ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na výstavbu škol a školek

Dotace na výstavbu škol a školek

Modernizačního fondu Efektivní výstavba škol s příjmem žádostí 16.10.2023 - 30.11.2023.
V rámci dotace je možné řešit:
Výstavba budov v pasivním energetickém standardu
Výstavba plusových (nulových) budov
 
Parametry dotace:
Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč
Způsobilost výdajů: od 25. února 2021
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí
 
Podmínky dotace:
V rámci projektu jsou splněny požadavky Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. Dále požadavky na zelené střechy a retenční nádrže
 
Přednostně budou podpořeny kladně hodnocené projekty 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zařazené do zásobníku, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
Následně budou podpořeny projekty, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení, pro které je vyhrazena alokace 1 mld. Kč
Zbývající alokace (2mld. Kč) je určena pro projekty bez platného stavebního povolení nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
 
Dokumenty předkládané k podání žádosti
1.  Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
2.  Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Průkaz energetické náročnosti budovy
3.  Odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
4.  Výstup z „Výpočtového nástroje podpory ve výstavbě“ v podobě Excelu
5.  Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz