ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Ve spolupráci se SFPI zajišťujeme Regionální cetrum podpory investic do bydlení

Státní fond podpory investic zahájil činnost Regionálních center podpory investic do bydlení, která starostům, starostkám a zástupcům obcí zcela zdarma pomohou nejen s otázkami souvisejícími s financováním dostupného bydlení, ale také například s ...

Program Kabina - NSA

Národní sportovní agentura plánuje, dle oficiálních informací, vyhlásit ve druhém čtvrtletí výzvu do očekávaného programu Kabina 2024. Na danou dotaci má nárok každá obec do 3 tis. obyvatel.  

Dotační možnosti na rozvoj sportovní infrastruktury

Národní sportovní agentura v termínu od 2.4. 2024 zahájí příjem žádostí do průběžných výzev Regiony 2024 - investice pod 10 mil. Kč, Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – výstavba, Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč – technick...

Dotace na energetické úspory ve školních kuchyních

Operační program Životní prostředí plánuje v měsíci dubnu zahájit příjem žádosti do výzev 63. a 64 - Snížení energetické náročnosti a účinnosti gastro provozů, prádelen a dalších technologických zařízení. V rámci dotace je tak možné řešit např. mo...

PF 2024

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a dobrou spolupráci v letošním roce. Velmi si vážíme toho, že jste s námi spolupracovali a že jsme mohli být součástí Vašeho úspěchu.Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné a příjemné prožití vánoč...

Dotace Ministerstvo vnitra - kybernetická bezpečnost

Ministerstva vnitra vyhlásilo výzvu zaměřenou na téma Kybernetické bezpečnosti pro obce, s příjmem žádostí 15.11.2023 -  30. 04. 2024. V rámci dotace je možné řešit technická a organizační opatření směřující k zajištění kybernetické bezpečnos...

1 2 3 4 5>