ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Národní plán obnovy sociální služby

Došlo k vyhlášení dlouho očekávaných výzev MPSV z Národního plánu obnovy - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče a Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.  Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociá...

Národní plán obnovy Brownfieldy

Byly vyhlášeny výzevy Národního plánu obnovy zaměřené na brownfieldy s příjmem žádostí v termínu 3. 7. 2023 až 31. 8. 2023.  V rámci daných výzev je poskytována dotace na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

Program Spravedlivá transformace – Obnova území MSK

Byla vyhlášena výzva operačního programu Spravedlivá transformace – Obnova území – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji s příjmem žádostí v termínu 27. 6. 2023 – 30. 6. 2025. V rámci dané výzvy je poskytována dotace 85 % ...

Podpora obnovy místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy programu Podpora rozvoje regionů, výzvy:  Podpora obnovy místních komunikací  a  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Příjem žádostí do kolových výzev probíhá do:&nb...

IROP Zelená infrastruktura

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu s cílem Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v sídelním prostředí. Samotný příjem žádostí bude probíhat v termínu 24.1.2024 - 10.6.2024 (nebo...

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

OPŽP Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách s alokací 5 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 3.4. 2023 - 1.3.2024. V rámci dané výzvy je možné řešit:1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktu...

1 2 3 4 5>