ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dotace na odborné učebny ZŠ 18. 08. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo vyzvu na předkládání žádostí v oblasti investic ve vzdělávání. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat v termínu od 29.9. do 14.2.2017 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva ...

Nové výzvy Programu rozvoje venkova 12. 08. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí v rámci Program urozvoje venkova 2014-2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více ...

Nový dotační program na posílení zdrojů pitné vody 13. 07. 2016

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo nový dotační program určený na řešení rizika sucha. Program je zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - jednou z podporovaných aktivit je "vyhledávání nových podzemních z...

Dotace na zateplení veřejných budov a bytových domů 04. 07. 2016

Aktuálně byla vyhlášena nová pravidla pro projekty energetických úspor veřejných budov a bytových domů. Dotační programy jsou vypsány v rámci Operačního programu životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců 24. 06. 2016

Operační program zaměstnanost vypsal novou dotační výzvu jejímž hlavním cílem je přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím posilování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. V rámci projektu je možné n...

Dotace na hasičské zbrojnice 13. 06. 2016

V rámci programu IROP je aktuálně možno získat podporu na stanice integrovaného záchranného systému. Příjem žádostí bude probíhat  v termínu 1.7.2016 - 31.12.2017 Prostřednictvím této výzvy mohou obce, které zřizují jednotky požární ochrany ...

<6 7 8 9 10>