ÚvodReference Vybrané reference

Vybrané reference

Našim klientům jsme získali přes 3 miliardy Kč Regionální rozvojová agentura východní Moravy působí na trhu již od roku 1998, a proto se můžeme pyšnit bohatými zkušenostmi, spoustou úspěšně zrealizovaných projektů a řadou spokojených klientů nejen ze Zlínského kraje.
Referenční mapa
Prohlédnout referenční mapu

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště na Třídě Maršála Malinovského čp. 263 v Uherském Hradišti

IROP

Projekt si klade vytvořit vhodné podmínky pro vytvoření nové služby nízkoprahové denní centra i pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb Charity UH přímo v Uherském Hradišti tak, aby kvalitně poskytovala sociální služby pro max. počet klientů.

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná

IROP

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Hvozdná podél silnice III/4913 a III/4915 bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů.

Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod

IROP

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování sociálních služeb Charity Uherský Brod ve městě Uherský Brod a v jeho okolí (MAS Východní Slovácko a okolí), tak aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů.

MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce

Program rozvoje venkova (přes: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.)

Výsledkem projektu je nově pořízená robotizovaná totální stanice pro geodetické práce.

Bří Švarcové: Pořízení CNC frézky

Program rozvoje venkova (přes: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.)

Výsledkem projektu je zakoupení nové CNC frézky, která zatraktivní produkty žadatele a nabídne kvalitnější služby.

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro obec Moravský Písek

Operační program Životní prostředí

Projekt se zabývá vyhotovením digitálního povodňového plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území obce Moravský Písek.

<6 7 8 9 10>