ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Pokračuje společný výzkum RRAVM a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 15. 04. 2019

Řešitelský tým projektu „Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice“ pracuje na dokončení metodiky smart governance pro české obce a města. Připomeňme, že celý projekt podpořila Technolog...

Nové rozpočtové období 2021 - 2027 15. 02. 2019

Struktura operačních programů pro nové rozpočtové období 2021-2027 již nabírá konkrétní obrysy. Vláda schválila návrh, který vymezuje osm operačních programů, které by měly navazovat na ty současné. Právě plynulý přechod mezi současnými operačními...

PF2019 20. 12. 2018

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a přejeme Vám klidné a požehnané Vánoční svátky.   V novém roce 2019 pak přejeme ať se Vám vydaří všechny Vaše osobní i profesní projekty! Tým Regionální rozvojové agentury V...

Dvě miliardy korun na regionální rozvoj 31. 10. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové cílenější výzvy na podporu rozvoje měst a obcí. Tímto chce reagovat na aktuální potřeby regionů České republiky. Příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 19. listopadu a ukončen začátkem února 2019. Naš...

Dětský klub Košíky zvítězil v anketě Náš evropský projekt 22. 08. 2018

Regionální rozvojová agentura východní Moravy ve spolupráci s obcí Košíky pomohla připravit a ralizovat projekt Dětaký klub Košíky, který zvítězil v anketě Náš evropský projekt. Anketu pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR. Gratulujeme vš...

Dotace IROP - mateřské školy, dětské skupiny 11. 06. 2018

ŘO IROP díky úspoře finančních prostředků přistoupí v měsíci září 2018 k vyhlášení výzvy Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II s příjem žádostí pouze v měsíci říjnu.  

1 2 3 4 5>