ÚvodInspirativní projekty Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Trnava

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Trnava

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 23 513 348 Kč
Požadovaná dotace: 21 162 013 Kč

Projekt řešil problematiku aktuální absence jednotlivých odborných učeben. Potřeba modernizace odborných učeben Základní školy Trnava řešil vícero problémů a byla nezbytná především z následujících důvodů ve vztahu k těmto problémům a řešeným aspektům. Modernizace učeben byly podstatnou částí v rámci předkládaného projektu, a to z důvodu stávajícího nevyhovujícího stavu jejich technických dispozic a absenci moderních výukových metod. V rámci modernizace jednotlivých odborných učeben byly v prostorách základní školy vybudovány prostory, které svým charakterem zajistí potřebnou kvalitu výuky v rámci jednotlivých klíčových kompetencí. V suterénu byla modernizována učebna dílen a po stavebních úpravách podkroví vznikly další 3 nové odborné učebny (Zoologie a Biologie, Přírodobis a Zeměpis, Jazyková učebna). Pořízení vybavení do učeben bylo pro realizaci projektu zcela klíčové. Pořizované vybavení bylo nezbytné pro zkvalitnění a modernizaci výuky předmětů vázaných na klíčové kompetence, tedy přírodovědné předměty, výuku cizích jazyků a praktické činnosti. V rámci projektu byl vyřešen bezbariérový přístup prostřednictvím pořízení výtahu a rovněž byl vyřešen problém s konektivitou budovy školy.

Prestavba-ZS-Trnava.png

Přestavba ZŠ Trnava, autor: Mgr. Tomáš Jurčeka