ÚvodInspirativní projekty Oprava místní komunikace U měnírny v obci Ústí u Vsetína

Oprava místní komunikace U měnírny v obci Ústí u Vsetína

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Náklady akce celkem: 1 518 000 Kč
Požadovaná dotace: 737 000 Kč

Cílem akce byla oprava povrchu místní komunikace U měnírny č. 14 c/1 dle platného pasportu místních komunikací, která zahrnovala vyfrézování stávajícího povrchu vozovky místní komunikace v celkové ploše 592 m2 a jeho nahrazení novým asfaltobetonovým kobercem o stejné výměře. Současně byly doplněny po obou stranách vozovky komunikace chybějící silniční obrubníky, poškozené a již nevyhovující silniční obrubníky byly nahrazeny novými. Celková délka opravované místní komunikace U měnírny je 144 m a průměrná šířka je 4 m.

Obnovene-komunikace-U-menirny.pngObnovené komunikace U měnirny; autor: obec Ústí