ÚvodO společnosti Naše projekty Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Partner projektu: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Rozpočet partnera: 825 244,63

Období realizace partnera: 1.1.2021 – 30.11.2023

Realizované aktivity partnera:

- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ
- Vzdělávání žáků ZŠ

Infromace o projektu zde