ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Polyfunkční komunitní centra

centrum pro regionální rozvoj vyhlásilo výzvy na předkládáaní žádostí o dotace na polyfunkční komunitní centra. Budou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, ...

722 mil. Kč na nové přestupní terminály a záchytná parkoviště z IROP

Regionální rozvojová agentura východní Moravy zpracovala úspěšnou žádost o dotaci na přestupní terminál v Hustopečích za více než 14 mil. Kč. Integrovaný regionální operační program podpořil v této oblasti vznik 23 nových nebo rekonstruo...

Dotace na cyklostezky

V nejbližších dnech proběhne vyhlášení výzvy IROP - Cyklodoprava II, která si klade za cíl zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat do měsíce září. Obce, či svazky obcí budou moci získat 90 % dotaci, m...

Pomohli jsme k rekonstrukci mateřské školy ve Služovicích

V rámci dotačního titulu Ministerstva školství jsme připravili žádost o dotaci a pomohli s realizací výběrového řízení k projektu Stavební úprava objektu MŠ Služovice. Díky projektu došlo k vybudování nového oddělení mateřské školy.

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České rep...

OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti ochrany a údržby krajiny a zadržování vody. Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k následujícím opatřením:

1 2 3 4 5>