ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik 08. 03. 2017

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České rep...

OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině 02. 02. 2017

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti ochrany a údržby krajiny a zadržování vody. Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k následujícím opatřením:

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 04. 01. 2017

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v termínu od 1.2. do 24.2.2017 Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do ...

PF 2017 21. 12. 2016

Děkujeme za dosavadní důvěru a spolupráci a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2017. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Dětské skupiny 28. 11. 2016

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k příjmu žádostí o odotace na zřízení a financování provozu dětských skupin.

Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy 19. 10. 2016

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj aktulně mají otevřené programy na řešení problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu ČR s realizací v roce 2017.

1 2 3 4 5>