ÚvodO společnosti Naše projekty Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska

Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska
Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti odpadového hospodářství obcí s cílem dosáhnout rozvoje vzájemné spolupráce municipalit, sdílení zkušeností a šíření osvěty ve vztahu k třídění odpadů a životnímu prostředí.

Projekt bude probíhat na území Zlínského a Trenčínského kraje v zapojených obcích. Cíle projektu bude dosaženo sadou vzájemně provázaných aktivit, které jsou logicky uspořádány a navazují na sebe.

Pro realizaci projektu bude pořízeno nezbytné vybavení v podobě:
- chytrých košů,
- kontejnerů na tříděný odpad
- informačního systému pro evidenci třídění.

Toto vybavení bude zapůjčeno do zapojených obcí na české a slovenské straně, tak aby si místní samosprávy mohly vyzkoušet moderní prvky, které pomáhají v odpadovém hospodářství a které mohou motivovat jak obce, tak občany ke zlepšení přístupu k třídění a tedy k životnímu prostředí. Podpořeno bude také společnými inforamčními materiály a sdílením skušeností mezi oběma partnery projektu.

Projekt společně realizují Regionální rozvojová agentura východní Moravy a Regionálná rozvojová agentura Púchov. Spolupráce těchto partnerů je již silně ukotvena a to zejména díky společným realizacím předcházejícím úspěšným projektům jako např. „Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí“ spolufinancovaný z prostředků EU.


Celková výše oprávněných výdajů projektu: 128 507 EUR
Žádaná výše nenávratného finančního příspěvku z EÚ:  109 230,95 EUR