ÚvodInspirativní projekty Výstavba vodovodu v oblasti Babicko

Výstavba vodovodu v oblasti Babicko

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 4 035 824 Kč
Požadovaná dotace: 2 572 837 Kč

Majiteli i provozovateli vodovodů v oblasti Sdružení vodovodů Babicko. Původní vrty byly kapacitně na pokraji únosnosti bez možnosti reálného odpočinku či větší možnosti ulevení z čerpání a srovnání. V letních měsících se tento aspekt neustále stupňoval, kdy množství vyčerpané a upravené vody pokrývalo s obtížemi spotřebu obyvatel i přes opatření v provozu. V letních měsících tak v určitém čase bylo sáháno hluboko do požadovaných požárních rezerv na vodojemech. Tohoto stavu bylo během roku dosahováno několikrát, kdy potřeba vody převyšuje její dosavadní možnosti zásobování. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k hledání a zapojení nových lokalit (bez přímého hydrologického kontaktu) do stávajícího systému vrtů. V současné době je situace taková, že vodovod zásobuje cca 6000 EO (celá oblast je zásobována ze skupinového vodovodu Babicko (tj. obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Traplice a Košíky) samostatně napojeni na vodovod jsou Jankovice. Výstavba nového vodovodu, tedy celá infrastruktura nového a modernizovaného zásobení z nových vrtů se nachází mimo zastavěné území obcí, konkrétně na čtyřech katastrálních územích a to v k.ú. Sušice, k.ú. Traplice, k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště a k.ú. Kudlovice. Navržená stavba byla v souladu s územním plánem území a v souladu s územním rozhodnutím.

Vystavba-skupinoveho-vodovodu.pngVýstavba skupinového vodovodu; autor Sdružení vodovodu Babicko