ÚvodO společnosti Aktuality Dotace Ministerstvo vnitra - kybernetická bezpečnost

Dotace Ministerstvo vnitra - kybernetická bezpečnost

Ministerstva vnitra vyhlásilo výzvu zaměřenou na téma Kybernetické bezpečnosti pro obce, s příjmem žádostí 15.11.2023 -  30. 04. 2024. V rámci dotace je možné řešit technická a organizační opatření směřující k zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.
 
Obecně jsou podporované jakékoliv aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti):
• systém řízení bezpečnosti informací
• Audit kybernetické bezpečnosti
• Bezpečnost komunikačních sítí
• správa a ověřování identit
• řízení přístupových oprávnění
• ochrana před škodlivým kódem
• zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
• Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
• sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
• aplikační bezpečnost
• kryptografické prostředky
• zajišťování úrovně dostupnosti informací
 
Parametry dotace:
- 5 - 50 mil. Kč bez DPH, 100 % (neuznatelné DPH)
- Ex-ante financování
 
Podmínky dotace:
- zajištění analýzy výchozího stavu
- provedení finálního nezávislého auditu (viz indikátor Dokument potvrzující úspěšné testování a ověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost)
- Podpořeny mohou být projekty oprávněných žadatelů, v rámci kterých oprávnění žadatelé zabezpečují:  KII, VIS nebo ISZS, ostatní IS a KS, které nespadají pod KII/VIS/ISZS,
- Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026
- Udržitelnost projektu 5 let
 
Přílohy k žádosti:
-  Souhlasné stanovisko OHA
-  Studie proveditelnosti
-  Analýza výchozího stavu
 
Naše agentura realizovala řadu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti, např. pro město Bystřici nad Pernštejnem, Fakultní nemocnici u sv. Anny Brno, Nemocnici Boskovice atd.
 
Bližší informace:
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz