ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027

Dle informací MMR Vláda České republiky schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci jednotlivých programů a jejich vy...

PF 2021

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a přejeme Vám klidné a požehnané Vánoční svátky.   V novém roce 2021 pak přejeme ať jste zdrávi a ať se Vám vydaří všechny Vaše osobní i profesní projekty! Tým Regionální roz...

Výzvy Národní sportovní agentura

Na základě usnesení vlády ze dne 30.11. 2020 budou v termínu od 21.12. 2020 12:00 - 30.6. 2021 17:00, vyhlášeny dotace Národní sportovní agentury  se zaměřením na projektyStandardizovaná infrastruktura, Investice nad 10 mil. Kč, Investice do...

Nové výzvy národních programů na MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Národní dotace pro obce na rok 2021. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, kde bude rozděleno 3,011 miliardy korun. Dálší oblasti podpory jsou zaměřeny na podporu cesto...

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická má novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů

Společně s vedením obchodní kademie jsme pomohli připravit a úspšně zrealizovat projekt nové odborné učebny. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd. Dále bude částečně zajištěna bezbariérovost pomocí pořízení schodolezu V rámci pr...

COVID 19 - Evropská Unie pomáhá členským státům

Byť patří oblast zdravotnictví do výlučných pravomocí členských států EU i přesto Evroská unie pomáhá členským státům v tomto složitém období. V rámci nové iniciativy navrhuje Komise nasměrovat celkem 37 miliard EUR z politiky soudržnosti na boj ...

1 2 3 4 5>