ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Nové výzvy národních programů na MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Národní dotace pro obce na rok 2021. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, kde bude rozděleno 3,011 miliardy korun. Dálší oblasti podpory jsou zaměřeny na podporu cesto...

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická má novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů

Společně s vedením obchodní kademie jsme pomohli připravit a úspšně zrealizovat projekt nové odborné učebny. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd. Dále bude částečně zajištěna bezbariérovost pomocí pořízení schodolezu V rámci pr...

COVID 19 - Evropská Unie pomáhá členským státům

Byť patří oblast zdravotnictví do výlučných pravomocí členských států EU i přesto Evroská unie pomáhá členským státům v tomto složitém období. V rámci nové iniciativy navrhuje Komise nasměrovat celkem 37 miliard EUR z politiky soudržnosti na boj ...

Norské fondy prodlužují příjem žádostí v návaznosti na vyhlášený nouzový stav

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Evropě a s ním spojená mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, byl prodloužen termín pro předložení žádostí o grant ve výzvách Norských fondů.Uzávěrka program...

Aktuální informace k provozu RRAVM po vyhlášení nouzového stavu

Vážení klienti, s ohledem na aktuální situaci v ČR, vyhlášení nouzového stavu a následné karantény, bychom Vás chtěli ujistit, že nadále můžete využívat naše služby tak, jak jste zvyklí. Činnosti zajišťované Regionální rozvojovou agenturou Východ...

Sběrný dvůr v Bánově

Také díky žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sběrného dvora v obci Bánov“, který připravila naše agentura do Operační program životní prostředí slouží v Bánově nový sběrný dvůr. V rámci projektu proběhla modernizace objektu...

1 2 3 4 5>