ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dotace na cyklostezky 06. 04. 2017

V nejbližších dnech proběhne vyhlášení výzvy IROP - Cyklodoprava II, která si klade za cíl zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat do měsíce září. Obce, či svazky obcí budou moci získat 90 % dotaci, m...

Pomohli jsme k rekonstrukci mateřské školy ve Služovicích 23. 03. 2017

V rámci dotačního titulu Ministerstva školství jsme připravili žádost o dotaci a pomohli s realizací výběrového řízení k projektu Stavební úprava objektu MŠ Služovice. Díky projektu došlo k vybudování nového oddělení mateřské školy.

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik 08. 03. 2017

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České rep...

OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině 02. 02. 2017

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti ochrany a údržby krajiny a zadržování vody. Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k následujícím opatřením:

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 04. 01. 2017

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v termínu od 1.2. do 24.2.2017 Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do ...

PF 2017 21. 12. 2016

Děkujeme za dosavadní důvěru a spolupráci a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2017. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

1 2 3 4 5>