ÚvodReference Vybrané reference Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště na Třídě Maršá

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště na Třídě Maršá

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště na Třídě Maršála Malinovského čp. 263 v Uherském Hradišti

Celková dotace:

29 514 830 Kč

IROP
Žadatel: Charita Uherské Hradiště

Projekt si klade vytvořit vhodné podmínky pro vytvoření nové služby nízkoprahové denní centra i pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb Charity UH přímo v Uherském Hradišti tak, aby kvalitně poskytovala sociální služby pro max. počet klientů. Zkvalitnění stávajících sociálních služeb se bude týkat azylového domu a nízkoprahového denního centra. Vhodné podmínky budou zajištěny prostřednictvím rekonstrukce většího objektu, do kterého budou služby umístěny.