ÚvodO společnosti Aktuality Dotace hasiči JPO II, III, V - DA, CAS, zbrojnice

Dotace hasiči JPO II, III, V - DA, CAS, zbrojnice

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2023 - pořízení cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu, stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Příjem žádostí probíhá v termínu 20.7. - 22.8. 2022.
Co lze z programu popdořit?

Pořízení cisternové automobilové stříkačky (pro JPO II, III) - Dotace 70 %, max 4 mil. Kč, Kategorie pořízení CAS 20/4000/240 – S2R, CAS 30/8500/510 – S2R -  s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob,  CAS 30/9000/540 – S3VH, s kabinou osádky se sedadly pro 4 osoby, střední nebo těžká hmotnostní třída 7.500 - 18 000 kg, s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2000 - 3000  l.min-1, atd.

Pořízení dopravního automobilu (pro JPO II, III, V). Dotace 70 %, max 0,45 mil. Kč na DA kategorie 1 pro městský provoz, nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s hmotností do 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení. Původní dopravní automobil musí být registrován před rokem 2007.

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (pro JPO II, III, V). Dotace 50 %, max 4,5 mil. Kč. Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710.


Naše agentura má s dotacemi pro hasiče v rámci IROPu, MAS i MV bohaté zkušenosti. V této minulých výzvách jsme zajistili nové stroje např pro obce Lipová 3x (okres Prostějov), Kašava (okres Zlín), Pustá Polom (okres Opava), Prostřední Bečva (okres Vsetín), Ivanovice na Hané (okres Vyškov), Lipůvka 2x (okres Blansko), rekonstrukce požárních zbrojnic v obcích Karolín (okres Kroměříž), Kudlovice (okres Uherské Hradiště) atd.

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
jurceka@rravm.cz