ÚvodReference Vybrané reference Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro o

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro o

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro obec Moravský Písek

Celková dotace:

2 125 148 Kč

Operační program Životní prostředí
Žadatel: Obec Moravský Písek

Projekt se zabývá vyhotovením digitálního povodňového plánu a vybudování funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území obce Moravský Písek. V rámci projektu budou vytvořeny 58 bezdrátových hlásičů, které budou obyvatelstvo varovat před nebezpečím a je navržena pouze integrace jednoho hladinoměru. Projekt je koncipován jako neziskový a vychází z reálného cíle, je trvale udržitelný.