ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

OPŽP - výzva energetické úspory a komplexní opatření veřejných budov

Operační program Životní prostřední zveřejnil informaci, že v termínu 3.4. 2023 - 1.3.2024 (nebo do vyčerpání 6,6 mld. Kč alokace), zahájí příjem žádostí do výzvy Podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby&n...

IROP 2021 – 2027 má schváleno 117 mld. Kč

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v novém rozpočtovém období opět podpoří dopravu, vzdělávání, zdravotnictví, ale i sociální bydlení a mnohé další projekty. Aktuálně byl  schválen P...

Dotace hasiči JPO II, III, V - DA, CAS, zbrojnice

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2023 - pořízení cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu, stavba nebo re...

Výstavba FVE na veřejných budovách

Operační program Životní prostředí plánuje vyhlásit výzvy v rámci nového programového období 2021 - 2027 v podporovaných opatřeních 1.2.1 výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a 1.2.2 výstavba a rekonstrukce ...

PF 2022

Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci a důvěru v roce 2021, popřáli Vám klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2022. V letošním roce jsme společné připravili přes 300 žádostí o dotace. Děkujeme a těšíme se na další společné úspě...

NPO Hospodaření s vodou

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu Hospodaření s vodou v obcích. Příjem žádostí bude probíhat od 12.1. 2022 do 31. 8. 2022. Alokace výzvy je 1,75 mld. Kč. Bude možné řešit aktivity: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v ob...

1 2 3 4 5>