ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na investice v lesích

Dotace na investice v lesích

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole příjmu žádostí získat celkem 1,2 miliardy korun.

Předběžná podpora v jednotlivých operacích 13. kola PRV
 

operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

40 000 000

Informační akce

15 000 000

Lesnická infrastruktura

460 000 000

Investice do nezemědělských činností

360 000 000

Obnova lesních porostů po kalamitách

400 000 000


Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Bližší informace či pomoc s přípravou žádosti o dotaci Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. p. o.
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
tel. 739 719 638
E-mail: jurceka@rravm.cz