ÚvodInspirativní projekty Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č. p. 85 v obci Podkopná Lhota

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č. p. 85 v obci Podkopná Lhota

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 2 850 027 Kč
Požadovaná dotace: 1 065 970Kč

Cílem projektu bylo snížení energetickou náročnosti veřejné budovy - konkrétně budovy v obci Podkopná Lhota. Cíle projektu bylo dosaženo pomocí zateplením vnějších stěn obálky, zateplením půdního prostoru a podlahy v 1. NP. Součástí projektu byla také výměna starého kotle na pevná paliva za nový plynový kondenzačního kotel o výkonu 24 kW vč. nové otopné soustavy. Díky realizaci projektu došlo k poměrně velkému snížení energetické náročnosti budovy a také se zlepší vliv na životní prostředí. Veřejná budova s číslem popisným 85, která je předmětem projektu, je využívána jako společenský sál se zázemím, nachází se zde také samoobslužný obchod. Vlastníkem budovy je předkladatel projektu - obec Podkopná Lhota.

Realizovana-verejna-budova-v-obci-Podkopna-Lhota.png
Realizovaná veřejná budova v obci Podkopná Lhota.