ÚvodO společnosti Aktuality 100 % na projektovou přípravu obecních bytů

100 % na projektovou přípravu obecních bytů

MMR vyhlásilo podporu na přípravu projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení s příjmem žádostí do průběžné výzvy 20. 11. 2023 - 30. 4. 2024.
 
Dotaci je možné využít na:
1. Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce
2. Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
3. Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s dalšími podporovanými aktivitami).
4. Studie proveditelnosti
5.Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
6. Realizace architektonické soutěže
7. Příprava smluv typu PPP a EPC.
 
Parametry dotace:
Dotace: 100 % bez DPH, 0,5 - 10 mil. Kč
Způsobilost výdajů je od 1. 1. 2023 - 1.6.2026
Smlouva s dodavateli musí být uzavřená nejdříve od 1. 1. 2023
 
Přílohy k žádosti:
1. Popis projektu
2. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku nezbytného k realizaci projektu - žadatel musí vlastnit pozemky pro výstavbu
3. Finanční model následné realizace výstupu projektu
 
Kritéria výběru projektů:
- Finanční přiměřenost projektu
- Stříbrný certifikát SBToolCZ
- Standard energeticky pasivní budovy, standard ZEB, nebo standard aktivní budovy
- Soulad s charakterem lokality, umístění na pozemku, kvalita dispozice, urban design obecně
- Hodnocení komfortu uživatele ( zádveří,  skladovací místnost...)
- Potřebnost výstavby dle indexu dostupnosti bydlení
- Strukturálně postižený region
 
Na tuto výzvu následně cca od května 2024 naváže výzva SFPI na podporu výstavby samotných nájemních bytů s dotací a zvýhodněným úvěrem.
 
Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz