ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v termínu od 1.2. do 24.2.2017 Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do ...

PF 2017

Děkujeme za dosavadní důvěru a spolupráci a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2017. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Dětské skupiny

Operační program zaměstnanost zveřejnil pravidla k příjmu žádostí o odotace na zřízení a financování provozu dětských skupin.

Dotace na komunikace, rybníky, hřiště, komunitní domy

Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj aktulně mají otevřené programy na řešení problematiky obecní infrastruktury. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu ČR s realizací v roce 2017.

OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a zásobování pitnou vo...

Dotace na odborné učebny ZŠ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo vyzvu na předkládání žádostí v oblasti investic ve vzdělávání. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat v termínu od 29.9. do 14.2.2017 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva ...

<6 7 8 9 10>