ÚvodInspirativní projekty Separace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí

Separace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 635 153 Kč
Požadovaná dotace: 539 880 Kč

Dovybaveni-sbernych-mist.pngDovybavení sběrných míst; autor: obec Želechovice nad Dřevnicí

Projekt řešil problém nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného odpadu, plastu, papíru a skla. Původní kapacita spočívala v podobě dvou sběrných hnízd (2x plasty, 2x papír, 2x sklo), které byly umístěny na nejfrekventovanějších místech obce. S ohledem na charakter katastru, kdy je obec protáhlého tvaru, je vzdálenost separačních hnízd pro některé občany velmi velká. Jejich kapacita byla však také nevyhovující. Oba fakty pak dokazovala místní situace, kdy byly tyto druhy odpadů zastoupené mezi SKO, nebo tvořily černé skládky v obci. Stávalo se také, že kvůli přeplnění původních kontejnerů byly odpady volně ukládány v okolí sběrného místa. V rámci projektu došlo k doplnění do území 4 kontejnerů na plasty v objemu 2,5 m3, 4 kontejnerů na papír v objemu 2,5 m3, 4 kontejnerů pro sklo v objemu 1,8 m3 a 2 kontejnerů pro BRKO v objemu 14 m3. Kontejnery vytvořily 4 nová sběrná místa v obci, která chyběla. Vytvořením nových sběrných míst došlo k přiblížení k producentům odpadů. Kontejnery pro BRKO byly přistaveny ke strategickým místům největších koncentrací tohoto odpadu.