ÚvodO společnosti Naše projekty Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska Systém evidence odpadů

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska

Systém evidence odpadů

Základem každého fungujícího odpadového hospodářství je přehled o reálném stavu odpadů a o svozové společnosti. Evidenční systém je právě tím nástrojem, díky kterému tento přehled o odpadech samospráva získá.

system_evidence_odpadu.jpegEvidenční systém
(Zdroj: meneodpadu.cz/evidence-odpadu)

Software shromažďuje data. Ta jsou k dispozici online díky uživatelskému rozhraní, které je přístupné každé samosprávě a případně i každému občanovi či svozové firmě (to záleží na rozhodnutí samosprávy) po registraci do systému. Přesná data o odpadech se sbírají pomocí hardwaru, který je odesílá online do systému. Pomocí hardwaru lze také měřit objem a naplněnost nádob na odpad nebo neshodné stavy (znehodnocení odpadu, nesešlapané PET aj.).

Výběr hardwaru závisí na možnostech jeho využití. Systém je možné propojit s vážním systémem na svozovém autě, s mobilními terminály na sběrném dvoře nebo při svážení dům od domu atd. Záleží tedy na rozhodnutí samosprávy, pro jaké účely chce hardware pořídit a zda tento hardware potřebuje. Systém může sloužit samostatně jako úložiště dat nebo jako nástroj pro jejich vyhodnocování a motivaci.
 

Implementace evidenčního systému

 

Existují různé způsoby implementace evidenčního systému, tyto způsoby je navíc možné kombinovat. Proto vždy záleží na podmínkách a potřebách obce/města. Základním krokem je registrace samosprávy do systému, což zahrnuje počáteční nastavení a implementaci jednotlivých domácností, sběrných hnízd a zařízení pro ukládání odpadu.
 

Evidence odpadů DŮM OD DOMU

 

Odpady (SKO i tříděné) se sváží adresně přímo od jednotlivých domácností. Záleží na dané samosprávě, zda se odpady sbírají v jednorázových pytlech, anebo se vysypávají klasické nádoby (120 l, 240 l). Pro nádoby/pytle vygenerujeme unikátní kódy, kterými je následně označíme. Při svozu odpadu se pak každá nádoba/pytel načítá do systému a jsou získávána data. Ta může samospráva prostřednictvím odpadového účtu zpřístupnit i dané domácnosti, která se 
do něj online zaregistruje. Na tomto účtu každý občan uvidí, kolik odpadu produkuje a zjistí i poplatek za odpady.
 

Evidence odpadů NA SBĚRNÉM DVOŘE

 

Systém lze také využít jako kompletní evidenci pro sběrný dvůr. Občanům lze pořídit speciální odpadové karty, které nosí s sebou na sběrný dvůr společně s odpadem. Karty slouží k přiřazení odpadu dané domácnosti. Při předávání odpadu pak obsluha sběrného dvora načte kartu pomocí mobilního terminálu do systému. Systém lze také propojit s mostní či můstkovou váhou. Do systému se tak automaticky propisuje i přesná hmotnost odevzdaného odpadu. Pokud je v obci/městě již zavedená evidence odpadů dům od domu, odevzdané odpady na sběrném dvoře se každému občanovi připisují na jeho odpadový účet.
 

Evidence SEPARAČNÍCH HNÍZD

 

Pomocí systému lze evidovat také kontejnerová stání neboli separační hnízda. Stačí polepit kontejnery unikátními QR kódy/RFID čipy a stejně jako dům od domu je při svozu načítat do systému. Doporučujeme evidovat i jejich naplněnost.
 

Svoz odpadu

 

Lze také nastavit různé způsoby svozu odpadu, které závisí na možnostech dané samosprávy. Obec/město si může odpady svážet svépomocí, pokud k tomu má dostupné prostředky (zaměstnance a vozidlo). V tomto případě si odpady eviduje sama obec/město právě při svozu dům od domu a odváží ke zpracovateli.

Je také možné svážet odpady např. na sběrný dvůr, kde je poté zaeviduje a předá svozové společnosti. V případě, že obec nemá dostupné prostředky, je vše na domluvě se svozovou společností, která odpady bude evidovat a svážet. S komunikací se svozovou společností a nastavením svozu obci vždy pomáháme a snažíme se vyjednat ty nejlepší podmínky.

svoz_odpadu.jpegsvoz_odpadu2.jpeg