ÚvodReference Vybrané reference Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná

Celková dotace:

6 947 061 Kč

IROP
Žadatel: Obec Hvozdná

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Hvozdná podél silnice III/4913 a III/4915 bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je rekonstrukce a výstavba chodníků i realizace dalších opatření, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti v obci. Díky projektu dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.