ÚvodInspirativní projekty Dětská skupina Bukovinka

Dětská skupina Bukovinka

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Operační program zaměstnanost
Náklady akce celkem: 2 550 442 Kč
Požadovaná dotace: 2 422 920 Kč

Úkolem dotačního titulu podporující dětské skupiny (dále jen DS), čili zařízení péče o děti v předškolním věku 2 – 6 let je přispět ke sladění profesního života pracujících rodičů. DS v obci Bukovinka funguje od července 2016, kdy navázala na činnost Mateřského a rodinného centra Brouček. Současná kapacita DS je 12 dětí a kompenzuje především nedostatečnou kapacitu mateřské školky. Udržitelnost projektu jsou 2 roky. Pěti procentní spoluúčast dotuje obec ze svého rozpočtu, tím že však obec čerpá na provoz dotaci jsou ročně spořeny finanční prostředky ve výši 0,5 mil. Kč z rozpočtu obce. V rámci uznatelných výdajů je možné hradit veškeré náklady spojené s chodem zařízení – nájem, mzdy, energie, pojištění, nákup nezbytného vybavení včetně nutných stavebních úprav. V průběhu prázdnin, kdy je MŠ Bukovina uzavřena využívají kapacity DS také pracující rodiče dětí z MŠ.

Deti-detske-skupiny-Bukovinka-(1).pngDěti dětské skupiny Bukovinka, zdroj: obec Bukovinka