ÚvodInspirativní projekty Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro m

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro město Hradec nad Moravicí

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 3 463 445 Kč
Požadovaná dotace: 2 424 411 Kč

V rámci projektu bylo realizováno vybudování a rozšíření varovného, hlásného a výstražného systému v územní působnosti města Hradce nad Moravicí. Zároveň byl pro město zpracován a pořízen digitální povodňový plán, který byl zpracován pro celé správní území města Hradce nad Moravicí - vybudování lokálního výstražného systému (LVS) - systém pro automatické měření stavu vodní hladiny a sloupce dešťových srážek - vybudování varovného informačního systému (VIS) - systém je určen pro včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace obce s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení v případech nouze. Tento bod byl naplněn zřízením řídícího a ovládacího pracoviště. Varovný systém vhodně propojily dílčí částí projektu dPP s propojením POVIS a LVS. Všechny tyto prvky koncepčně tvoří varovný protipovodňový systém.

Rozhlasove-hnizdo.pngRozhlasové hnízdo; autor: Obec Hradec nad Moravicí