ÚvodReference Vybrané reference Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod

Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod

Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod

Celková dotace:

815 811 Kč

IROP
Žadatel: Charita Uherský Brod

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování sociálních služeb Charity Uherský Brod ve městě Uherský Brod a v jeho okolí (MAS Východní Slovácko a okolí), tak aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů. Cílem bude konkrétně dosaženo nákupem dvou nových osobních automobilů pro účely poskytování pečovatelské služby v terénní formě.