ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Fond malých projektů přijímá žádosti v rámci aktuální výzvy

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů pr...

Nové termíny výzev OP PIK na rok 2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31.12.2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na ro...

PF 2018

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci v uplynulém roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Dotační podpora pro podnikatelské aktivity

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace další výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporovány jsou např. opatření na úsporu energení, technologie pro zav...

Podpora ze SFDI na rok 2018

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil termíny pro přijem žádostí pro své programy podproy na rok 2018. V rámci této výzvy, která je vyhlášena do 11.1. 2018 mohou obce získat 85 % dotaci na opatření podél silnic I., II. nebo III. třídy a pod...

MMR vyhlásilo výzvy v rámci národních dotačních programů pro obce

Obce mohou začít připravovat své žádosti o podporu do několika dotačních programů spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Až do ledna 2018 lze žádat podporu z programů na podporu rozvoje venkova, řešení škod po živelních pohromách, na ú...

<6 7 8 9 10>