ÚvodReference Vybrané reference

Vybrané reference

Našim klientům jsme získali přes 3 miliardy Kč Regionální rozvojová agentura východní Moravy působí na trhu již od roku 1998, a proto se můžeme pyšnit bohatými zkušenostmi, spoustou úspěšně zrealizovaných projektů a řadou spokojených klientů nejen ze Zlínského kraje.
Referenční mapa
Prohlédnout referenční mapu

Předcházení vzniku bioodpadu v obci Štítná nad Vláří – Popov

Operační program Životní prostředí

Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.

Revitalizace LBC L2 Šindekr, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlov

Operační program Životní prostředí

Cílem projektu je posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizační funkce v extravilánu obce Loděnice.

Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna

Operační program Životní prostředí

Cílem projektu Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna bylo vybudovat nový sběrný dvůr a zvýšit tak podíl materiálového využití odpadů.

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klobouky u Brna a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Klobouky u Brna

Operační program Životní prostředí

Projekt se zabývá vyhotovením digitálního povodňového plánu a vybudováním funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území města Klobouky u Brna.

Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

IROP (2.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Vzdělávání)

Cílem projektu bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole Vizovice, a to díky modernizaci polytechnické učebny.

Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

IROP

Předmětem projektu byla modernizace čtyř odborných učeben ZŠ Trnava (2x přírodovědná, dílny a jazyková).

<6 7 8 9 10>