ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

OP žvotní prostředí výzva zeleň a voda v krajině

Státní fond životního prostředí aktuálně vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotace k projektům v oblasti ochrany a údržby krajiny a zadržování vody. Aktuálně lze žádat o podporu až na 100% nákladů k následujícím opatřením:

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v termínu od 1.2. do 24.2.2017 Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do ...

PF 2017

Děkujeme za dosavadní důvěru a spolupráci a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2017. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Dětské skupiny

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k příjmu žádostí o odotace na zřízení a financování provozu dětských skupin.

Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj aktulně mají otevřené programy na řešení problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu ČR s realizací v roce 2017.

OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a zásobování pitnou vo...

<6 7 8 9 10>