ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

MMR vyhlásilo výzvy v rámci národních dotačních programů pro obce

Obce mohou začít připravovat své žádosti o podporu do několika dotačních programů spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Až do ledna 2018 lze žádat podporu z programů na podporu rozvoje venkova, řešení škod po živelních pohromách, na ú...

Dotace - chodníky, cyklostezky 2018

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje výzvy - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018. S příjmem žádostí do 15.1.2018. V rámci této výzvy je možné realizovat: - Výstavbu nové cykli...

OPŽP - Dotace na rozhlasy, zateplení, kanalizace a odpady

Operační program životního prostředí aktuálně vyhlásil několk vázev na podporu projektů v oblasti životního prostředí: - budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů) - tvorbu digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdí...

Program rozvoje venkova vypisuje další výzvu

Ministr zemědělství  schválil pravidla 5. a zároveň posledního, kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 s příjmem žádostí v termínu 1.10. - 15.10. Nejatraktivnější výzvou pro vlastníky, nájemníky, pachtýře, vypůjčitele lesů,...

Dotační podpora v oblasti odpadového hospodářství

V návaznosti na ukončení skládkování v roce 2024, a tím spojeného zvýšení poplatku za SKO vyhlásí Operační program životní prostředí v termínu 1.9. - 1.12. 2017 k vyhlášení další výzvy zaměřené na zvýšení podílu materiálového a energetického využi...

ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci IPRÚ

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území měst Zlín a Otrokovice mají základní školy z těchto měst a přilehlých obcí žádat o dotaci na projekty modernizace učeben. Jedná se o dotační podporu EU, která bude zaměřena pouze na zmíněné území. V rámci ...

1 2 3 4 5>