ÚvodO společnosti Profil společnosti

Profil společnosti

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy je už od roku 1998 partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací.

Agentura je zájmovým sdružením právnických osob. V současnosti jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora, Sdružením měst a obcí Východní Moravy, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Agentura je aktivní především ve Zlínském a Olomouckém kraji. Za dobu své existence zprostředkovala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy svým klientům přes 2 miliardy Kč z nejrůznějších dotačních titulů. Zakládáme si na osobním přístupu.

Projekty pro nás nejsou jen peníze z dotací, ale konkrétní hodnoty, které zlepšují život v našem regionu.