ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Norské fondy prodlužují příjem žádostí v návaznosti na vyhlášený nouzový stav

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Evropě a s ním spojená mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, byl prodloužen termín pro předložení žádostí o grant ve výzvách Norských fondů.Uzávěrka program...

Aktuální informace k provozu RRAVM po vyhlášení nouzového stavu

Vážení klienti, s ohledem na aktuální situaci v ČR, vyhlášení nouzového stavu a následné karantény, bychom Vás chtěli ujistit, že nadále můžete využívat naše služby tak, jak jste zvyklí. Činnosti zajišťované Regionální rozvojovou agenturou Východ...

Sběrný dvůr v Bánově

Také díky žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sběrného dvora v obci Bánov“, který připravila naše agentura do Operační program životní prostředí slouží v Bánově nový sběrný dvůr. V rámci projektu proběhla modernizace objektu...

Nový fond pro uhelné regiony na období 2021-2027

Cílem Evropské komise vytyčeným v Zelené dohodě pro Evropu je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. S tímto cílem je spojena řada výzev, které se dotknou hlavně regionů spojených s těžbou a využíváním fosilních paliv nebo...

PF 2020

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a přejeme Vám klidné a požehnané Vánoční svátky. V roce 2019 naše agentura pomohla připravit více než 200 projektů, které podpoří další rozvoj regionu východní Moravy. V novém ...

RRAVM podporuje rozvoj regionu Baťova kanálu

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Púchov s finanční podporou Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 vydala publikaci s názvem „Poznej Baťák“.

1 2 3 4 5>