ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

PF2019

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a přejeme Vám klidné a požehnané Vánoční svátky.   V novém roce 2019 pak přejeme ať se Vám vydaří všechny Vaše osobní i profesní projekty! Tým Regionální rozvojové agentury V...

Dvě miliardy korun na regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové cílenější výzvy na podporu rozvoje měst a obcí. Tímto chce reagovat na aktuální potřeby regionů České republiky. Příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 19. listopadu a ukončen začátkem února 2019. Naš...

Dětský klub Košíky zvítězil v anketě Náš evropský projekt

Regionální rozvojová agentura východní Moravy ve spolupráci s obcí Košíky pomohla připravit a ralizovat projekt Dětaký klub Košíky, který zvítězil v anketě Náš evropský projekt. Anketu pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR. Gratulujeme vš...

Dotace IROP - mateřské školy, dětské skupiny

ŘO IROP díky úspoře finančních prostředků přistoupí v měsíci září 2018 k vyhlášení výzvy Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II s příjem žádostí pouze v měsíci říjnu.  

Nový harmonogram výzev dotačních programů pro podnikatele

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 25.5. 2018 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018, ke stažení zde

Smart Region Tour 2018: Agentura ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati chystá novou metodiku

V Olomouci proběhla další ze série konferencí Smart Region tour 2018, která probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky a dalších partnerů. Jmenovku v diskuzním panelu měl připravenou také Fi...

1 2 3 4 5>