ÚvodO společnosti Politika jakosti

Politika jakosti

Vize společnosti

Vybudování kvalitní a respektované instituce regionálního rozvoje s dobrým technickým a personálním zázemím, kterou bude oslovovat široké spektrum subjektů v rámci svých aktivit na území regionu Východní Moravy.

Hlavní cíle Regionální rozvojové agentury Východní Moravy:

 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány místní samosprávy a dalšími subjekty regionálního rozvoje při zpracování strategických rozvojových plánů.
 • Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.
 • Podpora prosazování regionálních zájmů a potřeb, realizace regionální politiky.
 • Vytváření vhodných podmínek pro realizaci rozvojových projektů.
 • Podpora a poradenství pro veřejnou správu, neziskové organizace a podnikatele.
 • Spolupráce na podpoře rozvoje cestovního ruchu.
 • Informovanost občanů o dění v Evropské unii.

Základní charakteristiky RRA VM

 • Regionální organizace s úzkou vazbou na zlínský region.
 • Zaměření na podporu rozvoje regionu, realizace cílů ve veřejném zájmu.
 • Působí mimo sféru veřejné správy.
 • Spolupráce s místními a regionálními veřejnými i soukromými subjekty.

Úkoly RRA

 • Budování regionálního informačního servisu (tvorba informačních databází o regionu).
 • Zajišťování prací spojených s tvorbou a schvalováním regionálních programových dokumentů
 • Účast na realizaci projektů regionální podpory podnikání
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu
 • Podpora školení, vzdělávání a rozvoje školících kapacit regionu.
 • Zastupování celostátních sektorových agentur v regionu
 • Činnosti specifické pro region, v rámci společenské objednávky místních regionálních orgánů