ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 136/2024 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Věstník MZe č. 1/2023

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh vyhlášky o správné veterinární klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Věstník MZe č. 1/2022

Věstník MZe č. 1/2021

Věstník MZe, ročník 2020, částka 1

Věstník MZe – ročník 1999, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 3

Věstník MZe – ročník 1997, částka 2

Věstník MZe – ročník 1997, částka 1

Věstník MZe – ročník 1996, částka 4

Věstník MZe – ročník 1996, částka 3

Věstník MZe – ročník 1996, částka 2

Věstník MZe – ročník 1996, částka 1

Věstník MZe – ročník 1995, částka 3

Věstník MZe – ročník 1995, částka 2

Věstník MZe – ročník 1995, částka 1

Věstník MZe – ročník 1994, částka 3

Věstník MZe – ročník 1994, částka 2

Věstník MZe – ročník 1994, částka 1

Věstník MZe – ročník 1993, částka 4

Věstník MZe – ročník 1993, částka 3

Věstník MZe – ročník 1993, částka 1

Věstník MZe – ročník 1992, částka 3

Věstník MZe – ročník 1992, částka 2

Věstník MZe – ročník 1992, částka 1

Věstník MZe – ročník 1993, částka 2

Věstník MZe – ročník 2004, částka 2

Věstník MZe – ročník 2004, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 6

Věstník MZe – ročník 2001, částka 5

Věstník MZe – ročník 2001, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 2

Věstník MZe – ročník 2001, částka 1

Věstník MZe – ročník 2000, částka 5

Věstník MZe – ročník 2000, částka 4

Věstník MZe – ročník 2000, částka 3

Věstník MZe – ročník 2000, částka 2

Věstník MZe – ročník 1999, částka 6

Věstník MZe – ročník 1999, částka 3

Věstník MZe – ročník 1999, částka 2

Věstník MZe – ročník 1998, částka 5

Věstník MZe – ročník 1998, částka 3

Věstník MZe – ročník 1998, částka 4

Věstník MZe – ročník 1998, částka 2

Věstník MZe – ročník 1998, částka 1

Věstník MZe – ročník 2001, částka 4

Věstník MZe – ročník 2000, částka 6

Věstník MZe – ročník 1999, částka 5

Věstník MZe – ročník 1999, částka 1

Věstník MZe – ročník 2000, částka 1

Věstník MZe – ročník 2004, částka 1

Věstník MZe – ročník 2003, částka 5

Věstník MZe – ročník 2003, částka 4

Věstník MZe – ročník 2003, částka 3

Věstník MZe – ročník 2003, částka 2

Věstník MZe – ročník 2003, částka 1

Věstník MZe – ročník 2002, částka 5

Věstník MZe – ročník 2002, částka 4

Věstník MZe – ročník 2002, částka 3

Věstník MZe – ročník 2002, částka 2

Věstník MZe – ročník 2002, částka 1

Věstník MZe – ročník 2009, částka 1

Věstník MZe – ročník 2008, částka 2

Věstník MZe – ročník 2008, částka 1

Věstník MZe – ročník 2007, částka 2

Věstník MZe – ročník 2007, částka 1

Věstník MZe – ročník 2006, částka 2

Věstník MZe – ročník 2006, částka 1

Věstník MZe – ročník 2005, částka 3

Věstník MZe – ročník 2005, částka 2

Věstník MZe – ročník 2005, částka 1

Věstník MZe, ročník 2019, částka 1

Věstník MZe, ročník 2018, částka 3

Věstník MZe, ročník 2018, částka 2

Věstník MZe, ročník 2018, částka 1

Věstník MZe, ročník 2017, částka 7

Věstník MZe, ročník 2017, částka 6