ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Nový fond pro uhelné regiony na období 2021-2027

Cílem Evropské komise vytyčeným v Zelené dohodě pro Evropu je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. S tímto cílem je spojena řada výzev, které se dotknou hlavně regionů spojených s těžbou a využíváním fosilních paliv nebo...

PF 2020

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a přejeme Vám klidné a požehnané Vánoční svátky. V roce 2019 naše agentura pomohla připravit více než 200 projektů, které podpoří další rozvoj regionu východní Moravy. V novém ...

RRAVM podporuje rozvoj regionu Baťova kanálu

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Púchov s finanční podporou Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 vydala publikaci s názvem „Poznej Baťák“.

Příprava období 2021-2027 pokračuje

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v úterý 30. 7. vládě stěžejní dokumenty týkající se budoucího programového období. Dokumenty se týkaly přípravy budoucího operačních programů a Dohody o partnerství, a to včetně koncepce priorit pro budouc...

RRAVM a SMOVM na akci ZLÍNSKÁ KOLA 2019

RRAVM a SMOVM se dne 16.8.2019 zúčastní akce Zlínská kola. Při této příležitosti budou využita a představena elektrokola pořízená v rámci projektu Interreg III.A - Informační most III., jehož realizátorem je Sdružení měst a obcí Východní Moravy. T...

Pokračuje společný výzkum RRAVM a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Řešitelský tým projektu „Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice“ pracuje na dokončení metodiky smart governance pro české obce a města. Připomeňme, že celý projekt podpořila Technolog...

1 2 3 4 5>