ÚvodInspirativní projekty Dotace pro JSDH obce Pustá Polom

Dotace pro JSDH obce Pustá Polom

Poskytovatel dotace: Hasičský záchranný sbor České republiky – Ministerstvo vnitra
Náklady akce celkem: 1 388 793 Kč
Požadovaná dotace: 450 000 Kč

Obec Pustá Polom má v rámci JSDH zřízenou zásahovou jednotku kategorie JPO III. Dovybavení zásahové jednotky SDH Pustá Polom novým DA Volkswagen model T6 kombi 2.0 TDI zvýší hlavně její akceschopnost v případě zásahu a řešení různých mimořádných situací při ochraně obyvatelstva a majetku. Stávající dvoumístný RZA Nissan Patrol, r.v. 1991 vykazuje každoročně během provozu stále více a více závad (např. - časté opravy motoru, brzd, spojky, poruchovost elektroinstalace a problémy s převodovkou) a generální oprava tohoto RZA vzhledem k jeho stáří by již byla ekonomicky nerentabilní. Dále ve stávajícím RZA schází možnost systematického ukládání hasičského vybavení (hadic, strojů, čerpadel apod.), chybí jednotlivé ukládací boxy vč. přepážek, které by zabránily v případě, jede-li se k zásahu, aby technika nebyla ledabyle pohozena ve voze a necloumala sebou a chybí rovněž protiskluzová úprava podlahy v celém autě. Z výše uvedených důvodů se Obec Pustá Polom rozhodla pořídit nový moderní DA pro JSDH Pustá s pohonem 4x4 a s výbavou odstraňující výše popsané nedostatky stávajícího RZA Nissan Patrol. Pořízení tohoto DA pomůže při řešení mimořádných událostí, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy, průmyslu a ochranu obyvatelstva v obytných a veřejných budovách. V dané lokalitě vzhledem ke klimatickým podmínkám bude nové DA sloužit i při řešení mimořádných událostí v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a ledových námraz, čímž může dojít k poškození přenosových cest a bude tak nutné zajistit zásobování postižené oblasti potravinami, případně i následnou evakuaci postižených osob. Pořízení nového DA poslouží dále k podpoře a propagaci požárního sportu v obci, neboť soutěžní družstva JSDH Pustá Polom mají velmi dobré výsledky nejen v okrese Opava, ale i v ostatních okresech Moravskoslezského kraje.

Novy-dopravni-automobil-JSDH-Pusta-Polom.png Nový dopravní automobil JSDH Pustá Polom, autor: obec Pustá Polom