ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dětský klub Košíky zvítězil v anketě Náš evropský projekt

Regionální rozvojová agentura východní Moravy ve spolupráci s obcí Košíky pomohla připravit a ralizovat projekt Dětaký klub Košíky, který zvítězil v anketě Náš evropský projekt. Anketu pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR. Gratulujeme vš...

Dotace IROP - mateřské školy, dětské skupiny

ŘO IROP díky úspoře finančních prostředků přistoupí v měsíci září 2018 k vyhlášení výzvy Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II s příjem žádostí pouze v měsíci říjnu.  

Nový harmonogram výzev dotačních programů pro podnikatele

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 25.5. 2018 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018, ke stažení zde

Smart Region Tour 2018: Agentura ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati chystá novou metodiku

V Olomouci proběhla další ze série konferencí Smart Region tour 2018, která probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky a dalších partnerů. Jmenovku v diskuzním panelu měl připravenou také Fi...

Dotace na hasičská auta a zbrojnice

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky aktuálně vyhlásilo do 30.6. 2018 výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové střík...

Podpora sociálního bydlení

Integrovaný regionální operační program po ročním odkladu konečně vyhlásil výzvy Sociální bydlení II a Sociální bydlení II (SVL) s příjmem žádostí do 18.9. 2018 o celkové alokaci 2,35 mld. Kč. I nadále platí, že výzva bude určena pro vznik a rozv...

1 2 3 4 5>