ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Program rozvoje venkova vypisuje další výzvu 01. 08. 2017

Ministr zemědělství  schválil pravidla 5. a zároveň posledního, kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 s příjmem žádostí v termínu 1.10. - 15.10. Nejatraktivnější výzvou pro vlastníky, nájemníky, pachtýře, vypůjčitele lesů,...

Dotační podpora v oblasti odpadového hospodářství 03. 07. 2017

V návaznosti na ukončení skládkování v roce 2024, a tím spojeného zvýšení poplatku za SKO vyhlásí Operační program životní prostředí v termínu 1.9. - 1.12. 2017 k vyhlášení další výzvy zaměřené na zvýšení podílu materiálového a energetického využi...

ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci IPRÚ 21. 06. 2017

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území měst Zlín a Otrokovice mají základní školy z těchto měst a přilehlých obcí žádat o dotaci na projekty modernizace učeben. Jedná se o dotační podporu EU, která bude zaměřena pouze na zmíněné území. V rámci ...

Dotace na tělocvičny a školní hřiště 20. 06. 2017

MMR vyhlásilo dotační titul zaměřující se na: - rekonstrukci, modernizaci školních tělocvičen - na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné vý...

Polyfunkční komunitní centra 02. 05. 2017

centrum pro regionální rozvoj vyhlásilo výzvy na předkládáaní žádostí o dotace na polyfunkční komunitní centra. Budou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, ...

722 mil. Kč na nové přestupní terminály a záchytná parkoviště z IROP 21. 04. 2017

Regionální rozvojová agentura východní Moravy zpracovala úspěšnou žádost o dotaci na přestupní terminál v Hustopečích za více než 14 mil. Kč. Integrovaný regionální operační program podpořil v této oblasti vznik 23 nových nebo rekonstruo...

1 2 3 4 5>