéh

Oslavte s námi 11. výročí vstupu České republiky do EU

Šlechtová: bydlení podporujeme konkrétními kroky

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se uskuteční veřejná dražba

Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda navštívil Pardubický kraj

Cestovní kanceláře nenesou odpovědnost za škodu způsobenou odstoupením od cestovní smlouvy kvůli sop

Schváleno 120 projektů na podporu bydlení za více než 408 milionů korun

Zapojte se do soutěže Poznej projekt !

Otevření inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v Praze

Prohlášení MMR k článku na serveru Aktuálně.cz

MMR poskytne 1,1 miliardy korun na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

MMR doporučuje ROPu Jihozápad začít s přehodnocováním projektů 5. výzvy

Kdo si letos odnese titul Vesnice roku? Začíná 23. ročník soutěže

MMR ČR spouští vzdělávání zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec

Ministryně přijala singapurského velvyslance

Anonymní a nepodložené spekulace poškozují Českou republiku

Výstavu Czech Press Photo v Třebíči zahájila třebíčská rodačka, ministryně Věra Jourová

Společné projekty pro bezpečné pohraničí

Zahajujeme čtvrtý ročník úspěšné soutěže Poznej projekt

Návrh Pražské deklarace zveřejněn, aneb očekávání od Evropského Habitatu

Operační program Technická pomoc schválen

Ministryně Karla Šlechtová dnes razila cestu dalším miliardám pro ČR po roce 2020

Na rozvoj bydlení pro rok 2010 míří 433 milionů korun

Zkvalitnění veřejné dopravy a kvality ovzduší díky dvěma stovkám vozidel z IROP

Lhůta pro čerpání peněz z fondů EU za období 2004 - 2006 byla prodloužena o půl roku

Hejtman Hašek poslal ministryni Jourové květiny

Ministryně Šlechtová uctila památku obětí druhé světové války

Cestovní kancelář IASON vyhlásila úpadek

DEMENTI

Ministr Svoboda a francouzská ministryně Boutin hodnotili výsledky revitalizace sídliště v Brně – Bo

Náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba předal ceny vítězům soutěže Zlatý erb

Karla Šlechtová se příští týden setká s dalšími zástupci profesní veřejnosti k novele zákona o pohře

Ministryně Šlechtová vyzvala primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou k jednání nad opatřeními, kte

Do konce března mohou obce opět žádat o podporu na odstranění bariér

Historickým městem roku 2009 je Beroun

Karla Šlechtová: Politika soudržnosti tvoří klíčové pojítko mezi evropskými regiony

Cestovní ruch zaznamenal v roce 2008 mírný pokles

Ministryně Jourová jmenovala Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže Vesnice roku

Krajská kola soutěže Vesnice roku 2015 začínají

Ministryně Šlechtová ukončila sérii seminářů k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu

Mírná zima způsobila i méně úrazů na horách

Setkání ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody se saským premiérem Stanislawem Tillichem

Ministr Vondruška vystoupil na Konferenci ISSS v Hradci Králové

Téměř dvě miliardy korun na podporu 39 muzeí v českých regionech

Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku? Začínáme 22. ročník

Karla Šlechtová: Chceme podporovat společný rozvoj česko-bavorského příhraničí

Na revitalizaci bývalých vojenských areálů dá MMR 130 milionů korun

V posledních letech se snižuje zadávání JŘBU, říká Šlechtová

Bydlení musí zůstat jistotou i v dnešní krizi

Zástupci MMR jednali o modernizaci pravidel veřejné podpory

Operační program Životní prostředí se zařadil do skupiny schválených programů

Řídicí a koordinační výbor ocenil pokrok v čerpání evropských fondů

Jourová: Není myslitelné, že by ČR implementaci nových pravidel nestihla

Seminář o veřejných dražbách v Brně

Na obnovu venkova posílá MMR 148 milionů korun

V Praze probíhá první setkání k Partnerství „Městská mobilita“

Karla Šlechtová spustila nový program na demolice nevyužitých budov. Připraveno je 300 milionů

Evropský Habitat představuje program

O dotace na „Cestovní ruch pro všechny“ mohou příjemci žádat do 30. dubna 2010

Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

Svoboda: Podpora cestovního ruchu je prvořadá

Viceprezident EIB: Agenda vašeho ministerstva je pro nás klíčová

Jízdní kolo – tichý zabiják?

Ministryně Šlechtová: Schválení prvního operačního programu je důležitým milníkem

Evropští kontroloři se v Praze zajímají o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU i o problémové proj

Vyjádření ministra Cyrila Svobody k tiskové zprávě ČSSD z 3. 2. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří povodněmi postižené obce dalšími 559 miliony korun

Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj má za sebou první měsíce pilotního pro

Na modernější a dostupnější systémy veřejné správy je z IROP připraveno 1,3 miliardy korun

Praha bude hostit konferenci OSN Evropský Habitat

Ministr Vondruška: Díky elektronizaci a lepší legislativě ušetří stát ve veřejných zakázkách desítky

Dotace na energetické úspory bytů: MMR nabízí zjednodušení administrace a poradenskou pomoc

Semináře pro neziskové organizace na získávání dotací z Evropské unie

MMR k výsledkům kontroly NKÚ

MMR zve na mezinárodní konferenci o veřejných zakázkách

V Číně se otevřely nové příležitosti ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Jourová: Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců

Téměř sedm tisíc nových pracovních míst díky realizovaným programům SROP a JPD 2

Ministr Vondruška jednal s německým ministrem dopravy Ramsauerem o rozvoji česko-německého hraničníh

Lepší vybavení pro hasiče a záchranáře na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

Vláda dala zelenou dostupnějšímu nájemnímu bydlení

EK posunula notifikaci PSP o několik měsíců kvůli vyjasnění dvou článků

MMR uspořádalo seminář k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013

Obrovský zájem o dotace na základní školy z IROP. Projekty za 9,5 miliardy korun

Na územní plány je pro obce připraveno 223 milionů

Lászlo Andor: V čerpání z fondů EU nastal v ČR pozitivní posun

Česká republika uspěla na půdě OSN a uspořádá regionální konferenci „Evropský Habitat“

Ministerstvo pro místní rozvoj má státní tajemnici

Ministryně Jourová se účastnila protikorupčního semináře

Ukončení výzvy k předkládání žádostí na obnovu majetku po živelní pohromě

Mezinárodní soutěž o nejlepší záchranáře Horské služby ČR

NEN splnil náročné podmínky certifikace

Veškeré dění a zajímavosti o MMR můžete sledovat na sociálních sítích

Karla Šlechtová zahájila největší veletrh cestovního ruchu ve střední Evropě

MMR vítá jaro společně s Rádiem BLANÍK a soutěží Vesnice roku

Významný úspěch ČR: Předběžné podmínky již čerpání evropských fondů neohrozí

Nový ministr pro místní rozvoj vyhlásil své priority

Veletrhy bydlení FOR HABITAT zahájil i náměstek Smrček

Karla Šlechtová z dětského domova Radost: smutná minulost, ne budoucnost

Reakce MMR na článek „Sporný tendr ohrožuje Šlechtovou“ v Lidových novinách dne 23. 4. 2015

Turistická sezóna 2014: růst počtu zahraniční turistů i vyšší příjmy pro ČR

Podpis memoranda o porozumění v Gmündu

75 let Horské služby ČR

MMR: Termín příjmu žádostí o stanice integrovaného záchranného systému v IROP bude zkrácen

Karla Šlechtová: Pořádání konference Evropský Habitat je pro ČR velkou příležitostí

25 let spolupráce zemí Visegrádské skupiny

MMR podpoří bezbariérový rozvoj obcí téměř 9 miliony korun

Elektronický systém veřejných zakázek NEN je zcela funkční, MMR ale neprosadilo revokaci rozhodnutí

Čunek: Investice na podporu bydlení zvyšují daňové výnosy

S britským ministrem pro vládu jednala Jourová o velkých veřejných zakázkách

MMR podporuje společné aktivity českých a polských územních samospráv

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v mezirezortu: další krok k vyváženému prostředí veřejných z

Komisař pro zaměstnanost Lászlo Andor nepřijede na kontrolu

Setkání náměstka MMR se zástupci kraje Vysočina

Objem předložených žádosti o dotace z fondů EU přesáhl 800 miliard korun

Ministryně Šlechtová: role koordinátora je pro Českou republiku úspěchem

Zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu bude podpořeno z IROP

Ministryně Šlechtová: Albánie je dobrým partnerem v mnoha oblastech

MMR: předložený zákon OSMD o sociálním bydlení je nekoncepční a je v rozporu se Smlouvou o založení

Jak vyhledávat ve Věstníku veřejných zakázek?

Podpora obnovy venkova - Upřesnění Zásad programu pro poskytování dotací v roce 2009

Ministryně Jourová: Správa fondů EU se bez lidí v krajích neobejde

Klášter Broumov se dnes díky evropským dotacím představí v novém

Vicepremiérka Liu Yandong přijala pozvání ministryně Karly Šlechtové

Ministryně mluvila s korejským velvyslancem nejenom o korupci

Ministr Čunek prezentoval v Evropském parlamentu priority MMR v rámci předsednictví České republiky

České hory budou mít první kvalifikované horské průvodce

Karla Šlechtová podpoří muzea a zpřístupnění jejich sbírek částkou přesahující 2 miliardy korun

Vláda projednala pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství

MMR zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky na podporu absorpční kapacity

Více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání v oblastech se sociálně vyloučenými lo

Ministr Čunek na jednání předsednictva Výboru regionů EU v Plzni

Zákon o veřejných zakázkách připravuje široké kolegium

MMR podpoří bezbariérové přístupy 14 milióny korun

Dopady auditní zprávy: MMR hledá řešení ve prospěch České republiky

Obce o evropské peníze nepřijdou

Průměrné úrokové sazby za rok 2008 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od

MMR: Lidé si v minulém roce půjčovali více než kdy dříve

Česká a bulharská cesta k úspěšné realizaci integrovaných nástrojů

Zájemci se mohou zapojit do blížící se konference Evropský Habitat

Čerpání peněz z evropských fondů díky legislativním opatřením zrychlí

Šlechtová podepsala zákon o sociálním bydlení s výhradami

41 měst podalo žádost k Integrovaným plánům rozvoje měst v IOP

Ministryně se zúčastní Fóra Hospodářských novin

Karla Šlechtová předala městu Cheb titul historické město roku 2014

Novela umožní lepší dohled nad pohřebnictvím

Jedním z hlavních úkolů je minimalizovat ztráty

Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropsk

Úspěšné projekty se představí v pořadu POKR

Šlechtová na tiskové konferenci představila priority MMR na rok 2017

52 tisíc ukončených projektů

Jak uplatňovat vyhlášku na rozúčtování nákladů za vytápění a teplou vodu v domech v praxi?

MMR připravilo opatření, která zjednoduší čerpání evropských dotací

MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě: Účty za teplo budou spravedlivější

Evropský parlament schválil návrh směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v obl

Náměstek s guvernérem diskutovali o sociálním bydlení seniorů

Platí nová aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Žadatelé se mohou připravit na výzvy s dostatečným předstihem

Dnes byl vyhlášen dvacátý ročník soutěže Vesnice roku

Předložené žádosti o evropské dotace dosáhly zhruba poloviny alokace na roky 2007-2013

SFRB může díky novele dál podporovat rozvoj bydlení

Brněnští studenti se stali vítězi soutěže Navrhni projekt

Příprava velkých projektů z evropských fondů

Karla Šlechtová: Velký počet žádostí ukazuje důležitou roli MMR v ČR

14 měst postoupilo do semifinále soutěže o titul Historické město roku 2009

Právě probíhá seminář k novele stavebního zákona

Počet dražeb provedených územními samosprávnými celky roste

Nové dotační programy i nový zákon o veřejných zakázkách by měly respektovat praktické potřeby měst

MMR pomohlo příjemcům ušetřit 265 milionů korun

Karla Šlechtová slavnostně zahájila konferenci ISSS

Technika pořízená z evropských peněz pomáhala českým hasičům nasazeným ve Slovinsku

Setkání 1. místopředsedy a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka s hejtmany

MMR zavádí novou kvalifikaci: Poradce pro pozůstalé

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Poslanci posunuli zákon o zadávání veřejných zakázek opět kupředu

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek čeká zítra druhé čtení

Průběžné platby již Brusel zasílá pro všechny české operační programy

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech České republi

Ministr Čunek se setkal s Evropskou komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübner (CZ, EN)

Ředitelkou SFRB byla jmenována Eva Helclová

Přehlednější rozúčtování nákladů na vodu a teplo o krok blíže

Karla Šlechtová: MMR pracuje na zvyšování kvality strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Ministryně Jourová předloží návrh opatření, budou směřovat i do vlastních řad

Rok 2008 znamenal pro Českou republiku prudký nárůst žádostí o evropské dotace

Hospodářsky slabé regiony mohou získat až 5 milionů korun na jeden projekt

Šlechtová dnes navštívila další krematoria. Běžný provoz i zavedené praktiky chce znát do detailu

Ministryně Šlechtová a komisařka Creţu: Kohezní politika tvoří pojítko mezi všemi státy Evropské uni

Konferenci Strategické řízení evropských fondů předchází setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny

Objem proplacených financí z fondů EU je už více než 100 miliard korun

Brno ožívá cestovním ruchem

Hodnocení hotelů dle hvězdiček bude pokračovat dál

Ministryně ocenila prezidentovu výzvu k odvaze realizovat projekty přesahující čtyřletý volební mand

Ministryně Šlechtová předložila metodiku pro oblast veřejné podpory

Návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje prošel prvním čtením

Čtvrtým náměstkem na MMR bude Petr Smrček z Havířova

MMR požádalo o prodloužení čerpání z evropských fondů za minulé programového období

Pro vítězné obce soutěže Vesnice roku je připraveno přes 32 mil Kč.

Prvních 1000 schválených projektů v IROP

Pelhřimovští zvítězili ve čtvrtém ročníku soutěže Navrhni projekt

První výzva v novém roce na nízkoemisní a bezemisní vozidla k přepravě cestujících

Soutěž Vesnice roku letos startuje už pošestnácté

Poslanci projednají novelu zákona o pohřebnictví

V listopadu pokračovalo vysoké tempo nárůstu schválených žádostí o podporu z evropských fondů

Ministerstvo pracuje na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách

Shrnutí informací k monitorovacímu systému MS2014+

Ministryně se krátce ukázala „doma“

Ministryně zahájila veletrh Holiday World

Ministr Vondruška informoval o podpoře regionálního rozvoje ze strany MMR

MMR podpořilo neziskové organizace 132 miliony korun

Blíží se konzultační den MMR k bytové problematice

První proplacené prostředky hlásí Operační program Technická pomoc

Jmenovaní náměstci pro řízení sekcí na Ministerstvu pro místní rozvoj

Na podporu bydlení a regionální rozvoj pro rok 2010 žádají obce ministerstvo o téměř 1,2 miliardy ko

Akční plán by měl pomoci zvýšit prosperitu krajů

Aktuální informace pro starosty

Resorty spouštějí hloubkové audity

Zahájení čerpání evropských dotací opět blíže

Ministryně Šlechtová: Úroveň péče o seniory je obrazem vyspělosti celé společnosti

Vloni bylo v ČR ubytováno téměř 14 milionů turistů

Domácnosti, postižené povodní, obdržely už téměř 24 milionů korun

ROP Jihozápad rozdělí v 11. výzvě téměř 1,3 miliardy korun

Zájem o národní dotace MMR stoupá. Žádostí je stále více

Z EU fondů vyčerpáno 610 miliard korun

Vláda schválila strategii na další léta v oblasti elektronizaci veřejných zakázek a elektronických t

Seznam regionů se soustředěnou podporou státu se rozšířil o 11 nových území

Odpovědnost řešení platů řidičů je na jednotlivých krajích

MMR připravilo akční plán na využití fondů EU ke snížení dopadů krize

Obce mohou zvýšit bezpečnost dat – ministerstvo vyhlásilo výzvu

Soutěž „Navrhni projekt“ vyhráli studenti ze Stříbra

Ministryně Šlechtová podporuje příliv čínských turistů do ČR

Horská služba vydražila nepotřebný majetek a získala 30 milionů

Vyplacené evropské dotace pro ČR stouply v srpnu o 5 miliard

Horská služba v Beskydech použila poprvé laický defibrilátor

Žádný kvalitní projekt by neměl spadnout pod stůl

Chystaný zákon o realitním zprostředkování stanoví jasná pravidla

Příjem žádostí v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko zahájen

Zástupci MMR informovali starosty o financování povodňových škod

Vláda odsouhlasila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Ka

Televizní minipořady mají informovat veřejnost o možnostech získání dotací z MMR

Sociální bydlení je aktuální téma pro mnoho států – nejen evropských

Karla Šlechtová: Činnost Státního fondu rozvoje bydlení je znát

Semináře o IROP stále v hledáčku žadatelů

V postupu příprav čerpání nových fondů jsme pozitivně hodnoceni

MMR předloží Vládě ČR aktualizovaný seznam regionů se soustředěnou podporou státu

Ministryně Karla Šlechtová se setkala v krajském městě s hejtmankou Janou Vildumetzovou

Členové národní delegace ve Výboru regionů jednali s ministryní Šlechtovou

Výbory PSP podpořily nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Ministr Vondruška bude v Zaragoze s ministry pro regionální politiku EU jednat o kohezní politice

Ministryně Šlechtová navštívila finalistu soutěže Vesnice roku a pochválila rekonstrukci silnice v o

Studenti z Vimperku vyhráli soutěž financovanou z prostředků EU

Eurokomisařka Creţu: Česká republika má moji podporu i součinnost Komise

Ministryně ocenila horské záchranáře

Ministryně Jourová pozastavila vyhlášenou výzvu

MMR startuje podporu sociálního cestovního ruchu

Ministryně Šlechtová: Nedopustím, aby bydlení ovládla socialistická ideologie

Ministryně Šlechtová: vydali jsme první rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IROP

Zástupci zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu jednali o budoucnosti kohezní politiky po roc

Pravidla pro čerpání dotací z EU společnosti s listinnými akciemi na majitele nevylučují

Ministryně Šlechtová prodlužuje termín pro příjem žádostí o dotace na cestovní ruch

Česká republika dosahuje výjimečných úspěchů v programech územní spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje svá data

Projekt Zavedení národního informačního portálu agentury CzechTourism na základě výsledků nezávisléh

Činnost MMR ČR musí být efektivní, transparentní a veřejně prospěšná.

Komise MMR doporučila poslat na povodňové škody více než 1,1 mld. Kč

Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016 v Brně

Karla Šlechtová jednala s bavorskou ministryní pro evropské záležitosti a regionální vztahy Beate Me

MMR vyšle národního experta do Evropské komise

MMR ČR dnes převzala nová ministryně Věra Jourová

Ministryně Karla Šlechtová se setká s evropskou komisařkou pro regionální politiku Corinou Creţu

Náměstkyně Olga Letáčková diskutovala o příznivějším prostředí pro japonské investory

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů v roce 2013.

MMR žádá živnostenský úřad o prošetření činnosti cestovní agentury Sunny Days s.r.o.

Na audit projektu NEN může mít ještě vliv aktuálně vyhlášená veřejná zakázka MMR

Neformální setkání ministrů a konference k tématu strategického plánování a budoucnosti Kohezní poli

JESSICA zlepší využití evrospkých peněz

Ministerstvo slavnostně předalo první certifikáty kvality

Právě probíhá druhé zasedání Národní stálé konference

Ministryně Šlechtová ocenila projekt obnovy Kláštera premonstrátů v Teplé

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–20

Ministerstvo uvažuje o novele zákona o cestovním ruchu

Představujeme lednové vydání newsletteru MMR

Nedočerpání? Méně než 10 miliard, říká ministryně Šlechtová

Seminář CzechQuint na veletrhu Holiday World

Zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA v IOP odstartovány

Úspěšně vzděláváme stavební úředníky

Mediální reakce na článek v rubrice „Aktuálně“ týkající se ministryně Šlechtové v Reflexu č. 13

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

Ministr Vondruška získal již podruhé titul Osobnost cestovního ruchu 2009

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem je zahájen

Jedinečná možnost prezentace na konferenci OSN v Praze

Ministr Vondruška navštívil školu Horské služby

Hospital Kuks dostal díky Integrovanému operačnímu programu nový vzhled

MMR posoudí 74 žádostí nestátních neziskových organizací o dotaci

CK Sunny days změnila statut na cestovní agenturu

Mediální reakce na spekulativní zprávu ihned.cz „Šlechtová váhá se státním tržištěm zakázek. Pomáhá

Novela stavebního zákona byla představena poslancům a senátorům

Neziskové organizace získaly z fondů EU přes 2 miliardy korun

MMR vydalo podnět na zrušení živnostenského oprávnění cestovní kanceláře SUNNY DAYS

MMR bude v nejbližších dnech aktualizovat webové stránky ministerstva

Senát dnes přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o službách

Ministr Vondruška zrušil záštitu nad soutěží Nejlepší podnikatel, manažer a firma ČR

Ministryně Šlechtová zahájila veletrh bydlení FOR HABITAT

Poznej projekt a vyhraj! Začíná druhý ročník soutěže

V prosinci bylo z Fondů EU proplaceno 14,2 miliardy korun

Hypotéky na bydlení zaznamenaly téměř 35% pokles

O podporu výstavby podporovaných bytů je zájem, přišlo 110 žádostí

Zintenzivnění regionální spolupráce ČR a Rakouska bylo tématem dnešního jednání Šlechtové

Předešel odvolání o několik hodin, říká ministryně k rezignaci svého náměstka Ondřeje Votruby

Ministryně Šlechtová dnes přivítala polskou velvyslankyni Grażynu Bernatowicz

Změna v oznamování výsledků zadávacích řízení

Ministr Rostislav Vondruška na zahájení veletrhu Slovakiatour

Vláda dnes schválila věcný záměr zákona o veřejných zakázkách, který předložila ministryně Karla Šle

Kolegium cestovního ruchu projednalo provázanost s regionálním rozvojem

Rozsah dotačního programu SFRB na podporu sociálních bytů bude záviset na dalším financování fondu

Havířov získá z EU na projekty 130,5 milionů korun

Ministryně Šlechtová dnes bude informovat o aktivitách cestovního ruchu a stavu čerpání evropských d

Dnes proběhlo první zasedání Kolegia pro oblast stavebního zákona

Ministr Vondruška představil agendu MMR podnikatelům a členům Slovensko-České Obchodní komory

SFRB: Záruky za úvěry podpoří bytovou výstavbu

Ministryně Šlechtová: V užší spolupráci s Polskem vidím přínosy

Karla Šlechtová se zítra setká s polskou ministryní Marií Wasiak

CzechQuint má přinést více kvality a inovací v cestovním ruchu

Soutěž o titul Vesnice roku 2015 začíná

Ministryně Šlechtová: Setkání s českými europoslanci vnímám pozitivně

SFRB pomáhá mladým lidem k vlastnímu bydlení

Na podporu hypoték bude letos 45 mil. Kč

Počet zaměstnanců v cestovním ruchu ČR začal poprvé od roku 2009 narůstat

Ministryně Šlechtová navštíví europoslance ve Štrasburku

Končí příjem žádostí o dotace na podporu bydlení a regionálního rozvoje

Dotace z ROP Jihovýchod vyvažují současný pokles investic v regionu

Novela zákona o veřejných zakázkách je již účinná

Ministr Vondruška zahájí diskuzi o dalším směřování cestovního ruchu

ROP Jihozápad proplatil příjemcům již téměř 2 miliardy korun

Začíná školení hodnotitelů k soutěži Vesnice roku 2015

MMR vydalo statistiku veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění za období 2011-2014

SFRB podpořil od roku 2001 rekonstrukci už 340 000 bytů

Dokončení projektu „RÁMEC STRATEGICKÉHO HODNOCENÍ PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE“

Ministryně Šlechtová: Navrhuji opatření s výrazným efektem v objemu zachráněných projektů

MMR podalo trestní oznámení na neznámého pachatele

MMR v roce 2009 podpořilo 188 dětských hřišť a sportovišť

MMR: Alokované peníze z fondů EU pro rok 2007 ČR vyčerpá

Ministryně Šlechtová představila podvýboru pro evropské fondy krizové plány

Velký zájem zaznamenaly v únoru semináře k představení IROP

Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

MMR: Obec Konecchlumí požádala o peníze za Vesnici roku pozdě

Cestovní kancelář Duhové Alpincentrum vyhlásila úpadek

Ministryně Šlechtová se v rámci návštěvy Bruselu setkala s českými europoslanci

MMR: 30 mld. Kč na financování ROP a OP Praha pro rok 2010

Dnes proběhlo jednání parlamentní pracovní skupiny k novému zákonu o veřejných zakázkách

Startující Black list umožní kontrolu dodavatelů veřejných zakázek

Ministryně Šlechtová projednala se saským ministrem Schmidtem přeshraniční spolupráci

Senát vyslovil souhlas se změnami Stanov Světové organizace cestovního ruchu

Horská služba zasahovala za uplynulé Vánoce víc než 700x

Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010

Kroměřížské zahrady v novém díky evropským dotacím

Prezident podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách

Ministryně Šlechtová navštívila s místopředsedou Evropské komise Katainenem úspěšný evropský projekt

Velký zájem o Podporu obnovy a rozvoj venkova

Vláda schválila analýzu čerpání evropských fondů

Ministryně Šlechtová informovala vládu o posunu ve vyjednávání evropských programů

Četnost zásahů Horské služby ČR svědčí o její nezastupitelnosti

Na podporu cestovního ruchu přišlo 100 žádostí

Karla Šlechtová zahájila největší veletrh cestovního ruchu ve střední Evropě

Ministerstvo zaevidovalo přes 130 žádostí za více než 260 milionů korun

Náměstkyně Letáčková: Podařilo se zachránit 113 miliónů pro dva výzkumné projekty

První kroky Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy v novém složení

Karla Šlechtová: Půjde především o jednoduchost pro všechny účastníky zadávacích řízení

MMR chystá školení pro žadatele o evropské dotace v moravských městech

Varovný scénář nelze chápat jako hodnocení současné vlády, říká ministryně Šlechtová

Karla Šlechtová projednala vzájemnou česko-italskou spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Italský velvyslanec s ministryní Karlou Šlechtovou o společných zájmech

Urbanizace a rozvoj měst? Témata k setkání k operačnímu programu URBACT III

„Oblast pohřebnictví potřebuje změnu, je to citlivé téma, které se musí řešit,“ uvedla Karla Šlechto

Rozúčtování nákladů na vodu a teplo bude díky novele přehlednější

Karla Šlechtová: Udělejme společně vše pro to, abychom nepřišli o další miliardy z EU

Česká republika se bude ucházet o pořadatelství regionální konference OSN „Evropský Habitat“

Horská služba varuje před špatným počasím a vybízí k obezřetnosti na svahu

Ministryně Šlechtová: Evropská komise se pozitivně staví k práci na služebním zákonu

Karla Šlechtová vyzývá k většímu důrazu na plnění předběžných podmínek

Zámecká jízdárna v Lednici se proměnila k nepoznání - další z řady povedených rekonstrukcí z EU fond

Karla Šlechtová: Vážím si práce Horské služby ČR

Pořádáme pro Vás semináře k novele zákona o veřejných zakázkách

Ministryně Karla Šlechtová jednala s poslanci a senátory

Role průvodců v cestovních ruchu je nezastupitelná

MMR: Pomáháme obcím se strategickým plánováním

Jak úspěšně čerpat dotace z IROPu? Pojeďte s námi do krajů

„Zbývají tři týdny do předložení žádostí o dotace“ upozorňuje Karla Šlechtová

Náměstkyně Letáčková: Efektivní dočerpání prostředků z evropských fondů je pro nás prioritou

Pověřena řízením odboru komunikace je Veronika Vároši

Karla Šlechtová prohlubuje regionální vztahy s Rumunskem

Trestní stíhání Mgr. Bc. Vladislava Kovala Policií ČR

Nové finanční nástroje – bude více příležitostí

Podporujeme projekt vzdělávání stavebních úředníků

Sněmovna pustila do třetího čtení novelu zákona o službách spojených s užíváním bytů

Karla Šlechtová: Nedovolím, aby naši občané byli rukojmí pojišťoven a hodlám se na to osobně zaměřit

Ministryně Karla Šlechtová: Horská služba má veškerou mou podporu a chci pro ni prosadit vlastní roz

Ministryně Šlechtová jednala s místopředsedou slovenské vlády Vážnym o spolupráci v oblasti efektivn

„Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová k pozastavení pražských

Ministryně Šlechtová zahájila brněnský veletrh GO a Regiontour

Evropská komise požaduje pokrok v procesu provádění zákona o státní službě

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová přijala na ministerstvu delegaci Čínské lidové republik

Vypisujeme nové termíny školení pro žadatele o evropské dotace

Vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o dotaci na Pečovatelské a Vstupní byty

Ministryně Karla Šlechtová dnes přivítala v úřadě novou generální ředitelku agentury CzechTourism

Ministryně Šlechtová: V roce 2014 nedočerpáme jen necelých 9 miliard. Je to mimořádný úspěch.

Podmínky pro jeho realizaci

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného a novela občanského zákoníku

Stavební zákon

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Koncesní zákon

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje se setkali na Národní stálé konferenci

MMR poskytne z IROP dvě miliardy na sociální bydlení

Poznej projekt a vyhraj!

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun, vyjednat chceme další peníze

MMR: 134 milionů EUR pro česko-saské příhraničí

Ministryně Klára Dostálová jednala s Asociací realitních kanceláří

Ministryně Klára Dostálová navštíví Moravskoslezský kraj

MMR: Obce získají na demolice sto milionů korun

MMR: IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben

Obnova ikonického Karlštejna začíná