ÚvodO společnosti Naše projekty Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska Proč řešit odpad

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska

Proč řešit odpad

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku

Když už však odpad vznikne, je důležité jej řádně vytřídit.  

Dle nařízení Evropské unie musí míra recyklace v České republice dosáhnout 65 % již v roce 2035. Česká republika však nastavila pro města a obce dle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb) daleko vyšší cíle, a to míru třídění ve výši 70 %. Je proto nezbytné začít odpady řešit již nyní.

Nesmíme přitom zapomínat na vzdělávání obyvatel, jelikož informovanost a motivace občanů je klíčovým prvkem v hospodaření s odpady.  

Díky správnému nastavení OH ve vaší obci či městě můžete nejen ušetřit, ale také získat zajímavý zdroj financí.

proc_resit_odpad.jpeg

  • Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
  • Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.