ÚvodO společnosti Naše projekty Virtuální turistické trasy

Virtuální turistické trasy

Povinna-publicita-FMP.png


Projekt společně připravila naše agentura ve spolupráci RRA Púchov.
 
Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro zatraktivnění naučných stezek na území Zlínského a Trenčinského kraje. Celé území Zlínského kraje i Trenčinského kraje je atraktivní lokalitou s krásnou přírodou a velkým množstvím přírodních zajímavostí a pamětihodností.
 
Mnohé obce v tomto přeshraničním regionu zbudovaly naučné stezky pro turisty, na kterých jsou prezentovány informace o daném regionu. Naučné stezky vybízejí k poznávání okolí, aktivitě obyvatel, případně se na mnohých těchto stezkách nacházejí místa k odpočinku.
 
Pro tento projekt byly vybrány celkově 4 naučné stezky, 3 naučné stezky se nacházejí na území Zlínského kraje (Naučná stezka Želechovice, Naučná stezka Lukov, Naučná stezka Hvozdná) na území Trenčinského kraje byla vybrána 1 naučná stezka (Naučný chodník Okolo Vršatca).
 
V rámci projektu byly tyto naučné stezky převedeny do virtuální podoby a byl k nim vytvořen vědomostní kvíz, ve kterém si návštěvníci a turisté vyzkoušejí nově nabité vědomosti týkající se těchto stezek a jejich přilehlého okolí.
 
Na těchto virtuálních turistických stezkách byly vytvořeny 4 zastavení, na kterých Vás bude doprovázet virtuální průvodkyně, která se s Vámi podělí o zajímavé informace, týkající se dané naučné stezky či jejího okolí. Je zde i možnost prohlédnout si okolí naučných stezek skrze dronové záběry, které se nacházejí na jednotlivých zastavení při virtuální prohlídce.


Shrnutí informací k projektu:

Název projektu: Virtuální turistické trasy
Hlavní přeshraniční partner: Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, Púchov 020 01, SK
Kód projektu: CZ/FMP/6c/11/124
Doba realizace: 1.7.2022 – 31.12.2022
Celkové náklady: 12 537 EUR
Výška příspěvku EFRR: 10 656,45 EUR