ÚvodReference Vybrané reference MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce

MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce

MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce

Celková dotace:

224 100 Kč

Program rozvoje venkova (přes: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.)
Žadatel: MDP GEO, s.r.o.

Výsledkem projektu je nově pořízená robotizovaná totální stanice pro geodetické práce. Stanice bude využívána k podnikatelské činnosti MDP GEO v odvětví geodézie.