ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Dotace - vodovody, kanalizace, ČOV 15. 04. 2016

Ministerstvo zemědělství v termínu od 15.4. do 16.9.2016  bude přijímat žádosti do dotačního titulu s názvem: Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Tato dotace je zaměřena především pro obce a města s místními...

Zřízení a provoz zařízení péče o nejmenší děti 12. 04. 2016

Operační program zaměstnanost vypsal výzvu na projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti osob pečujících o nejmenší děti. V rámci této dotace je  umožněno zřizovat mikrojesle pro děti od 6 měsíců do 4 let, kdy v jeden okamžik mohou být v tom...

Dotace z OPŽP na úpravu krajiny 08. 04. 2016

Operační program životní prostředí vyhlásil v rámci specifického cíle posílení přirozené funkce krajiny novou výzvu, prostřednictvím které jsou podporovány aktivity v oblastech vytváření a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur či renatur...

MMR zveřejnilo výsledky podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 06. 04. 2016

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj více než 360 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Bohužel daný program an...

100% úspěšnost projektů na podporu dětských skupin 28. 03. 2016

RRAVM pomohla s přípravou projektů na vytvoření dětských skupin, které měli možnost žádat o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost. Všechny žádosti, které jsme připravovaly, byly podpořeny.  

Výstavba a modernizace přestupních terminálů 11. 03. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj  vyhlásilo další výzvu v dopravní oblasti Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů...

<6 7 8 9 10>