Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro zatraktivnění naučných stezek na území Zlínského a Trenčinského kraje. Celé území Zlínského kraje i Trenčinského kraje je atraktivní lokalitou s krásnou přírodou a velkým množstvím přírodních zajímavostí a pamětihodností. Mnohé obce v tomto přeshraničním regionu zbudovalo naučné stezky pro turisty, na kterých jsou prezentovány informace o daném regionu.

Naučné stezky vybízejí k poznávání okolí, aktivitě obyvatel, případně se na mnohých těchto stezkách nacházejí místa k odpočinku. Pro tento projekt byly vybrány celkově 4 naučné stezky, 3 naučné stezky se nacházejí na území Zlínského kraje (Naučná stezka Želechovice, Naučná stezka Lukov, Naučná stezka Hvozdná) na území Trenčinského kraje byla vybrána 1 naučná stezka (Naučný chodník Okolo Vršatca). V rámci projektu byly tyto naučné stezky převedeny do virtuální podoby a byl k nim vytvořen vědomostní kvíz, ve kterém si návštěvníci a turisté vyzkoušejí nově nabité vědomosti týkající se těchto stezek a jejich přilehlého okolí.

Na těchto virtuálních turistických stezkách byly vytvořeny 4 zastavení, na kterých Vás bude doprovázet virtuální průvodkyně, která se s Vámi podělí o zajímavé informace, týkající se dané naučné stezky či jejího okolí. Je zde i možnost prohlédnout si okolí naučných stezek skrze dronové záběry, které se nacházejí na jednotlivých zastavení při virtuální prohlídce.

Povinna-publicita-FMP.png