ÚvodO společnosti Naše projekty Vzdělávání v oblasti zemědělství a lesnictví

Vzdělávání v oblasti zemědělství a lesnictví

V oblasti odborného vzdělávání jsme realizovali několik úspěšných projektů podpořených z Programu rozvoje venkova. Témata těchto projektů byla zaměřena na následující oblasti:

  • Konkurenaschopnost a kvalita - cesta k úspěchu zemědělského podniku.
  • Legislativa a podmínky zemědělského podnikání
  • Cross-compliance se zaměřením na bezpečnost práce
  • Podmínky dobrého zemědělského a enviromentálního stavu
  • Udržitelné hospodaření v lesích
  • Zachování a údržba krajiny při hospodaření v lesích
  • Inovace v zemědělství a potravinářství
  • Těmito školeními úspěšně prošlo přes 1000 účastníků z řad zemědělců, potravinářů či vlastníků lesů.
Odkaz na web: http://rravm.cz/Nase-sluzby/Strategicke-planovani,-poradenstvi-a-vzdelavani