ÚvodO společnosti Naše projekty Poznej Baťák

Poznej Baťák

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Púchov s finanční podporou Fondu malých projektů INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 vydala publikaci s názvem „Poznej Baťák“.

Publikace je výstupem malého projektu "Plavební knížka Baťova kanálu“.

Při četbě se zejména mladí čtenáři seznámí s vývojem Baťova kanálu, ale také poznají základy plavebního provozu na vodním díle.

Informace o projektu nalezente na webu projektu poznejbatak.cz

INTERREG V-A , EU, Region Bile Karpaty