ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dětské skupiny 28. 11. 2016

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k příjmu žádostí o odotace na zřízení a financování provozu dětských skupin.

Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy 19. 10. 2016

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj aktulně mají otevřené programy na řešení problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu ČR s realizací v roce 2017.

OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV 16. 09. 2016

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a zásobování pitnou vo...

Dotace na odborné učebny ZŠ 18. 08. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo vyzvu na předkládání žádostí v oblasti investic ve vzdělávání. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat v termínu od 29.9. do 14.2.2017 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva ...

Nové výzvy Programu rozvoje venkova 12. 08. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí v rámci Program urozvoje venkova 2014-2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více ...

Nový dotační program na posílení zdrojů pitné vody 13. 07. 2016

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo nový dotační program určený na řešení rizika sucha. Program je zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - jednou z podporovaných aktivit je "vyhledávání nových podzemních z...

<6 7 8 9 10>