ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Podpora sociálního bydlení 06. 06. 2016

 V termínu 20.6. - 27.12.2016 bude probíhat příjem žádostí o dotace vyhlášný Integrovaným regionálním operačním programem na projekty zaměřené na rozvoj sociálního bydlení. Cílem výzvy je zajištění dostupného bydlení, které umožní, vstup do ...

Dotační podpora modernizace středních škol 24. 05. 2016

Integrovaný regionální operačním program vyhlásil výzvu an podporu modernizace Infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol. Výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzd...

Investiční podpora sociálních služeb 06. 05. 2016

V termínu 27.5. - 27.10.2016 je v rámci Integrovaného regionálního operačního programu otevřena výzva k příjmu žádostí v oblasti Rozvoje sociálních služeb. Jedná se o podporu investice zaměřených na zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných reg...

Podpora návazné péče zdravotnických zařízení 05. 05. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 zaměřenou na „Zvýšení kvality návazné péče.  Podpora je vypsána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 „Rozvo...

Dotační podpora vzdělávání zaměstnanců 29. 04. 2016

Podnikatelské subjekty mohou žádat dotace na vzdělávání svých zaměstnanců. Možnosti k tomu mají hned dvě. Již od konce března probíhá příjem žádostí prostřednictvím programu na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Díky tomuto p...

Vypsány nové výzvy na projekty přeshraniční spolupráce se Slovenskem 26. 04. 2016

Program přeshraniční spolupráce INTERREG Slovensko - Česká republika zveřejnil pravidla k prvním výzvám nového rozpočtového období. Nové výzvy jsou zaměřeny na oblasti vzdělávání, životního prostředí,spolupráce a cestovního ruchu. Z hlediska podá...

1 2 3 4 5>