ÚvodO společnosti Naše projekty Nová partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce

Nová partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráceKód projektu: NFP304030S023

Projekt je zaměřen na zmapování území v regionu Javorníků se zaměřením na okresy Púchov, Považská Bystrica a na české straně okres Vsetín. Jde o 49 obcí na SR straně a 61 obcí na české straně.

Prostřednictvím společného plánování a zpracování studie v přeshraničním regionu, která bude zaměřena na místní produkty a služby, které jsou typické pro oblast Javorník. V rámci projektu bude vytvořena jednotná síť, kterou spojuje vysoká kvalita a originalita. Jde o široké spektrum místních a regionálních aktérů z různých oblastí, např. výrobci sýrů, medu, řezbářích, ale také umělecké a folklorní soubory či spolcky, které představují místní tradice a kulturu.

RRA Púchov a RRA Východní Moravy společně vytvoří databázi všech místních subjektů v této oblasti, aby došlo k vytvoření přeshraniční struktury, která bude důležitým prvkem pro jejich spolupráci a další rozvoj.

Cílem je vznik jednotné sítě, která bude sdružená pod značkou "Javornický originál".

Celková výše oprávněných výdajů projektu: 121 500 EUR
Žádaná výše nenávratného finančního příspěvku z EU:  103 275 EUR