ÚvodO společnosti Naše projekty Protipovodňová ochrana na česko-slovenské hranici

Protipovodňová ochrana na česko-slovenské hranici

Mikroprojekt nazvaný “Možnosti řešení povodňových situací v česko-slovenském příhraničí“ byl podpořen z fondu mikroprojektů prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Řešený mikroprojekt byl zaměřený na všech 6 regionů, které tvoří česko-slovenské příhraničí. Jsou jimi Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj v České republice a Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj v Slovenské republice. Projekt byl realizován ve spolupráce Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a Trenčianské regionálné rozvojové agentúry.

  • Vytvořit ideální podmínky pro společná řešení v oblasti protipovodňové ochrany.
  • Zajistit dostupnost aktuálních informací o nejnovějších trendech v protipovodňové ochraně v celém cílovém území.
  • Zvýšit povědomí o informačních zdrojích, které v sousední zemi mapují povodňové situace.
  • Zajistit vhodné prostředí pro rozvoj nových možností společné přeshraniční protipovodňové ochrany.
Odkaz na web: http://www.cs-povodne.eu