ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dotace na hasičská auta a zbrojnice

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky aktuálně vyhlásilo do 30.6. 2018 výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové střík...

Podpora sociálního bydlení

Integrovaný regionální operační program po ročním odkladu konečně vyhlásil výzvy Sociální bydlení II a Sociální bydlení II (SVL) s příjmem žádostí do 18.9. 2018 o celkové alokaci 2,35 mld. Kč. I nadále platí, že výzva bude určena pro vznik a rozv...

Fond malých projektů přijímá žádosti v rámci aktuální výzvy

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů pr...

Nové termíny výzev OP PIK na rok 2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31.12.2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na ro...

PF 2018

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci v uplynulém roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Dotační podpora pro podnikatelské aktivity

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace další výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporovány jsou např. opatření na úsporu energení, technologie pro zav...

<6 7 8 9 10>