ÚvodAktuality MZe Informace o nových právních předpisech

MZe Informace o nových právních předpisech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh vyhlášky o správné veterinární klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Vyhláška č. 340/2023 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o zrušení některých souvisejících nařízení vlády

Vyhláška č. 312/2023 Sb.

Vyhláška č. 292/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Vyhláška č. 201/2023 Sb.

Zákon č. 185/2023 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

Věstník MZe č. 1/2022

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Věstník MZe č. 1/2021

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Věstník MZe, ročník 2020, částka 1

Věstník MZe – ročník 1999, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 4

Věstník MZe – ročník 1997, částka 3

Věstník MZe – ročník 1997, částka 2

Věstník MZe – ročník 1997, částka 1

Věstník MZe – ročník 1996, částka 4

Věstník MZe – ročník 1996, částka 3

Věstník MZe – ročník 1996, částka 2

Věstník MZe – ročník 1996, částka 1

Věstník MZe – ročník 1995, částka 3

Věstník MZe – ročník 1995, částka 2

Věstník MZe – ročník 1995, částka 1

Věstník MZe – ročník 1994, částka 3

Věstník MZe – ročník 1994, částka 2

Věstník MZe – ročník 1994, částka 1

Věstník MZe – ročník 1993, částka 4

Věstník MZe – ročník 1993, částka 3

Věstník MZe – ročník 1993, částka 2

Věstník MZe – ročník 1993, částka 1

Věstník MZe – ročník 1992, částka 3

Věstník MZe – ročník 1992, částka 2

Věstník MZe – ročník 1992, částka 1

Věstník MZe – ročník 2004, částka 2

Věstník MZe – ročník 2004, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 6

Věstník MZe – ročník 2001, částka 5

Věstník MZe – ročník 2001, částka 4

Věstník MZe – ročník 2001, částka 3

Věstník MZe – ročník 2001, částka 1

Věstník MZe – ročník 2001, částka 2

Věstník MZe – ročník 2000, částka 6

Věstník MZe – ročník 2000, částka 5

Věstník MZe – ročník 2000, částka 4

Věstník MZe – ročník 2000, částka 3

Věstník MZe – ročník 2000, částka 2

Věstník MZe – ročník 2000, částka 1

Věstník MZe – ročník 1999, částka 6

Věstník MZe – ročník 1999, částka 5

Věstník MZe – ročník 1999, částka 3

Věstník MZe – ročník 1999, částka 2

Věstník MZe – ročník 1999, částka 1

Věstník MZe – ročník 1998, částka 5

Věstník MZe – ročník 1998, částka 3

Věstník MZe – ročník 1998, částka 4

Věstník MZe – ročník 1998, částka 2

Věstník MZe – ročník 1998, částka 1

Věstník MZe – ročník 2004, částka 1

Věstník MZe – ročník 2003, částka 5

Věstník MZe – ročník 2003, částka 4

Věstník MZe – ročník 2003, částka 3

Věstník MZe – ročník 2003, částka 2

Věstník MZe – ročník 2003, částka 1

Věstník MZe – ročník 2002, částka 5

Věstník MZe – ročník 2002, částka 4

Věstník MZe – ročník 2002, částka 3

Věstník MZe – ročník 2002, částka 2

Věstník MZe – ročník 2002, částka 1

Věstník MZe – ročník 2009, částka 1

Věstník MZe – ročník 2008, částka 2

Věstník MZe – ročník 2008, částka 1

Věstník MZe – ročník 2007, částka 2

Věstník MZe – ročník 2007, částka 1

Věstník MZe – ročník 2006, částka 2

Věstník MZe – ročník 2006, částka 1

Věstník MZe – ročník 2005, částka 3

Věstník MZe – ročník 2005, částka 2

Věstník MZe – ročník 2005, částka 1

Věstník MZe, ročník 2019, částka 1

Věstník MZe, ročník 2018, částka 3

Věstník MZe, ročník 2018, částka 2

Věstník MZe, ročník 2018, částka 1