ÚvodO společnosti Aktuality Výstavba FVE na veřejných budovách

Výstavba FVE na veřejných budovách

Operační program Životní prostředí plánuje vyhlásit výzvy v rámci nového programového období 2021 - 2027 v podporovaných opatřeních 1.2.1 výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a 1.2.2 výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. 
 
V rámci podporovaných aktivit bude dotace poskytována na: 
• Instalace solárně – termických systémů.
• Instalace fotovoltaických systémů vč. bateriového uložiště
• Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Podmínky dotace: 
- měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny
- v případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, ani NiMH
- podporovány budou pouze výrobny s případným jedním odběrným místem do přenosové nebo distribuční soustavy
- podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov
- po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva

Bližší informace poskytne:
Mgr. Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
tel. 739 719 638